SCP-336
ocena: +2+x

Identyfikator podmiotu: SCP-336

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-336 ma mieć zapewnione pomieszczenie mieszkalne o wymiarach 6m x 6m, regularnie konserwowane. Konserwacja ta, jak również wszystkie inne zadania wymagające bezpośredniego kontaktu z SCP-336, mają być wykonywane tylko i wyłącznie przez personel żeński. SCP-336 może składać wnioski o umeblowanie lub inne przedmioty; jednakże, zatwierdzenie tych wniosków jest uzależnione od współpracy SCP-336 z personelem i podlega zatwierdzeniu przez głównego badacza projektu. Prośby o dostęp do anomalnych lub niebezpiecznych przedmiotów są odrzucane.

Urządzenie modulujące głos, zamontowane na ustach SCP-336, ma być sprawdzane i konserwowane przez personel poziomu 0 co tydzień. Modulator może zostać odblokowany za pomocą sześciocyfrowej kombinacji podanej personelowi poziomu 2 i wyższego w celu przetestowania umiejętności SCP-336. W przypadku awarii lub niezamierzonej dezaktywacji urządzenia, należy przestrzegać lokalnych procedur zabezpieczenia do czasu odizolowania SCP-336.

Opis: SCP-336 wydaje się być bladoskórą kobietą pochodzenia arabskiego lub bliskowschodniego w wieku około dwudziestu lat. SCP-336 ma 1,73 m (5 stóp, 8 cali) wzrostu i waży 68 kg (150 funtów) według ostatniego badania fizycznego. Podmiot nie potrzebuje snu ani pożywienia i nie wydaje się być dotknięty procesem starzenia lub chorobą jakiejkolwiek natury. Podmiot jest anatomicznie ludzki z wyjątkiem nieregularności skórnych wzdłuż ud i łydek, które wydają się strukturalnie podobne do łusek gadów.

SCP-336 zachowuje się beznamiętnie i z dystansem w stosunku do istot ludzkich i wykazuje wysoce introwertyczne zachowanie. Podmiot jest wysoce inteligentny i analityczny, osiągając wynik 95 percentyla lub wyższy w większości testów na inteligencję. Zauważalna poprawa w nastawieniu jest obserwowana, gdy SCP-336 używa lustra, ponieważ zauważono, że podmiot jest wysoce narcystyczny i ma tendencję do spędzania długich okresów czasu na podziwianiu swojego odbicia.

Ludzkie osobniki bezpośrednio narażone na niezakłóconą wokalizację SCP-336 doświadczają jednego z dwóch efektów, w zależności od obecności chromosomu Y w ich genomie. Osoby pozbawione chromosomu Y i posiadające zdrowy układ rozrodczy doświadczają niewytłumaczalnej bezpłodności. Czas trwania tej bezpłodności jest różny, ale wprost proporcjonalny do długości ekspozycji.

Osoby z chromosomem Y doświadczają osobnej anomalii, która ujawnia się po 2-3 godzinach kontaktu z głosem SCP-336. Podczas kolejnego regularnego cyklu snu, zamiast normalnego odpoczynku, dotknięte nim osoby zapadają w śpiączkę trwającą od 6 do 8 godzin. W trakcie tej śpiączki, około 100 gramów nieistotnej tkanki (zazwyczaj z klatki piersiowej) oddzieli się od organizmu w sposób płynny i niewytłumaczalnie zwiększy swoją masę, przekształcając się w pełni rozwiniętą instancję SCP-336-1 przed przebudzeniem organizmu.

Instancje SCP-336-1 to różne dorosłe organizmy żeńskie utworzone z różnych elementów anatomicznych wybranych pozornie losowo z dwóch lub więcej genetycznie niespokrewnionych kręgowców. 90% instancji zawiera elementy z dwóch lub więcej następujących gatunków: Homo sapiens; Aquila fasciata (orzeł bonellego); Vipera ammodytes (żmija nosoroga); Panthera leo persica (lew azjatycki); Bos primigenius (tur leśny - wymarły); Equus ferus przewalskii (koń przewalskiego); oraz niezidentyfikowany podgatunek Capra aegagrus (koza bezoarowa). Obecne ustalenia sugerują, że skład genetyczny dotkniętego chorobą osobnika bezpośrednio koreluje ze składem odpowiadającej mu instancji; badania są w toku. Większość z tych hybryd nie jest anatomicznie zdolna do życia i zazwyczaj ginie w ciągu dwóch tygodni. Przeżywające instancje są irracjonalnie agresywne i nie wykazują żadnych oznak wyższej inteligencji.

SCP-336 okazała lekceważącą postawę wobec instancji SCP-336-1 i niechętnie rozmawiała zarówno o organizmach, jak i sposobach ich tworzenia. Ponieważ SCP-336 poza tym współpracowała z personelem Fundacji, powód tego zachowania nie jest znany.

Dodatek 336-01: Najnowsze eksperymenty wykazały nieregularność w działaniu podmiotu na osobach, których chromosomy Y wykazują Haplotyp Modalny Cohena. Instancje SCP-336-01 utworzone z takich osobników są wyłącznie Homo sapiens, bez hybrydyzowanej anatomii. Dodatkowo, instancje te wykazują inteligencję i ograniczoną wiedzę wrodzoną, w tym biegłą mowę w języku ojczystym podmiotu. Dwie z tych instancji zostały zatrzymane do długotrwałych badań.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported