SCP-3285

ocena: +4+x
medicine.png

Wzór na etykiecie SCP-3285.

Identyfikator podmiotu: SCP-3285

Klasa obiektu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-3285 jest przechowywany w standardowej szafce przechowawczej dla obiektów o wysokiej wartości w Ośrodku 73 i można go uzyskać za zgodą aktualnego kierownika projektu. Testy na obiektach innych niż klasy D wymagają zgody dyrektora ośrodka.

W związku z incydentem 3285/007 zabronione jest obecnie prowadzenie badań na uczestnikach, którzy pracowali jako prawnicy ds. własności intelektualnej.

Opis: SCP-3285 to pomarańczowa, plastikowa butelka na lekarstwa zawierająca od pięciu do dwudziestu pięciu pomarańczowych tabletek (zwana dalej SCP-3285-A)1, podpisana "creative comas"2; logo wydaje się być nieco zmienioną wersją logo Creative Commons. Na jednej stronie etykiety znajduje się ilustracja przedstawiona powyżej, a na drugiej stronie - następujący tekst:

creative comas
WYDZIAŁ ROZRYWKI I EDUKACJI - Służba Ochrony Domeny Publicznej3
ZGODNE Z KRPA - OSOBY A-P PROSZONE O NIE UŻYWANIE BEZ NAKAZU

Po spożyciu jednej porcji SCP-3285-A przez osobę badaną, początkowo wykazuje ona właściwości podobne do nieanomalnych leków nasennych; osoby badane zwykle tracą przytomność w ciągu godziny od spożycia SCP-3285-A. Następnie jednak wykazują objawy odpowiadające trwałemu stanowi wegetatywnemu trwającemu od czterdziestu ośmiu do siedemdziesięciu dwóch godzin; badania rezonansem magnetycznym przeprowadzone w czasie działania SCP-3285-A nie wykazują żadnej aktywności mózgu, która wskazywałaby na zachowanie świadomości przez osobę badaną.

Pomimo medycznie zweryfikowanego statusu osób dotkniętych SCP-3285-A, wszyscy zgłaszają, że mają niezwykle żywe sny, które potem mogą sobie przypomnieć z niemal ejdetyczną wyrazistością. Wszystkie sny rozpoczynają się od widocznej białej karty tytułowej na czarnym tle, pokrywającej całe pole widzenia badanego, składającej się zawsze ze słów "Wolna Historia __". Zawartość poszczególnych snów jest różna, ale wszystkie wykorzystują własność intelektualną będącą w domenie publicznej4 lub będącą na licencji Creative Commons Attribution 2.0/3.0.

Obiekty dotknięte przez SCP-3285-A nie potrzebują pożywienia, aby przeżyć, i budzą się po zakończeniu epizodu SCP-3285-A bez żadnych oczekiwanych negatywnych fizycznych efektów ubocznych, takich jak odwodnienie, niedożywienie lub zanik mięśni. Długotrwałe efekty ekspozycji na SCP-3285-A są różne, ale zazwyczaj wiążą się z wyrażeniem przez osobę badaną większej chęci do podejmowania altruistycznych lub intelektualnych przedsięwzięć (patrz dziennik testów). Nie zaobserwowano żadnych negatywnych skutków wielokrotnego testowania SCP-3285-A, a wszyscy uczestnicy reagują na wielokrotne użycie SCP-3285-A w taki sam sposób, jak na pierwsze użycie, aczkolwiek za każdym razem doświadczają innego snu.

Log Testowy SCP-3285-A

Poniżej znajduje się lista instancji SCP-3285-A zgłoszonych przez uczestników testu.

Informacje o testerze Instancja tytułu SCP-3285-A Podsumowanie Efekty wystawienia na SCP-3285-A
D-37245, standardowy podmiot pobrany z normalnej puli klasy D. Badana to 26-letnia kobieta z wykształceniem średnim i skazana za kradzieże pojazdów mechanicznych. Wolna historia głupoty Marka Twaina Rozbudowany dialog między pisarzami Markiem Twainem i Williamem Szekspirem, najwyraźniej rozgrywający się w świecie pozagrobowym, przypominającym tradycyjną zachodnią wersję nieba. Szekspir wściekle krytykuje Twaina za kwestionowanie autorstwa jego sztuk, a swoje wybuchy puentuje czytanymi na głos fragmentami z książki Twaina Is Shakespeare Dead? (1909). Mark Twain odpowiada z charakterystycznym dla siebie humorem i dowcipem, żądając od Szekspira przedstawienia gotowych dowodów na jego autorstwo i broniąc swojego poparcia dla teorii Baconowskiej. Historia kończy się w momencie, gdy na scenę wkracza Francis Bacon i potępia zarówno Twaina, jak i Szekspira jako "głupie, śniące dzieci", mówiąc, że uważa teatr za stratę czasu i nigdy nie napisałby sztuki. Szekspir śmieje się kosztem Twaina, gdy sen się kończy. Badana wyraziła silne pragnienie czytania powieści i poprosiła o materiały do czytania od badaczy, mimo że przed testem nie wykazywała większego zainteresowania literaturą. Brak innych skutków długoterminowych.
D-37245, tak samo jak w poprzednim eksperymencie. Wolna historia o królu Learze, autorze Adaptacja sztuki Williama Szekspira Król Lear na współczesne realia, przedstawiająca Leara jako słynnego pisarza, który jest w terminalnym stadium raka trzustki. Podczas spisywania ostatecznej wersji testamentu, w którym planuje podzielić swój majątek między trzy córki, pyta je, co zamierzają zrobić z prawami do jego dzieł. Goneril i Regana deklarują chęć sprzedaży praw do adaptacji filmowych i telewizyjnych, natomiast Kordelia pragnie przekazać prawa do nich Bibliotece Kongresu w Waszyngtonie. Lear, rozgniewany jej próbami oddania jego spuścizny bez zysku finansowego, wydziedzicza Kordelię i dzieli prawa do jego dzieł między dwie pozostałe siostry. Po zwolnieniu swojego agenta literackiego Kenta za wyrażenie dezaprobaty wobec wydziedziczenia Kordelii, Lear powoli zaczyna tracić zmysły, a pozostali główni bohaterowie umierają, tak jak w oryginale sztuki. Historia kończy się na tym, że reputacja Leara zostaje zrujnowana w wyniku ujawnienia skandali rodzinnych i intryg jego córek, które chcą się nawzajem pozabijać. Lear umiera bezpotomnie, a jego majątek dziedziczy wdowiec po Gonerili, Albany. Badana wyraziła skrajną niechęć do twórczości George'a R.R. Martina i wykazała się dogłębną znajomością jego serii Pieśń lodu i ognia, mimo że wcześniej jej nie czytała.
Młodszy Badacz Adams. Po braku negatywnych skutków ubocznych we wcześniejszych testach, spożywanie instancji SCP-3285-A przez pracowników Fundacji w celach badawczych zostało tymczasowo zatwierdzone. Wolna historia Lawrence'a Konserwatora Średniowieczny epos fantastyczny, którego głównym bohaterem jest fikcyjna wersja założyciela Creative Commons, Lawrence'a Lessiga. Historia rozpoczyna się w momencie, gdy armia antagonistów zwanych Tłumicielami plądruje rodzinne miasto Lawrence'a, niszcząc bibliotekę, w której Lawrence pracował wcześniej jako skryba. Ślubując pomścić "atrament i krew", Lawrence powołuje armię chłopów i innych obywateli niższej klasy, aby usunąć Tłumicieli z ich ziemi. Kulminacja opowieści rozgrywa się na polu bitwy zwanym Extentia, gdzie Lawrence walczy z bezimiennym przywódcą Tłumicieli i pokonuje go, odnosząc przy tym śmiertelną ranę. Tłumiciele zostają wypędzeni z kraju, a Lawrence staje się ikoną i zostaje uwieczniony jako "Lawrence Konserwator". Badacz Adams wyraził chęć "przyczynienia się do zbiorowej wiedzy ludzkości". Po zakwaterowaniu w ośrodku logi komputera badacza Adamsa wskazywały na liczne wizyty na stronie z obrazami Wikimedia Commons, a następnie przesyłanie na tę stronę obrazów z domeny publicznej pobranych z innych miejsc w Internecie. Pełne wyleczenie z efektów działania SCP-3285-A nastąpiło po zastosowaniu leczenia amnestycznego klasy B.
Andrew Garcia, radca prawny Fundacji. Podmiot pracował wcześniej dla ████████████ jako prawnik ds. własności intelektualnej, reprezentując firmę w sądzie, gdy ta występowała przeciwko konkurentom o naruszenie znaku towarowego. Test został zatwierdzony przez dyrektora ośrodka. [USUNIĘTO] [USUNIĘTO - PATRZ DODATEK] [USUNIĘTO]
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported