SCP-3287

Angielskie Kanony » Koniec Śmierci Hub » SCP-3287

ocena: +10+x
medium.jpg

Butle z SCP-3287.

Identyfikator Podmiotu: SCP-3287

Klasa Podmiotu: Thaumiel

Specjalne Czynności Przechowawcze: W dowolnym momencie, nie może istnieć więcej niż 50 standardowych butli Klasy E z płynnym gazem każdego typu SCP-3287. Zbiorniki te mają być trzymane w komorze próżniowej pod ciśnieniem w 112 stopniach Kelwina, oraz obsługiwane tylko przez personel wyposażony w kombinezony gazoszczelne dedykowane do niebezpiecznych materiałów.

SCP-3287-0 ma pozostać w promieniu jednego metra od zapieczętowanego pojemnika, w którym został znaleziony, a jego Kotwica Rzeczywistości Scrantona ma być regularnie konserwowana i wymieniana w razie potrzeby.

Podczas badań z instancją SCP-3287, badany obiekt ma zostać eskortowany do wyznaczonego, uszczelnionego próżniowo obszaru testowego. SCP-3287 ma być wpompowany w obszar, a następnie ponownie zebrany. Testerzy następnie zostaną wyprowadzeni przez śluzę z obszaru testowego przez odpowiednio wyposażonych strażników, podczas gdy pozostałości SCP-3287 należy zebrać i zabezpieczyć.

SCP-3287 może zostać użyty na zwierzętach i populacji ludzkiej w przypadku Scenariusza Końca Śmierci Klasy ΩK, za pozwoleniem Rady O5, oraz Komitetu ds. Etyki.

Opis: SCP-3287 jest desygnacją dla gazowego środka sterylizującego, stworzonego przez Fundację do kontrolowania i redukcji populacji konkretnych gatunków anomalnych i nieanomalnych zwierząt. Od czasu jego stworzenia, które miało na celu powstrzymać rozprzestrzenienie się SCP-████, był używany na ██ innych anomaliach, oraz niektórych nieanomalnych zwierzętach.

SCP-3287 jest gazem w temperaturze pokojowej, cieczą w 112 K. Nie jest łatwopalny. Charakteryzuje się swoim jasnoniebieskim kolorem i wyjątkowym zapachem opisywanym przez badanych jako "podobny do lukrecji". Po wejściu w kontakt z żywym obiektem, SCP-3287 rozkłada się na wskutek wchłonięcia, tracąc swoje właściwości gazowe.

SCP-3287 posiada trzy różne rodzaje, desygnowane SCP-3287-1, SCP-3287-2 i SCP-3287-3. Wszystkie rodzaje SCP-3287 są prawie identyczne w składzie chemicznym, jednak różnią się wyjątkowymi anomalnymi związkami, które zmieniają ich działanie.

SCP-3287-1 jest pierwszym rodzajem SCP-3287, oraz typem z najwięcej udokumentowanymi informacjami. Po aplikacji żywemu obiektowi, SCP-3287-1 całkowicie je sterylizuje, uniemożliwiając zdolności do reprodukcji. Zostało to wykorzystane do sztucznej ochrony niektórych gatunków dzikich zwierząt, poprzez sterylizację ich drapieżników, oraz by zapobiec posiadaniu potomstwa przez anomalne gatunki zwierząt, tak jak wspomniano wyżej. SCP-3287-1 może zostać użyty na ludziach, jednak przed użyciem wymaga zatwierdzenia 4 Poziomu.

SCP-3287-2 jest drugim rodzajem SCP-3287. Pomimo bycia podobnym w składzie do SCP-3287-1, jego działanie jest obecnie nieznane. Chociaż zaplanowano wiele badań i podjęto próbę określenia działania SCP-3287-2, żadne z nich nie zostało ukończone ze względu na fakt, że wszyscy kandydaci do testów z pośród personelu Klasy D i zwierząt byli już bezpłodni tuż przed rozpoczęciem testów. Nie podjęto próby wybrania do badań płodnych kandydatów.

SCP-3287-3 jest trzecim rodzajem SCP-3287. Nie istnieje żadna dokumentacja o jakiejkolwiek próbie badania SCP-3287-3.

SCP-3287-0 jest desygnacją dokumentu, opisującego proces do stworzenia instancji SCP-3287. SCP-3287-0 został odkryty w fundacyjnym laboratorium chemicznym w Ośrodku ██, 28 września 20██ roku, podczas rutynowego badania sanitarnego, zapieczętowanej w szklanej skrzyni. Obiektowi towarzyszyła pojedyncza miniaturowa Kotwica Rzeczywistości Scrantona.

Od tego czasu instrukcje zostały skopiowane do bazy danych Fundacji, wraz z wiadomością odkrytą na jej ostatniej stronie, którą przepisano poniżej:

Według Fundacyjnych danych personelu, nie istnieje żaden zatrudniony przez Fundację naukowiec nazywający się Kaito Shoga Jr. Kiedy zapytano, Dyrektor Ośrodka ██ Kaito Shoga oznajmił, że nigdy nie miał dzieci. Odkrył, że jest bezpłodny po wielu próbach spłodzenia dziecka wraz ze swoją żoną.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported