SCP-335
ocena: +4+x

Identyfikator podmiotu: SCP-335

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-335 przechowywany jest w miejscu zabezpieczonym celem zapobiegania wykorzystywaniu obiektu.

Opis: SCP-335 to zbiór stu pięćdziesięciu dyskietek 3,5-calowych, który odkryto w kartonowym pudle na strychu byłego agenta ███, na krótko przed poddaniem jej terminacji. Każda z dyskietek opisana została ręcznie markerem niezmywalnym. Do dyskietek należy odnosić się po ich numerze; SCP-335-001, SCP-335-002 itd. Każda dyskietka ma także zapisane w identyczny sposób ludzkie imię. W zbiorze znajduje się 118 dyskietek opisanych imionami męskimi i 30 — żeńskimi. Obecne spekulacje dotyczą kwestii tego, czy SCP-335-011, "Jackie", oznacza mężczyznę, czy kobietę. Nie rozpoznano żadnych wzorców mogących łączyć imiona znajdujące się na dyskietkach.

Wczesne analizy sugerowały, jakoby wszystkie 150 dyskietek były puste, jako że ich pojemności wskazywały 0 [MB]. Dr ██████████ stwierdził, że dyskietki były zwyczajne, i nakazał ich archiwizację wraz z resztą dobytku agenta ███. Dopiero, kiedy agent ████ zauważył, że prawdopodobieństwo tego, iż agent ███ trzymałaby pudło dyskietek na strychu wraz z resztą kontrabandy, jest nadzwyczaj małe, dr ██████████ zgodził się ponownie poddać dyskietki analizie. Odkryto, iż oryginalna stacja dyskietek dr. ██████████ była defektywna, wobec czego do analizy obiektu wykorzystano inny komputer.

Wszystkie 150 dyskietek najwyraźniej ma nieograniczone pojemności. Nie wiadomo, czy owe pojemności są w istocie nieograniczone, czy zwyczajnie zbyt duże, by można było je zmierzyć. Bez względu na to przyjmuje się, iż pojemności dyskietek są praktycznie nieograniczone.

Po umieszczeniu SCP-335-001 w stacji dyskietek komputera dr. ██████████, na obiekcie znaleziono zawartość wielkiej witryny internetowej o tematyce pornograficznej. Dalsze dochodzenie agenta ████ ujawniło, iż całą zawartość SCP-335-001 stanowi pornografia.

Nota dr. ██████████: Sądzę, że wiem, co nocami dzieje się z naszą przepustowością. Uprawnienia komputerowe agenta ████ powinny zostać ograniczone do czasu, aż albo znajdzie sobie dziewczynę, albo nauczy się samokontroli.

Dalsze dochodzenie ujawniło, iż obiekty od SCP-335-001 do SCP-335-012 zawierają materiały pornograficzne. Jednakże po odkryciu całkowitej zawartości Wikipedii na nośniku SCP-335-013 zrozumiano także prawdziwa naturę SCP-335.

SCP-335 zawiera całą zawartość Internetu w swojej nieograniczonej pojemności. Najwyraźniej korzysta z jakiegoś systemu organizacyjnego, gdyż na konkretnych dyskietkach grupowane są podobne witryny. Eksperyment 335-007a wykazał, iż po zmianie zawartości w Internecie zmienia się odpowiadająca jej zawartość na dyskietce. Nie rozpoznano dokładnego sposobu, w jaki to się dzieje. Nie wiadomo, co by się stało, gdyby naniesiono zmiany na zawartość umieszczoną na dyskietkach, jako że najwidoczniej wszystkie 150 nośników ma niezmienny atrybut "tylko do odczytu".

Dodatek: Agent ████ wielokrotnie proponował przeprowadzenie eksperymentu, w którego trakcie zniszczono by dyskietkę. Zarówno dr ██████████, jak i ███-███ nie zgodzili się, ponieważ działanie takie potencjalnie mogłoby mieć katastroficzne skutki w stosunku do znacznej części Internetu, a ponadto mogłoby sprowadzić niepożądaną uwagę na Fundację. Pod żadnym pozorem nie należy przeprowadzać takich eksperymentów.

Dodatek: Na poniższej liście wymieniono wszystkie 150 imion zapisanych na dyskietkach, wg porządku numerycznego. Nie rozpoznano jeszcze żadnego wzorca pomiędzy poniższymi imionami.

001: "Jonny"
002: "Carl"
003: "Robert"
004: "William"
005: "Benjamin"
006: "Patrick"
007: "Blake"
008: "Keith"
009: "Michael"
010: "Darrell"
011: "Jackie"
012: "Daniel"
013: "Jimbo"
014: "Cynthia"
015: "Valerie"
016: "Ozzie"
017: "Wayne"
018: "Paul"
019: "Frank"
020: "Sandra"
021: "James"
022: "Mark"
023: "Jordan"
024: "Isabella"
025: "Eugene"
026: "Matthew"
027: "Sean"
028: "Heath"
029: "Janice"
030: "Donald"
031: "Bradley"
032: "Ryan"
033: "Ryan"
034: "Emily"
035: "Francis"
036: "Theodore"
037: "Craig"
038: "Sharon"
039: "Jessica"
040: "Xavier"
041: "Parson"
042: "Heather"
043: "Jay"
044: "Kelly"
045: "Oscar"
046: "Brian"
047: "Calvin"
048: "Kenneth"
049: "Stanley"
050: "Walt"
051: "Helen"
052: "Martin"
053: "Hubert"
054: "Joe" [Literę E zapisano wspak. Nie wiadomo, z jakiego powodu].
055: "Bartholomew"
056: "Jerry"
057: "Leroy"
058: "Steven"
059: "Roger"
060: "Bill"
061: "Susan"
062: "Lewis"
063: "Aaron"
064: "Leopold"
065: "Gordon"
066: "Kimberly"
067: "Dale"
068: "Julie"
069: "Randy"
070: "Vladmir"
071: "Fred"
072: "Leon"
073: "Marcus"
074: "Ernest"
075: "Mario"
076: "Abel"
077: "Wesley"
078: "Howard"
079: "Mickey"
080: "Sarah"
081: "Angelicka" [Najwyraźniej popełniono błąd w pisowni tego imienia. Nie wiadomo, czy było to działanie celowe].
082: "Tony"
083: "Andrew"
084: "Dorothy"
085: "Stephen"
086: "Clarence"
087: "Homer"
088: "Nathan"
089: "Maximilian"
090: "Joshua"
091: "Ralph"
092: "Rodney"
093: "Bruce"
094: "Eve"
095: "Phillip"
096: "Alexander"
097: "Chad"
098: "Ruth"
099: [Naklejka rozerwana; wiadomo jedynie, iż pierwszą literą imienia było G].
100: "Gary"
101: "Ronald"
102: "Kyle"
103: "Antonio"
104: "Elizabeth"
105: "Isaac"
106: "Dennis"
107: "Chris"
108: "Anthony"
109: "Frodo"
110: "Lawrence"
111: "Victor"
112: "Brenda"
113: "Albert"
114: "Russel"
115: "Curtis"
116: "Pamela"
117: "Samuel"
118: "brandon" [Warto odnotować, iż imię zapisano z pierwszej małej litery. Nie wiadomo, z jakiego powodu].
119: "Michelle"
120: "Jesus"
121: "Walter"
122: "Борис" [Imię rosyjskie tłumaczone na Borys].
123: "Melissa"
124: "Justin"
125: "Jeffrey"
126: "Gerald"
127: "Anna"
128: "Vincent"
129: "Lloyd"
130: "Nicole"
131: "Allen"
132: "Frank"
133: "Jacob"
134: "Patricia"
135: "Joel"
136: "Harold"
137: "Derek"
138: "Amy"
139: "Douglas"
140: "Lenny"
141: "Rebecca"
142: "Scott"
143: "Glenn"
144: "Henry"
145: "Carlos"
146: "Mary"
147: "Normal"
148: "Eric"
149: "Dave"
150: "肇" [Imię japońskie tłumaczone na Hajime].

Nota dr. ██████████: Rozpisałem niżej kilka istotnych uwag.

  • Dyskietki od jeden do dwanaście zawierają najwidoczniej całość pornografii internetowej. Widząc, że jest tam wszystko, rozumiem, dlaczego twórca obiektu umieścił tę tematykę na samym początku zbioru.
  • Dyskietki 85, 86 i 101 zawierają treści stron o naturze hostingu obrazków jak Imageshack czy Photobucket. Na dyskietce 85 jest także Myspace.
  • Dyskietka 30 zawiera wyłącznie stronę główną Google. Reszta strony Google'a jest rozsiana po całym zbiorze. Jak dotąd znalazłem tylko kilka jej części.
  • Dyskietka 119 zawiera emotikony. Miliony milionów emotikon z for, komunikatorów i innych miejsc.
  • Po wytrwałym i ciężkim przeszukiwaniu dyskietki 76 znalazłem [ZMIENIONO]. Uważam, iż fakt, że imię na tym nośniku odpowiada imieniu SCP-076, jest bardzo niepokojący.

Notatki agenta ████: SCP-335-085 i 058 mają to samo imię, aczkolwiek różnie literowane. Imię "Ryan" zostało wykorzystane zarówno na SCP-335-032, jak i na 033. SCP-335-028 została oznaczona imieniem "Heath", które nosił aktor, który przedawkował leki i zmarł w wieku 28 lat. Vladimir Lenin urodził się w roku 1870, a SCP-335-070 została oznaczona imieniem "Vladimir". Imię, którym oznaczono SCP-335-150, jest pochodzenia japońskiego i można je tłumaczyć na "początek". Zakładam, że SCP-335-120 to imię pochodzenie hiszpańskiego, wymawiane "Hesus", niedotyczące postaci Biblijnej, no, ale nigdy nie wiadomo. Zgadzam się też z dr. ██████████ w kwestii tego, iż fakt, że SCP-335-076 została oznaczona imieniem SCP-076, jest bardzo niepokojący.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported