SCP-321
ocena: +7+x

Identyfikator podmiotu: SCP-321

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-321 należy przechowywać w normalnej komorze przechowawczej. SCP-321 został wyposażony w rozszerzone obręcze pomagające mu funkcjonować pomimo defektów w strukturze kostnej i masie mięśniowej. Sztuczne serce obiektu musi być comiesięcznie analizowane w poszukiwaniu uszkodzeń. SCP-321 należy karmić trzy razy dziennie. Z przepisanej obiektowi diety wyłączone zostały produkty stałe. Do SCP-321 jest tymczasowo przydzielonych trzech pracowników. SCP-321 należy codziennie zapewnić trzy godziny ćwiczeń i terapii fizycznej; przez pozostały czas, o ile nie jest spędzany w warunkach testów, obiekt musi przebywać w swojej celi. Mimo, że SCP-321 nie jest w stanie o nic poprosić, zapewniono mu kilka pluszowych zabawek.

Opis: SCP-321 to ludzka kobieta urodzona 4 lipca 18██ r. SCP-321 mierzy obecnie 3,1 metra wysokości i waży około 110 kilogramów. Obiekt jest pozbawiony melaniny we włosach, oczach i skórze. Ponadto nie potrafi mówić, ale jest w stanie wokalizować. Obiekt wykazuje niski poziom intelektualny i ma problemy z dostosowywaniem się do nowych okoliczności.

SCP-321 jest poronionym dzieckiem młodszego naukowca Adama █████ i jego żony, asystentki medycznej Evelyn █████. Młodszy naukowiec █████ podjął się wykorzystania kilku obiektów SCP, w tym SCP-590, celem przywrócenia swojej córce życia. Przedsięwzięcie spełniło swoje założenie, ale rezultat wymusił poddanie kobiety badaniom przez Fundację. Obiektowi później nadano desygnację SCP.

Wkrótce okazało się, iż SCP-321 charakteryzują zdolności regeneracyjne; jest w stanie leczyć rany około pięć razy szybciej, niż przewidują normy. Obiekt został wprowadzony do rejestru Fundacji pod identyfikatorem SCP-321. Od tamtej pory ciało SCP-321 starzeje się ze zwolnionym tempem, około dwukrotnie niższym od ludzkiego. Mimo, że starzenie się obiektu zwolniło, SCP-321 nadal rośnie i nic nie wskazuje na to, by ten proces dobiegł końca; pomimo faktu, iż obecnie obiekt jest wyższy niż jakikolwiek znany Fundacji człowiek. Aktualnie uważa się, iż zdolności regeneracyjne SCP-321 wynikają z powodu wzmożonej produkcji komórek macierzystych przez jej organizm, co jest skutkiem wejścia dawnych zwłok obiektu w kontakt z [ZMIENIONO].

Przez pewien okres, poczynając od wczesnego roku 19██, naturalne serce SCP-321 przestało być wydolne, gdyż SCP-321 był zbyt wysoki, by krew mogła poprawnie cyrkulować przez jego organizm. SCP-321 został fizycznie ograniczony, by można było umożliwić jego sercu przepompowywanie krwi aż do mózgu. Pomimo zabiegu, zauważalny stał się rozkład ciała obiektu, a jego zdolności regeneracyjne napotkały swoje ograniczenia, nie mogąc zregenerować stale niszczejących rejonów organizmu. W roku 1948 rozpoczęto prace nad sztucznym sercem celem przedłużenia egzystencji SCP-321; serce zostało ukończone w roku 19██. Od tamtej pory, wszystkie uszkodzenia organizmu SCP-321 zostały zregenerowane.

SCP-321 cechuje bardzo niska inteligencja. Codzienne aktywności są dla obiektu problemem, a uczenie się czynności takich, jak np. wykorzystywanie sztućców do jedzenia, może mu zająć miesiące, a nawet lata. Mimo, że SCP-321 ma w pełni rozwinięte fałdy głosowe, obiekt najwyraźniej nie jest w stanie nauczyć się mowy, w zamian płacząc i wokalizując pozbawione sensu odgłosy przypominające typową mowę dzieci w wieku do sześciu miesięcy.

31 lipca 18██ r.: Wnoszę o pozbawienie SCP-321 statusu obiektu SCP — młodszy naukowiec Adam █████.
Wniosek rozpatrzono negatywnie. — O5-█.

10 stycznia 18██ r.: Wnoszę o pozbawienie SCP-321 statusu obiektu SCP — dyrektor działu kadr Adam █████.
Wniosek rozpatrzono negatywnie. — O5-█.

3 maja 19██ r.: Nie dowiemy się już niczego na temat SCP-321, sugeruję pozbawić obiekt statusu SCP — dyrektor ośrodka Adam █████, Ośrodek 04.
Wniosek rozpatrzono negatywnie. — O5-█.

31 czerwca 19██ r.: SCP-321 należy pozbawić statusu obiektu SCP i zwrócić ją rodzinie w trybie natychmiastowym — O5-12
Wniosek rozpatrzono negatywnie. To ostatni raz, Adam. Ona nie jest, ani nigdy nie była twoją córką. Jeżeli jeszcze raz wysuniesz takie żądanie, zgromadzę radę i zostaniesz z niej wydalony — O5-1.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported