SCP-3351
ocena: +3+x

Identyfikator podmiotu: SCP-3351

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Miejsca, w których potwierdzono manifestowanie się SCP-3351 należy odizolować na czas nocy mogącej wywołać aktywacje. Personel nadzorujący takie miejsca ma zakaz obserwowania SCP-3351.

Opis: SCP-3351 to fenomen manifestujący się mgłą występujący na terenie Wielkiej Brytanii. W godzinach pomiędzy 22 a 5 rano czasu lokalnego, kiedy nad jeziorem występuje opad o minimalnych 0.50 mm, SCP-3351 uformuje się na powierzchni jeziora obejmującej 2 metry. Jeżeli proces zostanie zakłócony, żadne anomalne wydarzenia nie nastąpią, dopóki ponownie nie zajdą odpowiednie warunki.

Jeżeli produkcja nie zostanie w żaden sposób zakłócona, utworzy się pięć artystycznych obrazów Ziemi z przesadzonymi wizerunkami wystających z ich powierzchni budynków i miast. Pierwsza i piąta przedstawiają obraz Ziemi pochłoniętej przez ogień; druga i czwarta przedstawiają je najeżdżane przez przesadnie inwazyjną faunę i florę. Środkowy obraz przedstawia miasta, w których znajdują się liczne gwiazdo-kształtne obiekty o wielkości od 30% do 50% w stosunku do rozmiaru globu.

Po około dwóch godzinach wszystkie pięć obrazów przekształci się w jeden obraz Ziemi bez żadnych miast; znajdują się na niej teraz przesadne przedstawienia fauny i flory. Pozostała mgła zbiera się przed obrazem, pokazując litery "C A N". Trwa to sześć minut, zanim mgła straci wszelkie anomalne właściwości. Całe zjawisko trwa przez łącznie 125 minut. Fenomen ten jest opisany na nieanomalnej tabliczce umieszczonej na brzegu Ashworth Moor Reservoir w Greater Manchester w Anglii, gdzie odkryto SCP-3351.

Osoby, które będą świadkami SCP-3351 przez co najmniej szesnaście minut, zaczną doświadczać krótkich codziennych halucynacji wzrokowych obejmujących różne rodzaje fauny, lasów, oceanu i nocnego nieba. Halucynacje ustają, jeśli dotknięta osoba zaczyna pracować w polu zawodowym związanym z ochroną natury i konserwacją.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported