SCP-330
ocena: +3+x

Identyfikator podmiotu: SCP-330

Klasa obiektu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Biorąc pod uwagę ostatnie incydenty, SCP-330 należy przechowywać w bezpiecznym miejscu do odwołania. Upoważnienie poziomu 2 jest wymagane do uzyskania dostępu do SCP-330 lub jego zawartości. Wszystkie bezpośrednie eksperymenty z SCP-330 należy przeprowadzać przy użyciu personelu klasy D bez historii cukrzycy w rodzinie. Nie więcej niż dwie (2) próbki mogą zostać usunięte z SCP-330 w dowolnym momencie, z wyjątkiem testów wyjątkowych.

Opis: SCP-330 to mała, okrągła misa ze stali nierdzewnej wypełniona zmienną ilością pojedynczo pakowanych cukierków. Do boku miski przyklejona jest odręcznie napisana notatka, o treści „weź nie więcej niż dwa, proszę!!”. Próby usunięcia notatki spotkały się z niepowodzeniem, podobnie jak próby ukrycia lub zasłonięcia. Testerzy zauważyli, że niemożliwe jest uniknięcie czytania notatki, a ci, którzy nie mają jej w polu widzenia, są świadomi tego żądania.

Gdy więcej niż dwa cukierki zostaną usunięte, niezależnie od zaangażowanych środków, ręce sprawcy zostaną natychmiast, nieznaną metodą odcięte przy nadgarstkach. Testy polegające na zdalnej manipulacji przez personel klasy D spowodowały, że ręce operatora zostały usunięte pomimo braku bezpośredniego kontaktu. Badania cięcia ujawniły, że cięcie odbywa się na poziomie molekularnym, nie pozostawiając żadnych śladów narzędzi ani czynników zewnętrznych. Należy zauważyć, że trzeci cukierek musi zostać usunięty w określonym czasie. Po 24 godzinach licznik „resetuje się”, a dodatkowe cukierki można usunąć z obiektu.

Odkryto 3 dni po Halloween w 20██ roku, kiedy rozpoczęto policyjne śledztwo w sprawie rytualnego rozczłonkowania. SCP-330 został zatrzymany jako dowód, ale wszyscy oficerowie zostali zabici, gdy oficer ██████ opróżnił miskę z jego zawartością. Przyczyną śmierci był skutek [DANE USUNIĘTO]. Agenci Fundacji, pod pozorem agentów federalnych, pozyskali przedmiot z akceptowalnymi stratami.

Dodatek: Ze względu na ciągłe problemy z bezpieczeństwem, SCP-330 będzie znajdować się w biurze dr Kondrakiego, kiedy nie są wykonywane na nim testy.

Eksperyment:
Nazwisko: Badacz Voct
Data: ██/██/20██

Pracownikowi D-330-01, poddanemu podwójnej amputacji, wyposażonemu w protezy przedramion i rąk, polecono usunąć z miski trzy cukierki. Założenia testu spełnione, bez natychmiastowych efektów. Jednak w ciągu 45 sekund tester zgłosił pieczenie i świąd z obu kikutów ramion (prawe ramię: 2 cm poniżej łokcia; lewe ramię: 1,5 cm poniżej łokcia) i bóle fantomowe obu u niego nieobecnych nadgarstków. Nieszczęście pacjenta przy tym dyskomforcie gwałtownie wzrosło; w ciągu 180 sekund od wyjęcia trzeciego cukierka z miski, pacjent zaczął siłą usuwać obie własne protezy. Po rzuceniu protez na ziemię badany zgłosił, że dyskomfort ustał.

Badanie dermatologiczne kikutów testera nie wykazało żadnych niezwykłych podrażnień ani stanów zapalnych; badanie mechaniczne protez pacjenta ujawniło, że oprócz uszkodzeń fizycznych, spowodowanych wyrzuceniem protez na ziemie, protezy miały [USUNIĘTO].

Tester dostał nowe protezy, identyczne z pierwszą parą, ale zgłaszał uczucie, że wkładanie ich było „złe”. Zastosowano przymus i podmiot niechętnie założył lewą protezę (uwaga: pacjent jest praworęczny). Jednakże, gdy kazano mu założyć właściwą protezę, pacjent zaczął płakać niespokojnie i wymachiwać rękami, aż lewa proteza się odłączyła. Analiza materiału wideo ujawniła, że pacjent nie przymocował prawidłowo lewej protezy do pnia; badanie mechaniczne lewej protezy ujawniło tylko fizyczne uszkodzenia, które zostały spowodowane wyrzuceniem ich na ziemie.

Dwadzieścia cztery godziny później testerowi dano świeże protezy i nie zgłaszano żadnych trudności w ich założeniu. Podmiot nie został poddany terminacji, ponieważ brakuje pracowników klasy-D przyzwyczajonych do protez.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported