SCP-3313
ocena: +5+x
BenFranklinDuplessis.jpg

Portret historyczny SCP-3313-1

Identyfikator podmiotu: SCP-3313

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Po odzyskaniu, SCP-3313 ma być przechowywany w komorze przechowawczej wysokiej wartości na 46 piętrze Ośrodka 88. Komora ta powinna wykorzystywać co najmniej 2 stale nachodzące na siebie pola Kotwic Rzeczywistości Scrantona, znajdujących się na tym piętrze, w celu tłumienia manipulacyjnych efektów SCP-3313 na rzeczywistość. Osoby nie mogą wejść w bezpośredni kontakt fizyczny z SCP-3313.

Do czasu odzyskania, komunikaty pochodzące z orbitalnych aktyw każdego narodowego lub prywatnego programu kosmicznego mają być sprawdzane przez Mobilną Formację Operacyjną Kappa-12 ("The French Courtiers") w poszukiwaniu informacji dotyczących SCP-3313. Wszelkie informacje pozyskane w ten sposób mają być wykorzystane do zlokalizowana i odzyskania SCP-3313.

Po pozyskaniu, SCP-3313-1 ma być trzymany w standardowej komorze przechowawczej dla humanoidów w Ośrodku 19.

Opis: SCP-3313 jest odciętym penisem Benjamina Franklina (dalej określanym jako SCP-3313-1). Pomimo nie posiadania żadnego biologicznego systemu podtrzymywania, SCP-3313 zdaje się być odporny na zarówno uszkodzenia, jak i rozkład. Kiedy znajduje się w bezpośrednim kontakcie fizycznym z osobą, SCP-3313 zapewni tej osobie zdolności manipulacji rzeczywistością, które są w przybliżeniu analogiczne do tych, które posiadają Byty Manipulujące Rzeczywistością Klasy II.

Dostarczone zdolności SCP-3313 do manipulacji rzeczywistością są wokalne, a osoby niezdolne do werbalnego komunikowania próśb są uznawane za niedolne do wykorzystania obiektu. Żądania podane przez osoby w fizycznym kontakcie z SCP-3313 są spełniane natychmiast, jeżeli podmiot jest w stanie je spełnić. Żądania te są zazwyczaj spełniane, w sposób dokładny i dosłowny.

SCP-3313 został pozyskany, jako część dawniej nieznanej kolekcji rzeczy osobistych SCP-3313-1 z czasów jego pobytu w Paryżu, Francji. Po zidentyfikowaniu, anomalne właściwości obiektu zostały natychmiast odkryte. Badania DNA Fundacji potwierdziły, że obiekt mógł należeć do bliskiego krewnego SCP-3313-1 lub samego bytu. Incydent Omega 54 dostarczył wystarczających dowodów, by wywnioskować, że SCP-3313 był w prawdzie penisem SCP-3313-1.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported