SCP-3320
ocena: +4+x
scp-intercept.jpg

Pocisk wystrzelony w stronę SCP-3320 w fazie aktywnej (po lewej).

Identyfikator podmiotu: SCP-3320

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-3320 jest przechowywane wewnątrz Strefy 3320 na południowym Oceanie Atlantyckim. Na Strefę 3320 składa się Ośrodek 3320 na Wyspie Bouveta, oddanej Fundacji na zawsze przez rząd norweski, a także 50 kilometrowa strefa wykluczenia na otaczającym oceanie. SCP-3320 powinien znajdować się w miejscu odległym od 15 do 30 km od Ośrodka 3320. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy jest to wymagane do zaimplementowania czynności przechowawczych, żadne statki lub samoloty nie mogą zbliżyć się do SCP-3320 na odległość 2 5 10 km.

Ośrodek 3320 służy jako baza dla baterii rakiet ziemia powietrze MIM-104D Patriot (składająca się z 4 wyrzutni), przeciwlotniczego niszczyciela SCPS Ancile Typu 45 i powiązanych logistycznie statków. Kiedy SCP-3320 wchodzi w fazę aktywną, wszystkie dostępne bronie mają strzelać aż do czasu jego unieszkodliwienia. Po tym, SCP-3320 ma zostać przez holownik zwrócony ze swojej pozycji lądowania do Strefy 3320. Biorąc pod uwagę ilość energii wydzielaną przez aktywność SCP-3320, stale obowiązująca jest kampania dezinformacyjna, mająca zataić energię jako erupcje wulkaniczne, trzęsienia ziemi i ćwiczenia militarne.

Wraz z dniem 27.09.2017 roku, w Ośrodku 3320 zainstalowane zostało kierunkowe wyposażenie zagłuszania radiowego, a wszystkie transmisje emitowane z SCP-3320 mają być blokowane.

Opis: SCP-3320 jest cylindryczną konstrukcją pozaziemskiego pochodzenia o 155 m długości i 30 m średnicy. Obiekt składa się z nieznanej szarej metalicznej substancji, która jest otoczona przez przeźroczystą skorupę wykonaną z materiału przypominającego w mikroskopowym badaniu nawarstwione nanorurki węglowe. Okrycie posiada półpłynny skład i zawiera wewnętrzny mechanizm samonaprawy pomiędzy warstwami, czyniąc SCP-3320 wysoce odpornym na uszkodzenia i utrudniając szczegółowe zbadanie jego wewnętrznej struktury. Mechanizm ten jest także w stanie przekształcić formację zewnętrznej pokrywy w taki sposób, że SCP-3320 może zachować wyporność na wodzie.

Z tyłu SCP-3320 znajduje się dwuczęściowy mechanizm napędowy. Jego widoczna sekcja jest systemem rakiet termojądrowych (zasilana wodorem pobieranym z wody morskiej), który umożliwia obiektowi opuszczenie atmosfery. Druga część mechanizmu nie została zaobserwowana bezpośrednio, jednak dzięki technikom obrazowym przypuszcza się, że opiera się na wytwarzaniu i emisji energii egzotycznej materii, wykraczając poza obecnie posiadaną technologię. Bazując na porównaniach mechanizmu z dostępnymi danymi Projektu Heimdall, pozwoliłoby to SCP-3320 na teoretyczne osiągnięcie prędkości 0,95c w trakcie podróży międzygwiezdnej. Zderzenie z SCP-3320 przy takiej szybkości poskutkowałoby w emisji energii o ponad 1 YJ.1

Na przedniej powierzchni SCP-3320 znajdują się liczne grawerunki. Środkowy jest jednolity i regularny, a także został rozpoznany jako piktograficzne przedstawienie gwiazdy Kepler-174 w Gwiazdozbiorze Lutni wraz z egzoplanetą Kepler-174d (SCP-3320-1) będącą w centrum uwagi. Wokół tego obrazka znajduje się wiele prymitywniejszych grawerunków, w tym inne układy słoneczne (na ten czas potwierdzono 13 różnych układów), którym towarzyszą przedstawienia ośmiornicowatego organizmu z cylindrycznym ciałem i różną ilością innych kończyn. Każdemu z nich towarzyszy nieznany język piktograficzny; uważa się, że części rozszyfrowane przez lingwistów Fundacji opisują odczucia obrzydzenia i wrogości.

W odstępach czasu pomiędzy tygodniem, a 2 miesiącami, SCP-3320 wchodzi w fazę aktywną, w czasie której ustawi się w pozycji podniesionej i rozpocznie sekwencję wystrzału. Wydzielanie energii w tym procesie z czasem wzrosło z 0,2 kt do 0,8 kt, a efekt podmuchu rozszerzył się do 9 km. Podczas gdy zewnętrzna struktura SCP-3320 okazała się być odporna na uszkodzenia wywołane bronią konwencjonalną, siły wywołane z detonacji wybuchowej są w stanie zmienić trajektorię podmiotu, skutkując w jego dezaktywacji i spadnięciu do morza. Najprawdopodobniej wzrastająca moc towarzysząca sekwencji wystrzału jest reakcją na wprowadzone czynności, co utrudnia długoterminowe zabezpieczenie.

Analiza trajektorii SCP-3320, kiedy znajduje się w fazie aktywnej, dowiodła, że jeżeli nie wystąpią nieprzewidziane odchylenia ostatecznym celem podmiotu jest SCP-3320-1. Przeznaczenie SCP-3320 nie może zostać określone, jednak biorąc pod uwagę jego brak funkcji transportujących lub naukowych, jest prawie z pewnością przeznaczony do [USUNIĘTO].

Dokument 3320-1: Projekt DRAKE

Kontekst

Projekt DRAKE, prowadzony od 2014 do 2017 roku, był międzydepartamentowym działaniem mającym na celu astronomiczne zbadanie Gwiazdozbioru Lutni, skupiając się na Kepler-174 i Kepler-174d (SCP-3320-1). Drugorzędne aspekty projektu obejmowały zbadanie innych ciał niebieskich potencjalnie powiązanych z SCP-3320.

Wyniki

SCP-3320-1 jest planetą skalistą o masie 0,0172 Słońca (blisko 5,45 razy większa od masy Ziemi), która orbituje wokół gwiazdy Klasy K Kepler-174 (1175 lat świetlnych od Ziemi) w odległości 0,677 au. Około 80% jej powierzchni jest pokryte ciekłą wodą. Obserwacje mas lądowych wykazały [USUNIĘTO]. Na tych obszarach nie znaleziono żadnych dowodów stałego zamieszkiwania. W wielu miejscach wzdłuż oceanów SCP-3320-1 cechy zgodne z [USUNIĘTO].

[USUNIĘTO]. Nie znaleziono żadnych dowodów na możliwość podróży międzygwiezdnych, a także mało prawdopodobne jest to, że SCP-3320 wcześniej miał jakiekolwiek powiązania z tym miejscem poza symbolami obecnymi na jego powierzchni.

Na podstawie znaków znalezionych na SCP-3320, przeprowadzone także zostało śledztwo w sprawie 11 układów słonecznych i 17 pozasłonecznych planet. Wszystkie te planety są skaliste i znajdują się w teoretycznych strefach zamieszkiwalnych ich odpowiednich gwiazd. Nie znaleziono żadnych dowodów na jakiekolwiek inteligentne i nieinteligentne życie. Wszystkie planety doświadczyły katastroficznego wydarzenia zderzeniowego, zgodnego z [USUNIĘTO] z dużą ilością asteroid.

Dyskusja

[USUNIĘTO].

Nie przypuszcza się żadnych negatywnych konsekwencji dla Fundacji, Ziemi czy ludzkości po umożliwieniu SCP-3320 dotarcia do SCP-3320-1. Jednakże, [USUNIĘTO].

Dr M. Major, kierownik projektu

Dodatek 3320-1:

Propozycja Neutralizacji 3320-1

Podsumowanie

Opierając się na dowodach zebranych wobec przeznaczenia i celu podróży SCP-3320, prawdopodobne jest, że pozwolenie podmiotowi na ukończenie sekwencji wystrzału pozbawiłoby go wszelkich znaczących powiązań z Ziemią i poskutkowało efektywną neutralizacją. Biorąc pod uwagę znaczące wydatki zasobów wymaganych do zabezpieczenia SCP-3320, stanowienie zagrożenia dla normalności, a także niebezpieczną naturę wobec personelu, obiekt jest odpowiednim kandydatem do neutralizacji i zalecam, aby czynności przechowawcze zostały zatrzymane niezwłocznie do osiągnięcia tego efektu.

Starszy Badacz Dr R. J. Videla

01.05.2016


Decyzja ks. Etyki 3320.1

Propozycja odrzucona (0 za, 4 przeciw, 1 wstrzymał się)

Komitet uważa tę propozycję za niespójną z fundacyjną misją zapewnienia stabilnego zabezpieczenia anomalnych obiektów. Czynności przechowawcze SCP-3320 były zadowalające aż do teraz i zagrożenie wywierane przez obiekt jest oceniane przez Komitet jako niewystarczające dla neutralizacji. Ponadto, rozważone zostało przez Komitet także umożliwienie obiektowi przełamanie zabezpieczeń, podróżowanie przez atmosferę i wejście w lokalną przestrzeń byłoby znaczącym ryzykiem dla tajności na każdym etapie tego działania.

Po pełny zapis tej decyzji należy złożyć podanie do biura Komitetu ds. Etyki.

Przewodniczący Komitetu Dr D. A. Singer

01.06.2016

Dodatek 3320-2:

Propozycja Neutralizacji 3320-2

Podsumowanie

Uważamy, że to czas na ponowne rozważenie neutralizacji podmiotu. Na dodatek do ciągłej istotności powodów podkreślonych w Propozycji 3320-1, ważność tego kierunku stała się oczywista, biorąc pod uwagę trwającą eskalację nasilenia wydarzeń wystrzału SCP-3320, które spowodowały 11 zgonów wśród personelu w 2017 roku. Jako że w poprzedniej decyzji Komitetu ds. Etyki czynnikiem decydującym o odrzuceniu propozycji były obawy o zachowanie tajemnicy, udało nam się uzyskać finansowanie i wsparcie Departamentu Spraw Zewnętrznych z odpowiednią przykrywką dla wystrzału SCP-3320 jako prywatną operację kosmiczną, która powinna być wystarczająca do polepszenia stanu tych obaw.

Dyrektor Ośrodka Q. L. Zhang

06.02.2017


Decyzja Komitetu ds. Etyki 3320.2

Propozycja odrzucona (1 za, 3 przeciw, 1 wstrzymała się)

Mimo że trwająca eskalacja wydarzeń związanych z wystrzałem SCP-3320 jest powodem zmartwień, Komitet ds. Etyki uważa, że ta sprawa powinna być rozwiązana przez wyznaczony personel badawczy i do tego ma niewielkie znaczenie dla podejmowania działań etycznych. Opinia na temat Decyzji 3320.1 pozostaje zasadniczo aktualna do tej sytuacji, a wystarczające podstawy do neutralizacji uzasadniające obalenie kluczowych zasad Fundacji nie zostały jeszcze przedstawione.

Po pełny zapis tej decyzji należy złożyć pisemne podanie do biura Komitetu ds. Etyki.

Przewodniczący Komitetu Dr D. A. Singer

01.03.2017

Dodatek 3320-3:

BEZPOŚREDNIA DYREKTYWA

3320.001

5 POZIOM UPOWAŻNIENIA

Dyrektywa ta została wydana, aby nadać upoważnienie Dyrektorowi Ośrodka Zhangowi i wszystkim powiązanym współpracownikom do realizacji poprzednich propozycji neutralizacji SCP-3320.

Pomimo opinii Komitetu ds. Etyki, Rada uważa, że powody za neutralizacją, jak zostały podkreślone w propozycjach, są silne. Jednakże, potrzeba pilnego działania pod tym względem stała się wyraźna wraz z nowo nabytymi danymi dotyczącymi transmisji radiowych, które emituje SCP-3320; biorąc pod uwagę prawdopodobne działanie podmiotu i jego przeznaczenie i możliwości jego twórców, wszelka komunikacja SCP-3320 stanowiłaby poważne zagrożenie dla ludzkości. Procedury wprowadzone do złagodzenia tej sytuacji będą jedynie służyć jako środek zapchajdziura, biorąc pod uwagę potencjalną zdolność transmisji SCP-3320.

Ponadto, Departament Spraw Zewnętrznych wydał oświadczenie o wsparciu neutralizacji SCP-3320 w interesie utrzymania stabilnych stosunków z Globalną Koalicją Okultystyczną. Ukrywanie SCP-3320 przed GOC okazało się zawodne i Podsekretarz Generalny wydał poważne obawy wobec naszego zarządzania obiektem. GOC wykazało chęć pomocy ich własnymi zasobami (ziemnymi i pozaziemskimi) w czasie neutralizacji, o ile okaże się to konieczne.

Pozwolenie SCP-3320 na wystrzelenie się i opuszczenie naszego układu słonecznego posłuży jako natychmiastowa, efektywna i wywierająca najmniejsze ryzyko metoda trwałego rozwiązania tych problemów.

O5-4

29.09.2017


Decyzja Komitetu ds. Etyki 3320.3

Interwencyjne zawetowanie wydanej Dyrektywy 3320.001
(2 za, 2 przeciwko, 1 wstrzymała się; weto wydane przez upoważnienie wynikające z pozycji Przewodniczącego Komitetu ds. Etyki)

Komitet ds. Etyki wydaje poniższe natychmiastowe weto wobec Dyrektywy 3320.001 zgodnie z upoważnieniem nadanym Komitetowi w Artykule 3 Karty Kompetencji Rady i Komitetu ds. Etyki z roku 2009.

Misją Fundacji jest zabezpieczać, przechowywać i chronić, z czego "niszczyć" jest antytetyczne do tych zasad. Nie zostały przedstawione żadne przekonujące argumenty za tym, że SCP-3320 jest nie do zabezpieczenia do takiego stopnia, aby neutralizacja była wymagana. Przed wysunięciem bezpodstawnego stwierdzenia, że będzie to wyłącznie "zapchajdziura", wpierw należy przeprowadzić pełną analizę przewidywanej przyszłej skuteczności tłumienia transmisji radiowych.

Stanowisko Globalnej Koalicji Okultystycznej nie jest związane z etycznym działaniem Fundacji, a wykorzystywanie utrzymywania stosunków z GOC lub z jakąkolwiek inną zewnętrzną organizacją jako dowód na podejmowanie działań przechowawczych stanowi niebezpieczny precedens.

Niedawno także przykuło uwagę Komitetu usunięcie znaczącej ilości informacji w dokumencie SCP-3320, rzekomo z powodów bezpieczeństwa. Chociaż mamy zastrzeżenia co do tego usunięcia, większe zmartwienie budzi fakt, że dane nie zostały wyłącznie utracone, ale wybiórczo usunięte w sposób, aby spowodować u odbiorcy mylne wrażenie. W kontekście powtarzających się żądań neutralizacji SCP-3320 wbrew zaleceniom Komitetu ds. Etyki, musimy potępić to działanie w najostrzejszych słowach.

W celu ułatwienia świadomego i etycznego zarządzania SCP-3320 w przyszłości, Komitet ds. Etyki wydaje poniższe zalecenia:

  • Odnowienie usuniętych danych z dokumentu SCP-3320;
  • Rozważenie nadania SCP-3320-1 samodzielnego oznaczenia obiektu SCP;
  • Wznowienie fundowania Projektu DRAKE;
  • Przekazanie zasobów z prób neutralizacji SCP-3320 na zapewnienie długoterminowego, stabilnego, ziemskiego zabezpieczenia.

Przewodniczący Komitetu Dr D. A. Singer

01.10.2017

Dodatek 3320-4:

OŚWIADCZENIE RADY

Rada wyraża swoje niezadowolenie ze stanowiska, jakie przyjął Komitet ds. Etyki w Decyzji 3320-3. Komitet wielokrotnie przekraczał swoje granice wobec SCP-3320, z czego niedawne decyzje są najbardziej bezczelnym przykładem. Komitet został przede wszystkim powołany do oceniania decyzji proponowanych lub przeprowadzanych przez personel badawczy, a wydanie nieproszonych zaleceń dla czynności przechowawczych jest poza jego kwalifikacjami. Zastrzeżenie wobec stosunków z Globalną Koalicją Okultystyczną lub jakąkolwiek inną zewnętrzną organizacją jest także przekroczeniem obowiązków Komitetu, podobnie co wymagania zmian procedur bezpieczeństwa informacji, co jest sprawą RAISA.

Wniosek o przeklasyfikowanie SCP-3320-1 został odrzucony, podobnie wniosek o przywrócenie usuniętych danych.

Biorąc pod uwagę zrodzenie się wątpliwości na temat wydźwięku obecnego składu Komitetu ds. Etyki i jego przewodniczącego Dr. Singera, Rada jest w trakcie rozważania stosownej odpowiedzi.

O5-2, -4, -5, -6, -7, -9, -11 i -12

06.10.2017


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported