SCP-3254
ocena: +3+x
bear.jpg

Zdjęcie SCP-3254 wraz z dwoma młodymi instancjami SCP-3254-1

Identyfikator podmiotu: SCP-3254

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-3254 należy przechowywać w Zoologicznym Ośrodku Przechowawczym 282 w dużych rozmiarach komorze emulującej środowisko Wybrzeża Północno-Zachodniego. Pożywienie należy dostarczyć dwa razy na dzień. Ze względu na zapotrzebowania żywieniowe obiektu, poddana recyklingowi elektronika powinna zostać umieszczoną w przechowalni. Dwa razy do roku, 2-4 pluszowe niedźwiedzie mają zostać umieszczone w przechowalni w miejscu, w którym SCP-3254 będzie w stanie je znaleźć.

Instancje SCP-3254-1 wykazujące oznaki silnego zużycia należy usunąć z przechowalni i humanitarnie uśpić. W przypadku gdy populacja SCP-3254-1 osiągnie zbyt duży rozmiar, najstarsze osobniki mają zostać usunięte z przechowalni i uśpione. Za każdą usuwaną z przechowalni instancją personel zobowiązany jest zostawić ślady niedźwiedzich łap prowadzących do jednego z wyjść.

Opis: SCP-3254 to samica niedźwiedzia brunatnego z rozbudowanymi cybernetycznymi modyfikacjami. Obiekt jest fizycznie nieśmiertelny i jest zdolny do szybkiej regeneracji tkanki. Jednakże mimo zdolności regeneracyjnych obiekt posiada znaczącą bliznę z okolicy organów płciowych uniemożliwiającą rozmnażanie się. Cybernetyczne modyfikacje obejmują układ nerwowy, a także strukturę kostną w łapach. SCP-3254 posiada także zaostrzone metaliczne szpony z niezidentyfikowanego stopu. Metalowa płyta umożliwiająca obiektowi uzyskanie dostępu do centralnych jednostek przetwarzania cybernetyki została zainstalowana w czaszce obiektu. Na płycie wyryto oryginalnie wiadomość, jednak ta z biegiem czasu utraciła pełną czytelność.

P--z- że pr---- -oje -ro---ny. T-- kto-- kto po-- si- --ą za-rz--ć, b-- Ja ni-- był- w stanie

Ko--ie, Mama

Wła-no-ć Wie--o -oo Za Cyb--nety--ie Wz-nia-go Niedźwiedza-

SCP-3254 zachowuje się wysoce przyjaźnie w stosunku do ludzi. Obiekt nie wykazuje inteligencji na równi z ludźmi; rozumie on jednak działanie urządzeń komputerowych i jest w stanie tworzyć skomplikowane urządzenia podobne do jego własnych implantów. SCP-3254 wykazuje duże zamiłowanie do pluszowych zabawek o kształcie niedźwiedzia i korzysta z nich do tworzenia instancji SCP-3254-1.

SCP-3254-1 są fizycznymi kopiami SCP-3254 stworzonymi przez obiekt z pluszowych niedźwiedzi w roli podstawowej struktury. Kiedy obiekt napotka pluszaka, zabierze go do gawry gdzie będzie pieścić lub czyścić zabawkę. Po doprowadzeniu pluszaka do zadowalającego stanu obiekt rozpocznie proces animacji zabawki za pomocą własnego mięsa i biologicznej materii. Instancje SCP-3254-1 są zdolne do biologicznej regeneracji, kiedy znajdują się w pobliżu 10 m od SCP-3254. Regeneracja ta wykorzystywana jest do nadania podmiotom ich pełnych rozmiarów. Proces ten może zająć od kilku tygodni do kilku miesięcy w zależności od tego ile instancji SCP-3254-1 zostaje stworzonych. Proces zazwyczaj przebiega następująco.

  1. SCP-3254 stworzy duplikaty własnych implantów cybernetycznych ze znalezionych materiałów i zainstaluje je w zabawce.
  2. SCP-3254 chirurgicznie usunie swój ogon i część kręgosłupa za pomocą szponów i pozwoli cybernetycznym częścią zintegrować się z nimi.
  3. SCP-3254 odczeka kilka dni, by pozwolić zregenerować się własnemu kręgosłupowi i urosnąć temu od nowej instancji.
  4. SCP-3254 wytnie duże porcje mięsa ze swojego brzucha i przyczepi je do różnych części pluszaka.
  5. SCP-3254 odczeka kilka dni, by zregenerować własną tkankę i pozwolić zintegrować się instancji z oddzieloną.
  6. Ostatecznie, SCP-3254 otworzy płytę w swojej czaszce i przyłączy swoją główną cybernetykę do nowej instancji. Po tym instancja staje się żywa i w pełni świadoma.

Aktualnie niewiadomym jest czy SCP-3254 jest niezdolny do odczuwania bólu lub też przekłada tworzenie nowych instancji ponad swoje cierpienie. SCP-3254 przybiera matczyną postawę w stosunku do nowo powstałych instancji i pilnuje oraz uczy je aż do osiągnięcia przez nie dorosłości. SCP-3254 będzie także frekwencyjnie odwiedzać dorosłe potomstwo, nierzadko przyprowadzając ze sobą nowe instancje.

SCP-3254 wchodzi w stan silnego przygnębienia, kiedy nie posiada młodej instancji SCP-3254-1 do wychowania. W takich sytuacjach podejmie próby tworzenia potomstwa bez pluszowych niedźwiedzi jako budulca. Personel Fundacji zobowiązany jest odpowiednio maskować usunięcie instancji SCP-3254-1, gdyż SCP-3254 wpada w silny stan paniki, kiedy nie może znaleźć swojego potomstwa. Obiekt pozostaje w tym stanie paniki, dopóki personel nie zostawi po sobie ślady niedźwiedzich łap prowadzących do wyjścia.

Dodatek 3254-1: Każdego roku, dnia 17 Stycznia, sygnał dochodzący z SCP-3254 próbuje połączyć się z zewnętrznym numerem. Numer nie jest już aktywny, jednakże należał pierwotnie do kobiety o imieniu Katherine Grant, która zaginęła na kilka miesięcy przed wstępnym zabezpieczeniem SCP-3254. Od tego momentu numer został przejęty przez Fundacje. Kiedy SCP-3254 połączy się z numerem, odegra Happy Birthday w wersji MDI.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported