SCP-339
ocena: +3+x

Identyfikator podmiotu: SCP-339

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-339 zabezpieczony jest w Ośrodku 49. Przechowalnia SCP-339 ma wymiary 5 [m] : 5 [m] : 5 [m] i jest wyciszona. SCP-339 zamknięty jest w również wyciszonym pojemniku na 1,5 [m] piedestale, znajdującym się na środku pomieszczenia. Wejść do przechowalni można wyłącznie przez zewnętrzną, wyciszoną śluzę.

Pracownicy wchodzący do przechowalni SCP-339 w celu wykonania prac konserwacyjnych muszą przestrzegać zasady całkowitej ciszy i nosić redukujące hałas buty wyłożone pianką, które dostępne są w śluzie. Regularne konserwacje SCP-339 zachodzić muszą 15. dnia każdego miesiąca; prace te polegają na wymianie podniszczonego, wyciszonego pojemnika na nowy.

Do przechowalni SCP-339 można wchodzić jedynie w celu wykonania prac konserwacyjnych.

Opis: SCP-339 to wici wystające z centralnego ciała. Mierzy ono około 50 [cm] średnicy, jednakże wartość ta ulega zmianom. Obiekt najwyraźniej wykonany jest ze zwietrzałej miedzi, aczkolwiek wykazuje wysoką wytrzymałość oraz zdolność autonomicznej ruchomości. Każda z wici nieprzerwanie się porusza, jak gdyby znajdowała się pod wodą; bezgłośnie smaga ona po ścianach dowolnego pojemnika, prowadząc do jego stopniowego, lecz pewnego sproszkowania. Z tego powodu należy dokonywać regularnych wymian owego wyciszonego pojemnika.

Każdy hałas powyżej 14 decybeli sprawi, że SCP-339 zacznie okazywać wrogość. W czasie tego hałasu przez okres 5 razy dłuższy niż trwanie owego dźwięku, każde poruszenie w zasięgu widoczności obiektu doprowadzi do jego natychmiastowej reakcji. SCP-339 rozszerzy się poprzez wyciągnięcie wici z wysoką prędkością, po czym złapie każdy poruszający się organizm bądź rzecz martwą (zwane odtąd "celami"). Kiedy obiekt zatrzyma poruszenie danego ciała, wici SCP-339 zaczną wibrować z gwałtownie szybszymi oscylacjami, aż cel będzie niezdolny do dokonywania poruszeń. Warto odnotować, iż po złapaniu celu SCP-339 najwidoczniej jest w stanie określić, czy ciało to jest naprawdę niezdolne do ruchu, czy po prostu w danym momencie się nie rusza.

Następnie SCP-339 powróci do swojego normalnego kształtu oraz rozmiaru. Należy się wtedy spodziewać wydzielin krwi i mączki kostnej z ciała centralnego podmiotu. Wszelkie ruchy SCP-339 są całkowicie ciche, nawet wtedy, gdy skrajnie szybkie drgania fizycznie powinny wywoływać hałas.

Historia: SCP-339 został pozyskany w Iranie, w roku 1954, podczas Operacji Ajax, przez wojska irańskie. Obiekt znaleziono w jednej z prywatnych kolekcji premiera Mohammeda Mossadeqa. Po śmierci irańskich żołnierzy, których wysłano w celu zabezpieczenia kolekcji, powiadomiono o tym Fundację, która pozyskała podmiot. SCP-339 został znaleziony na piedestale, w pokoju wyłożonym aksamitem.

W piedestale wyryty był cytat perskiego poety Saadiego: "Dla ignoranta nic nie jest tak ważne jak cisza; gdyby zdawał sobie z tego sprawę, ignorantem by nie był".

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported