SCP-3333

ocena: +6+x
b.jpg?width=900&height=675

Punkt obserwacyjny Suntop. Wejście do SCP-3333 znajduje się w prawym górnym rogu.

a.jpg?width=900&height=675

Punkt obserwacyjny Suntop.

Identyfikator podmiotu: SCP-3333

Klasa podmiotu: Bezpieczne Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Właz prowadzący do SCP-3333 ma pozostać zamknięty i zablokowany przez cały czas. Co najmniej jeden członek personelu ma pozostawać w SCP-3333, aby uniemożliwić wejście lub wyjście. Właz prowadzący do SCP-3333 ma być poddawany codziennym inspekcjom w celu znalezienia oznak uszkodzenia.

MFO Lambda-1 ("Maxwell's Demons") została stworzona i rozmieszczona, aby pomóc w przechowywaniu SCP-3333.

Procedury przechowawcze zostały zrewidowane dnia 04.02.2039.

Opis: SCP-3333 jest anomalią przestrzenną znajdującą się wewnątrz punktu obserwacyjnego Suntop na szczycie Mt. Baker w Państwowym Lesie Snoqualmie, Waszyngton, Stany Zjednoczone.

SCP-3333 jest dostępne poprzez drabinę i właz znajdujący się na suficie punktu obserwacyjnego Suntop. Wejście drabiną prowadzi do identycznej kopii punktu obserwacyjnego. Ta bliźniacza kopia posiada te samą drabinę i parę włazów, które prowadzą do następnych kopii punktu obserwacyjnego Suntop.

Ukształtowanie terenu otaczającego iteracje SCP-3333 jest identyczne do tego wokół punktu widokowego Suntop. Jednakże, żadne formy życia roślinnego, zwierzęcego czy ludzkiego nie zostały zaobserwowane.

Kolejne iteracje SCP-3333 są umiejscowione wyżej względem oryginalnego punktu obserwacyjnego. Schody prowadzące do tych iteracji SCP-3333 są wydłużone proporcjonalnie, aby umożliwić dostęp do ziemi.

SCP-3333 został odkryty po renowacji punktu obserwacyjnego Suntop, będącej skutkiem aktywności wulkanicznej obok Mount Rainier. Pochodzenie SCP-3333 pozostaje nieznane; żaden członek służby leśnej zaangażowany w renowacje punktu obserwacyjnego nie był odpowiedzialny za zbudowanie wejścia do SCP-3333.

W czasie odkrycia, właz wiodący do SCP-3333 był zamknięty na kłódkę. W celu uzyskania dostępu do SCP-3333, właz został wyważony. Nie znaleziono pasującego klucza.


Space.

Space.

Space.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported