SCP-3221
ocena: +3+x
11271766325_25c24f49fc_z.jpg

Część mechanizmu zawierająca SCP-3221.

Identyfikator Podmiotu: SCP-3221

Klasa Podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-3221 zostało otoczone bezpieczną placówką i musi być cały czas pod obserwacją. Aby obserwować wydarzenia związane z Oknem, oraz aby ostrzegać przed Rozdarciami, wymagany jest stały nadzór za pomocą kamer.

Wszelkie nawiązania do SCP-3221 oraz incydentu znanego jako "Pożar Tygrysu" należy usunąć z zapisów historycznych lub przedstawić jako mistyfikacje. Biuro Odzyskiwania Islamskich Artefaktów (ORIA) oraz ich poprzednicy zlikwidowali już większość istniejących dokumentów oraz tradycji ustnych, które powyższych dotyczą, jednak należy rewidować publikacje historyków i archeologów badających okresy Seljuk i Khwarazmshah w historii Iranu pod kątem związanych z tym informacji. W przypadku znalezienia jakichkolwiek wzmianek, ich praca zostanie usunięta, oraz zaimplementowana zostanie procedura amnestycyzacji.

Preegzystująca aparatura przechowująca jest doglądana przez członków MFO Stigma-9 ("Evolved from Naturally Occurring Gears, Levers and Pulleys") oraz taumatologów Fundacji, zaznajomionych z sarkiczną hemomancją.1 Zainstalowano również dodatkowe, technologiczne środki ostrożności jako dopełnienie oryginalnych procedur, które należy podtrzymywać lub wymieniać w razie potrzeby.

W przypadku naruszenia przechowalni SCP-3221-2 należy ewakuować placówkę oraz otaczające ją tereny. Zadanie pochwycenia oraz ponownego zabezpieczenia SCP-3221-2 przypisano do MFO Nu-7 ("Hammer Down") oraz specjalistycznej jednostki złożonej z nie mniej, niż 6 członków MFO Omega-12 ("Achilles' Heels"). Każde siły zbrojne towarzyszące podmiotowi również należy terminować.

Opis: SCP-3221 oznacza międzywymiarową szczelinę Klasy III zlokalizowaną w podziemnym kompleksie w kazachskim Górskobadachszańskim Wilajecie Autonomicznym. Bezpośredni dostęp do anomalii jest uniemożliwiony przez szeroką gamę mechanicznej paratechnologii wspomaganej prze znaczną liczbę hemomantycznych pieczęci i symboli.

Podczas aktywacji częściowej (przypadek nazywany dalej Oknem) SCP-3221 służy za wizualne okno do innego wymiaru, nazywanego SCP-3221-1. Spojrzenie wewnątrz aparatury podczas Okna pozwoli użytkownikowi ujrzeć pozornie losowy fragment SCP-3221-1. Pełna aktywacja (przypadek nazywany dalej Rozdarciem) pozwala na przejście pomiędzy SCP-3221-1 a wymiarem pierwotnym. Okna wydają się występować losowo; Rozdarcia wydają się być celowo wywoływane przez SCP-3221-2.

SCP-3221-2 jest anomalią humanoidalną klasy Olympia pochodzącą z V wieku naszej ery. Podmiot posiada umiejętności manipulacji rzeczywistością o nieznanej sile oraz przeszedł ekstensywne modyfikacje cielesne, przypominające te sarkistycznych Karcystów. Ponadto, znaczna część anatomii SCP-3221-2 została wymieniona na Mekhaniczną paratechnologię.

Doniesienia na temat SCP-3221 występują w literaturze od 1109 r. n. e. i wszystkie utożsamiają SCP-3221-1 z z Królestwem Księdza Jana, mitycznego królestwa chrześcijan nestoraińskich.2 Późniejsza analiza historyczna, przeprowadzona po odkryciu anomalii w 1997 roku, ujawniła imperium Heftalitów z V wieku jako nację początkowo przewodzoną przez SCP-3221-2.3

Mieszkańcy SCP-3221-1 są wyznawcami synkretycznej religii, złożonej z elementów sarkizmu, Kultu Zepsutego Boga, i chrześcijaństwa gnostycznego. Ta wiara to wysoko idiosynkratyczny kult SCP-3221-2 jako mesjasza o dwojakim bóstwie, złożonym z manifestacji mięsa oraz manifestacji stali.4 Teofagia5 jest podkreślana jako forma apoteozy, a wyznawcy wierzą, że SCP-3221-2 pochłonie w końcu obie części swojej podwójnej natury i stanie się Bogiem.

SCP-3221-2 został najprawdopodobniej wygnany do SCP-3221-1 na skutek wspólnego działania Mekhanitów i protosarkistycznych kultów w V wieku n. e. Jedyne znane Rozdarcie wydarzyło się w XII wieku, w konsekwencji którego podmiot został ponownie zabezpieczony przez sojusz sarkistów, Mehkanitów i prekursorów ORIA dopiero po kilku dekadach wojny.

Poniżej znajduje się tabela rozmaitych anomalii widzianych przez wejście do SCP-3221 podczas Okien.

~Data ~Obserwacje
09.08.1997 Duże, zielone pole. W środku widać dużą fontannę. Dwóch starszych mężczyzn stoi przed nią, zwróceni przodem do wejścia SCP-3221.
12.06.2001 Obszerna, kamienna jaskinia. Zielona substancja wydaje się ciec ze sklepienia. Na jej powierzchni unosi się kilka kamieni szlachetnych.
19.04.2002 SCP-3221-2 stoi samo przed armią nieznanego pochodzenia. Żołnierze atakują istotę, używając taktyki "pike and shot", powszechnej w XVII-wiecznej Europie. Wszystkie strzały z muszkietów powracają do formacji, a iglice z kości w kształcie krzyża wyrastają pomiędzy szeregami, kiedy wizja dobiega końca.
25.12.2005 Rzeka płynąca przez pustynie, najwyraźniej składająca się z mleka. Kilka kawałków plastra miodu oraz kamieni szlachetnych unosi się na powierzchni.
17.03.2008 Wielki rząd wydm piaskowych, poruszających się jak woda. Można zaobserwować kilka ryb wyrzuconych z piasku, a następnie opadających i ponownie pochłanianych przez piach.
01.05.2010 Wielka sala bankietowa, odpowiednia dla XIII-wiecznej Europy. Różnorodni goście jedzą ludzkie kończyny ze złotych talerzy.
05.10.2015 Figura ubrana w szaty kapłana wygłasza kazanie, witające 10 nowicjuszy wtajemniczonych w wiarę. Nowicjusze następnie dobierają się w pary, po czym rytualnie konsumują mięso z lewego przedramienia swojego partnera. Lewe ramiona zebranych są następnie amputowane i zastąpione mechanicznymi kończynami, podobnymi do tych, które posiadają wyznawcy Zepsutego Boga.

Dodatek 1: Poniższe wiadomości są wypisane na obu stronach wejścia do komory zawierającej SCP-3221. Jedna jest napisana w średniowiecznej łacinie, a druga w zapisie neoadytyckim.

Dodatek 2: Dnia 18.09.2010 w małym kościele w Kirgistanie, związanym z Kościołem Wschodnim, podczas liturgii została odmówiona nieznana modlitwa. Została ona odtworzona i przetłumaczona z Syryjskiego poniżej.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego,
Niech się święci imię Ojca,
Który odpowiada na modlitwy zjednoczonych,
Módlmy się o nadejście nowego świata,
I nadejścia twojego królestwa,
I tego Monarchy Orientu, Księdza Jana,
Który pozostaje w życiu wiecznym, jego umysł w końcu wolny,
Niezakrzywiony sukcesją szczerości,
Nie będący przedmiotem Jego głodu.
Módlmy się za naszego Króla i jego nieskończoną ucztę,
I za jego armie,
Za dzieci jego ziemi, które nadal oddawane są Krzyżowi,
Aż nasz świat będzie mógł być skąpany w świętym świetle ich prawych ostrzy,
W imię Mięsa i Stali, i Świętych Zwłok,
Świat bez końca.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported