SCP-3288

ocena: +5+x

Identyfikator podmiotu: SCP-3288

Klasa podmiotu: Euclid Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Populacja SCP-3288 składająca się z nie mniej niż dwudziestu i nie więcej niż trzydziestu instancji powinna znajdować się w Humanoidalnym i Przechowawczym Ośrodku 282. Każdy SCP-3288 musi być przetrzymywany w osobnej jednostce przechowawczej; badania behawioralne wymagające kontaktu między osobnikami SCP-3288 przeprowadzane powinny być z zachowaniem najwyższej ostrożności. Napotkane instancje SCP-3288 należy bezzwłocznie poddać terminacji i utylizacji zgodnie z protokołami o odpadach niebezpiecznych.

Koniecznym jest, aby skupiska SCP-3288 były całkowicie niszczone lub zabezpieczane, gdyż pojedyncza niezabezpieczona instancja SCP-3288 stanowi zagrożenie inicjacji scenariusza Zmiany Dominacji klasy SK w przeciągu następnego stulecia, bądź wcześniej.

Opis: SCP-3288 to wysoce drapieżny gatunek lub podgatunek z rodzaju Homo (Homo anthropophagus). SCP-3288 przejawia wiele nietypowych cech i zachowań wyróżniających go od gatunku bazowego. Do najczęstszych dewiacji zalicza się:

 • Dotkliwą hiperdoncję1 i makrodoncję2; zęby pojedynczej instancji SCP-3288 są w przybliżeniu sześciokrotnie większe od zębów przeciętnego dorosłego, a ich całkowita liczba wynosi więcej niż sześćdziesiąt. Zęby są nierównomiernie rozstawione w sześciu różnych rzędach, co wymaga szczęki znacznie większej niż u bazowego człowieka (więcej poniżej).
 • Znaczny prognatyzm żuchwy3
 • Nieregularną asymetrię twarzy
 • Dolichostenomelię4 rąk; instancja SCP-3288 zwykle ma ponad dwukrotnie dłuższe ręce niż człowiek podobnego wzrostu.
 • Arachnodaktylię5 i polydaktylię6
 • Kifozę7
 • Anormalną siłę mięśni pomimo wyglądu sugerującego drastyczne wychudzenie
 • Bielactwo
 • Doskonały wzrok w słabym oświetleniu8 i różnobarwność tęczówek (konkretnie heterochromię całkowitą)9; oczy zauważalnie odbijają światło, a zakres ich kolorów to: niebieskie, czerwone, fioletowe i żółte.
 • Poleganie zarówno na dwunożnym i czteronożnym sposobie przemieszczania się
 • Anormalnie szybki wzrost i rozwój; ciąża trwa od 2 do 3 tygodni a dojrzałość płciowa osiągana jest między 16 a 20 miesiącem.
 • Syndrom Gottschalla-Gärtnera10, manifestujący się głównie na dłoniach i palcach
 • Łysienie uniwersalne11
 • Ostry światłowstręt; bezpośrednie wystawienie na światło słoneczne skutkuje uszczerbkiem na zdrowiu fizycznym i psychicznym.
 • Nierównowagę psychiczną charakteryzującą się głównie manią wielkości i nienawistnym narcyzmem
 • Uzależnienie od ludzkiego mięsa objawiające się zarówno biologicznie, jak i psychologicznie

Te dewiacje są głównie rezultatem głębokiej endogamii, natomiast nie towarzyszy im zwiększona szansa wystąpienia pewnych cech recesywnych lub szkodliwych, zwłaszcza tych związanych z bezpłodnością, większą śmiertelnością niemowląt i dzieci czy utratą odporności. Te niekorzystne cechy zostały nie tylko wyparte, lecz odwrotnie wzmocnione, co skutkuję zwiększoną długością życia, wzmocnioną odpornością na choroby i anormalnie wysoką płodnością.

Fundacja dowiedziała się o istnieniu SCP-3288 podczas badania doniesień o niewyjaśnionych zaginięciach w Wiedniu. Odkryto, że incydenty miały miejsce w pobliżu włazów i tuneli kanalizacyjnych, oraz że ofiarą padały najbardziej bezbronne jednostki: prostytutki, dzieci bez opieki, bezdomni oraz nietrzeźwi i niedysponowani.

Agenci Cyril Novak i Diana Fisher zostali wysłani do Wiednia w celu ustalenia czy zniknięcia miały podłoże anomalne. Przesłuchania przeprowadzone z organami ścigania i urzędnikami państwowymi wyjawiły, że znaleziono szczątki trzech osób. Ta informacja nie została ujawniona opinii publicznej w celu uniknięcia szerzenia paniki. Szczątki zostały natychmiastowo skonfiskowane i dostarczone do Humanoidalnego i Przechowawczego Ośrodka 282 w Grazie.

Dr Felix Gärtner przeprowadził autopsję i zanotował, że szczątki (Zwłoki A12, B13, i C14) zostały uszkodzone w sposób bardziej przypominający atak hieny niż człowieka. Dr Gärtner wywnioskował, że wszystkie doznane urazy zostały wywołane przez kombinację zębów, pazurów i czystej siły fizycznej. Odkryto, że ślady ugryzień pokrywały się z ludzkimi zębami, pomimo ich anormalnego rozmiaru (w przybliżeniu sześciokrotnie większych niż u normalnego dorosłego) i liczby (ponad sześćdziesiąt zębów nierównomiernie umiejscowionych w sześciu rzędach), które wymagałyby szczęki znacznie większej niż u bazowego człowieka. Dalsza analiza ujawniła unikalne wzory wśród śladów ugryzień, sugerujące istnienie więcej niż jednego źródła.

Byty odpowiedzialne za zgony zostały zaklasyfikowane jako anomalne i oznaczone jako SCP-3288. Mobilnej Formacji Operacyjnej Sigma-6 ("Hellsingers") wydano rozkaz patrolowania dzielnicy Leopoldstadt incognito, zważywszy na największą liczbę odnotowanych zaginięć właśnie w tej dzielnicy. Operatorzy zostali poinstruowani, aby umieszczać urządzenia śledzące na SCP-3288 i powstrzymywać się od użycia śmiertelnej siły.

Logi Polowe:


Wiele istotnych dokumentów odzyskanych z SCP-3288-1 pozwoliło Fundacji na lepsze zrozumienie SCP-3288. Poniższe fragmenty zostały przetłumaczone z niemieckiego i posegregowane chronologicznie. Przypisy dodano celem lepszego umiejscowienia dokumentów w ich kontekście historycznym i kulturowym.

Późniejsze zapiski Leopolda I są coraz bardziej niezrozumiałe i nieczytelne, sugerując pogarszanie się jego stanu psychicznego aż do śmierci w 1705 r. Wygląda na to, że ostatecznie osiągnął swój cel, czego wynikiem jest SCP-3288 (choć z niezamierzonymi następstwami), poprzez wprowadzenie anomalnego genu do rodu. Ten gen pozwala ludzkiemu DNA na zwalczanie szkodliwych przypadłości związanych z endogamią.

Dynastia Habsburgów kontynuowała swój zwyczaj, przyspieszając rozwój mutacji. Jednostki ze znacznymi zniekształceniami były ukrywane przed społeczeństwem, monarchowie rodu Habsburgów zbudowali wielkie krypty by je pomieścić. Habsburgowie żyjący w kryptach rozmnażali się, prowadząc do rozwoju mutacji, która znacznie zwiększyła ich płodność (jednocześnie zwiększając szansę na wystąpienie kompletnie nowych mutacji).

Jednostki, które bardziej przypominały bazowego człowieka pozostały na powierzchni podczas gdy te wysłane do krypt przystosowywały się do podziemnego życia. Analiza DNA wykazała, że pokrewieństwo z biegiem lat stawało się coraz bardziej radykalne, ponownie sugerując, że kazirodztwo pomiędzy rodzicem a dzieckiem lub bratem a siostrą stało się normą wśród SCP-3288 do XIX wieku.

Wszystko wskazuje na to, że monarchowie Habsburgów trudzili się, aby ich krewni żyjący pod ziemią wiedli życie tak samo ekstrawaganckie jak ci na powierzchni. Dokumenty wykazały stałe dostawy jedzenia, wina i rozrywki; z czasem te życzenia stały się ekscentryczne23 i niecodzienne24 - i ostatecznie zdeprawowane.25 Wszystkie dowody wskazują na to, że te życzenia spełniano. Niewiadomym jest jak długo populacja SCP-3288 przetrwała bez pomocy z zewnątrz. Jeden z dokumentów zdaje się sugerować, że Wielka Zaraza roku 1738 doprowadziła do dostawy znacznej ilości "żywności".

Jeden, szczególnie ważny dokument zawiera listę krypt podobnych do SCP-3288-1. Fundacja korzysta z tych informacji by lokalizować i neutralizować skupiska SCP-3288, lecz dokument jest też źródłem zmartwień - połowa treści jest nieczytelna przez uszkodzenia spowodowane pleśnią. To oznacza, że przynajmniej połowa krypt nie może zostać zlokalizowana i wciąż stanowi znaczne zagrożenie dla społeczeństwa.

Dodatek 23.09.2016: Wzrasta liczba doniesień o napaściach na tle seksualnym i aktach kanibalizmu w Europie Środkowej. Dokładniejsza analiza doprowadziła badaczy do wniosku, że populacje SCP-3288 są odpowiedzialne za brutalne ataki. Ze względu na szeroko rozpowszechnioną naturę tych incydentów istnieje obawa, że wiele nieodkrytych krypt SCP-3288 zostało przełamanych.

Instancja SCP-3288 została niedawno schwytana w Czarnym Lesie w Niemczech. Instancja, przebywająca w opuszczonym pałacyku myśliwskim, została wyśledzona przez MFO Sigma-6 a następnie skutecznie zabezpieczona i pojmana, z poniesieniem minimalnych strat. Dziewięć związanych kobiet znaleziono w piwnicy; tylko jedna wciąż żyła, podczas gdy zwłoki miały rozerwane podbrzusza i wykazywały ślady częściowego pożarcia.26

Ocalała była brudna, niedożywiona, a jej podbrzusze silnie spuchnięte i widocznie pulsujące. Kobieta krzyczała do operatorów, błagając ich o "Wyciągnięcie [ze mnie] tych rzeczy" wśród wielu wulgaryzmów i religijnych inwokacji. Ocalała została ewakuowana medycznie helikopterem, lecz pojazd rozbił się w około pięć minut od startu. We wraku odnaleziono cztery płody; pomimo znacznego zwęglenia, wszystkie wykazywały mutacje powiązane z SCP-3288.

Niedawno schwytana instancja SCP-3288 została przesłuchana. Transkrypt dostępny poniżej:

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported