SCP-3303
ocena: +1+x

Identyfikator podmiotu: SCP-3303

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: W związku z warunkami i postanowieniami Szczytu Würzburskiego Fundacja nie może pozyskiwać żadnych instancji SCP-3303, chyba że zakupi je od Marshall, Carter, and Dark.

Instancje SCP-3303 pod fundacyjną kontrolą powinny być trzymane w dedykowanej piwniczce winnej w Ośrodku 48. Jeśli nie jest to możliwe, użyte może być jakiekolwiek pomieszczenie o minimalnym oświetleniu, temperaturą pomiędzy 7–18°C i o wysokiej wilgotności dopóki nie będzie dostępna bardziej permanentna przestrzeń magazynowa.

Dostęp do SCP-3303 dla celów testowych wymaga przyzwolenia od dwóch pracowników z poziomem upoważnienia 4/3303. Dostęp dla celów nietestowych wymaga pozwolenia od Dyrektora Ośrodka.

Opis: SCP-3303 to kolektywna desygnacja na szampan1 produkowany przez włości Bataille w latach od roku 2002 do 2007. Chociaż SCP-3303 jest fizycznie i chemicznie nieanomalny, około 3% obserwatorów zgłasza, że SCP-3303 jest otoczony jasną, niebieską aurą.

SCP-3303 wykazuje anomalne właściwości wyłącznie w następujących warunkach:

  1. SCP-3303 jest spożywany przez kilka osób w zamkniętej przestrzeni (dozwolone są drzwi, okna itp. Wydaje się, że sufit jest wymagany.)
  2. Wszystkie obecne osoby spożywają SCP-3303 z szybkością nie mniejszą niż jeden kieliszek na godzinę.
  3. Jest po zachodzie słońca.

W tych warunkach SCP-3303 powoduje dylatację czasową w obrębie danego pomieszczenia. Szybkość upływu czasu będzie się zwiększać asymptotycznie wraz ze zbliżaniem się wschodu słońca, pozwalając podmiotom pod wpływem efektu na doświadczenie czasu w tempie szybszym w porównaniu do osób poza pomieszczeniem. Wszelkie ciała stałe i ciecze, które dotrą do granicy efektu zostaną przez nią natychmiastowo przeniesione, co zapobiega wystąpieniu typowych efektów ścinających. Niezidentyfikowany proces utrzymuje w pokoju stałe ciśnienie, skład i temperaturę powietrza.

Spożycie SCP-3303 we wspomnianych warunkach ma stabilizujący efekt na ludzkim ciele i stanie psychicznym. Ciała podmiotów pod wpływem SCP-3303 nie będą znacząco odbiegać od swojego stanu fizycznego podczas aktywacji efektów SCP-3303; włączając w to odporność na obrażenia, która powstrzymała próby zidentyfikowania odpowiedzialnego za to mechanizmu. Podmioty nie muszą uważać na podstawowe funkcje biologiczne, chociaż są w stanie to robić w sposób wykraczający poza to, co zwykle powinno być możliwe. Podobnie emocje i stan psychiczny są zatrzymane na stanie, w którym były podczas aktywacji anomalnych efektów, za wyjątkiem zmian spowodowanych zatruciem alkoholowym.

Warto zauważyć, że w takich warunkach pozostawione same sobie podmiotu często spożywają SCP-3303 tak długo, jak to tylko możliwe. W jednym przypadku impreza licząca dziewięć osób w jedną noc spożyła cały zapas gospodarza składający się z osiemdziesięciu butelek.

Historia: Według zapisów Bataille Champagne w grudniu roku 2000 do domu zwrócili się przedstawiciele Marshall, Carter, and Dark, którzy chcieli nabyć wyłączne prawa do dystrybucji i nadzorowania produkcji win Bataille Champagne. Umowę zawarto za 3 miliony euro, a produkcja szampanu dla MC&D zaczęła się w 2002.

Chociaż Fundacja dowiedziała się o SCP-3303 w roku 2003, zawarto z MC&D porozumienie, na mocy którego MC&D zachowało prawo do produkcji i sprzedaży SCP-3303 na następne pięć lat, a Fundacja zrzekła się możliwości dostępu i obserwacji włości Bataille. W zamian MC&D wzięło na siebie pełną odpowiedzialność za tłumienie informacji o SCP-3303 i oddało Fundacji kilka niebezpiecznych anomalnych obiektów.

MC&D sprzedawało Bataille Champagne jako narzędzie pozwalające imprezom i innym spotkaniom na trwanie przez dłuższy czas, ograniczony wyłącznie zapasem SCP-3303. Szampan sprzedawany był wyłącznie zaufanym klientom; szacuje się, że przez pięć lat sprzedaż przekroczyła 50 milionów euro.

W roku 2008 Fundacja sprawdziła zapisy i winnice włości Bataille. Nie było żadnych dowodów na nastąpienie tam jakiejkolwiek anomalnej aktywności; pracownicy nie byli świadomi tego, że produkowany szampan miał anomalne właściwości.

Zarządca włości zauważył, że w ramach oryginalnej umowy MC&D pozwolono zakopać zmumifikowaną ludzką żuchwę w pobliżu geograficznego centrum winnicy; żuchwa została najwyraźniej odzyskana przez personel MC&D na chwilę przed Fundacyjną inspekcją.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported