SCP-3188
ocena: +4+x

Identyfikator podmiotu: SCP-3188

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-3188 podlega poniższym zaostrzonym czynnościom przechowawczym:

  • Potencjalny katalizator restrukturyzacji rzeczywistości Klasy CK
  • Zagrożenie informacyjne
  • Związany z członkiem lub członkami Rady Nadzorczej

Wiedza o egzystencji SCP-3188 jest zastrzeżona dla posiadaczy uprawnień poziomu 5 i tych, którzy zostali do niej dopuszczeni bezpośrednio przez głosowanie Rady Nadzorczej. Cały obecnie pracujący personel tymczasowo przypisany do Projektu POCZĄTEK ŚCIEŻKI nie ma możliwości uczestnictwa w innych, pomocniczych aktywnościach związanych z przechowaniem SCP-3188.

Pełny raport SCP-3188 został poddany fragmentacji informacyjnej. Ograniczenia baz danych zostały ustanowione, by zapewnić, że żadna osoba nie uzyska więcej, niż około 15% istotnych detali dotyczących SCP-3188. Wyszczególnione sekcje raportu zostały przyznane wyłącznie dla określonych członków Rady Nadzoru.

Zapisy Projektu POCZĄTEK ŚCIEŻKI zostały usunięte. Starszy personel związany z projektem przeszedł na emeryturę, a wspomnienia pozostałego personelu określonego jako kluczowy w trwających operacjach Fundacji zostały zmodyfikowane, aby usunąć wiedzę o projekcie. Poprzednie dyrektywy nakazujące prowadzenie badań nad zmianą kolapsu funkcji falowej zostały odwołane. Żadna informacja dotycząca projektu POCZĄTEK ŚCIEŻKI ani możliwości zmiany kolapsu funkcji falowej nie może zostać udostępniona poza Radą Nadrorczą.

Pozostałe informacje na temat SCP-3188 mają być utrzymywane tylko tak długo, jak jest to konieczne dla bezpieczeństwa pozostałych członków Rady Nadzorczej. Dalsze badania SCP-3188, a zwłaszcza próby powołania osoby odpowiedzialnej za SCP-3188 lub podyktowanie kompleksowych interpretacji zdarzeń niego dotyczących, są zakazane.

Opis: SCP-3188 to morderstwo O5-9, które miało miejsce 27 kwietnia 2018 roku. Awaryjne protokoły informacyjne ujawniły całej Radzie Nadzorczej, że O5-9 był Helmut Roth, poprzedni rejonowy dyrektor Niemieckiego Banku Federalnego i wpływowy międzynarodowy finansjer o majątku wycenionym w chwili śmierci na około 25.8 miliardów dolarów.

Rozpowszechnianie poniższego zapisu SCP-3188 zostało przyznane wobec uprawnionego personelu zgodnie z protokołami bezpieczeństwa zagrożenia informacyjnego:

O5-9 został znaleziony martwy przez austriackie służby rankiem 27 kwietnia 2018 roku, w jadalni wewnątrz swojej wiedeńskiej rezydencji. Detektywi są pewni, że doszło do morderstwa.

Dodatek 3188.1 - Projekt POCZĄTEK SZLAKU

Jako część standardowych pośmiertnych procedur dla członka Rady Nadzorczej, personel Fundacji uzyskał dostęp do całości archiwów O5-9 po potwierdzeniu jego śmierci. Wskutek tej inspekcji, badacze odkryli istnienie Projektu POCZĄTEK SZLAKU, rozległego programu, w którym udział brała mała grupa wysoce postawionych pracowników Fundacji oraz seria zewnętrznych grup działających na mocy ściśle określonych kontraktów.

Celem POCZĄTKU SZLAKU okazało się stworzenie wyrafinowanego osobistego systemu obrony dla O5-9. Wykorzystując badania1 natury dekoherencji kwantowej i możliwości ustanowienia pasywnej kontroli nad funkcją falową wpływającą na określoną ilość stanów wskaźnikowych w obserwowalnej rzeczywistości, Projekt POCZĄTEK SZLAKU ostatecznie, w ograniczonym zakresie, ustanowił kontrolę nad otoczeniem O5-9 w obowiązującym planie egzystencji.

O5-9 i personel Fundacji nadzorujący POCZĄTEK SZLAKU doszli do konkluzji, że projekt skutecznie zapewnił stan funkcji falowej, w którym O5-9 umarłby wyłącznie śmiercią naturalną. Było to traktowane jako zapora przeciwko potencjalnej tragicznej śmierci O5-9 lub jego niedomaganiu. Plany zakładały ujawnienie istnienia POCZĄTKU SZLAKU wraz z nadejściem śmierci O5-9, natomiast dowody wskazują, że ów projekt był testem, wdrożone w życie miały być podobne, odnoszące się do innych, niezastąpionych członków Fundacji.

Badacze byli tak pewni sukcesu POCZĄTKU SZLAKU, że O5-9, chcąc przetestować jego skuteczność, wynajął zabójcę, któremu zlecił strzelenie w swoją głowę pistoletem 9 mm. Pomimo wcześniejszej kontroli, pistolet nie wystrzelił ani razu. Ten sam test został powtórzony jeszcze 5 razy, przy użyciu innych pistoletów sprowadzonych z placówek Fundacji. Z żadnej z broni nie udało wystrzelić się choć raz.

Niemniej, udokumentowane zostało, że O5-9 zginął brutalną śmiercią 27 kwietnia 2018 roku. Powód, dla którego POCZĄTEK ŚCIEŻKI zawiódł, nie jest dotychczas znane.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported