SCP-3396
ocena: +5+x

SCP-3396
Poziom5
Klasa podmiotu:
ezoteryczne
Klasa drugorzędna:
tiamat
Poziom zakłóceń:
amida
Poziom ryzyka:
krytyczny


valley.jpeg

Dolina Śmierci, w pobliżu granicy Obszaru Wykluczenia 3396. Należy zwrócić uwagę na niebieskie przebarwienia spowodowane rozproszeniem płynów SCP-3396 w lokalnym środowisku.

Strategiczne Czynności Postępowania: Ze względu na stopień fizycznej i metafizycznej zaraźliwości SCP-3396, całkowite zabezpieczenie nie jest w tym momencie możliwe.

Obszar Wykluczenia 3396, gdzie znajduje się centralny punkt SCP-3396, jest obecnie kwestią sporną z wieloma organizacjami (pokroju Globalnej Koalicji Okultystycznej, Ręki Węża czy Jednostki Nadzwyczajnych Incydentów USA) i jako tako został ogłoszony neutralną strefą zdemilitaryzowaną za obopólną zgodą, aby zapobiec globalnej wojnie i scenariuszowi Podniesienia Zasłony.

Schwytanie wszystkich instancji SCP-3396-01 ma być traktowane jako najwyższy priorytet, aby ograniczyć narażenie społeczeństwa i zapobiec dalszym zakażeniom SCP-3396 wśród globalnej populacji. Każdy schwytany osobnik musi zostać umieszczony w celi przechowawczej dla niebezpiecznych organizmów Klasy 4, wzmocnionej antytaumaturgiczną matrycą runiczną o wzorcach Atlas.

W przypadku, gdyby 15% populacji Ziemi zostało zarażonych, patrz Dokument 3396-ALABASTER dla specyfikacji dotyczących bezpiecznego wycofania personelu, lokalizacji regionalnych placówek kwarantannowych i późniejszych zmian w głównej dyrektywie Fundacji.

Opis: SCP-3396 jest pozawymiarową istotą kategorii 4, która fizycznie i metafizycznie istnieje jako grupowy umysł mutagennych symbiontów, które obecnie zamieszkują i wpływają na około 6% populacji ludzkiej.

Centralny punkt SCP-3396 znajduje się około 75 kilometrów na południowy wschód od Doliny Śmierci, na pustyni Mojave. Wizualnie jest masywną, prawdopodobnie biologiczną strukturą o cechach gatunków zarówno drzewnych, jak i owadzich, wysoką na 27 metrów i szeroką na 23 metry, pomiędzy końcami największych gałęzi. Kolorystyka pierwszej metaformy ma zazwyczaj mieniący się niebiesko-zielony kolor, choć potwierdzono, że może się on zmieniać nawet do tego stopnia, że różni obserwatorzy mogą widzieć różne wzory kolorystyczne jednocześnie. Ten centralny punkt uwalnia świecący się, niebiesko-zielony płyn z szeregu otworów znajdujących się na jego głównych pniach i gałęziach, który następnie zbiera się w płytkim zbiorniku u podstawy SCP-3396. Sam SCP-3396 jest w całości tylko częściowo materialny i nie wchodzi w normalną interakcję z obiektami fizycznymi lub promieniowaniem elektromagnetycznym: uniemożliwiło to przeprowadzenie konwencjonalnych, nietaumaturgicznych testów i badań.

Fizyczne wystawienie na działanie SCP-3396 lub wydzielany przez niego płyn spowodują dramatyczne zmiany fizycznych i metafizycznych właściwości organizmów biologicznych. Efekty te są nieprzewidywalne i wysoce zmienne w zależności od przypadku, choć istnieje niewielka liczba wspólnych cech u wszystkich z nich.

Organizmy biologiczne dotknięte przez SCP-3396 (oznaczone odtąd jako SCP-3396-01) rozwiną dodatkowe narządy i tkanki o nieznanym przeznaczeniu, które szybko będą przerzutować w jamach ciała. Tkanki te mają świetliste niebiesko-zielone zabarwienie i nie oddziałują z materią fizyczną lub energią w sposób, jaki to robią konwencjonalne substancje, co sugeruje, że ich skład jest w większości taumaturgiczny lub niebarionowy. Rozrosty SCP-3396 mogą czasem występować zewnętrznie w sposób przypadkowy, ale zawsze pojawiają się wewnętrznie. Organy, guzy, pęcherze i włókna wewnętrzne powstałe w wyniku rozrodu SCP-3396 okazały się niemożliwe do chirurgicznego usunięcia z ciała gospodarza, ponieważ nie wchodzą one w fizyczną interakcję ze standardowymi narzędziami lub technikami chirurgicznymi.

Ludzie dotknięci mutacjami spowodowanymi infekcją SCP-3396 zazwyczaj wykazują znaczące zmiany w swojej fizjologii, jak wszystkie inne dotknięte nim organizmy, ale rzadko ulegają zmianom psychologicznym, najwyraźniej zachowując swoją osobowość, wspomnienia, jak i zdolności umysłowe, które w niektórych przypadkach się nawet wzmacniają. To w połączeniu z anomalnymi zdolnościami zdobytymi poprzez infekcję SCP-3396 sprawia, że ludzkie instancje SCP-3396-01 są niezwykle niebezpieczne.

Dodatek 3396-01 - Przykłady efektów wystawienia na, jak i infecji SCP-3396.

Obiekt Metoda Wystawienia Wyniki
Jeden okaz Pogona barbata (Brodatogama brodata), samiec Jedna kropla płynu SCP-3396 zaplikowana na czubek głowy W ciągu następnych 3 godzin obiekt dramatycznie zwiększył swoje rozmiary i masę, osiągając długość 25 metrów i przybliżoną wagę 5000 kilogramów. Obiekt wykazał również znaczące zmiany strukturalne, w tym poszerzenie się kończyn, cętkowaną i porowatą fakturę zewnętrzną ciała oraz mnóstwo dużych otworów grzbietowych, które nieustannie uwalniały mieszaninę zarodników i różnych toksycznych gazów. Osobnik stał się potulny, aż nie wszedł w stan letargu i nie reagował na badania fizyczne. Próbki skóry dają wyniki genetyczne niezwykle podobne, ale nie identyczne z wieloma gatunkami grzybów, w tym Amanita bisporigera, Amanita phalloides (Muchomor sromotnikowy) i Claviceps purpurea (Buławinka czerwona).
Jeden okaz Canis lupus familiaris (Pies domowy), golden retriever, samiec Wstrzyknięcie 4 centymetrów sześciennych płynu SCP-3396 W ciągu około 2 następnych godzin, obiekt zaczął tracić futro i na jego ciele pojawiły się nieregularne struktury przypominające rogi. Wiwisekcja ujawniła obecność narządów i tkanek SCP-3396 w całym ciele obiektu. Wiwisekcja nie doprowadziła jednak do śmierci obiektu, ponieważ wszelkie uszkodzenia i ranny powstałe w wyniku zabiegu szybko się zregenerowały. Zachowanie obiektu jednakże się nie zmieniło.
Jeden człowiek, kobieta, lat 28 Płyn SCP-3396 nałożony na skórę dolnej części ramienia Skóra obiektu szybko wchłania płyn, ale nie doszło do natychmiastowych zmian fizycznych. Na pytanie, czy obiekt zauważył jakąś zmianę nastroju lub odczuć, odpowiedział: "Rozumiem siłę ognia". Następnie na rękach podmiotu pojawiły się niezwykle duże działka obrotowe, których użyła do ostrzelania personelu Fundacji i przełamania zabezpieczeń. Po zostaniu trafianym przez ogień sił bezpieczeństwa Fundacji, ciało obiektu uległo fragmentacji, wywołując gwałtowne eksplozje, które nie wyrządziły żadnych szkód obiektowi, ale spowodowały znaczne zniszczenia w budynku, w którym odbywał się test i ułatwiły ucieczkę obiektowi. Jej ciało kontynuowało fragmentowanie się, eksplodowanie i regenerowanie się po otrzymaniu obrażeń, a jego kawałki lewitowały w pobliżu centralnej części ciała obiektu i przekształcały się w różnoraką broń miotającą o dużej mocy. Odnotowano 37 ofiar. Komory testowe wykorzystywane w dalszych testach zostały dodatkowo wzmocnione.
Jeden człowiek, mężczyzna, lat 42 Obiekt poinstruowano, by wdychał opary wytwarzane przez płyn SCP-3396. Nie odnotowano żadnych natychmiastowych widocznych efektów przez pierwsze 3 godziny. Cztery dokładne kopie obiektu pojawiły się w komorze testowej. Wszystkie pięć powiedziało jednocześnie: "Tylko tacy głupcy, jak wy uważają błogosławieństwo magii za przekleństwo". Złączyli oni następnie ręce, po czym cieleśnie połączyli się w jeden ogromny nieludzki organizm, z dziesięcioma dużymi ramionami, centralną stałą masą i dziesiątkami lewitujących struktur przypominających bezcielesne dłonie, z których każda miała oko na niej. W komorze pojawiła się duża ilość wody, która energicznie zaczęła wirować, ukrywając istotę. Płyn następnie opadł na podłogę komory, a po jego zbadaniu wykazało, że był zwykłą nieanomalną wodą morską. Miejsce pobytu istoty jest obecnie nieznane.

Nie zidentyfikowano żadnych obserwowalnych wzorców zmian powodowanych przez SCP-3396, a zmiany te zwykle skutkują pojawianiem się anomalnych wysoce destruktywnych właściwości i zdolnościami. Doprowadziło to do licznych i powtarzających się przełamań zabezpieczeń instancji SCP-3396-01, pomimo ciągłego wzmacniania komór.

Podczas gdy fizyczne badanie SCP-3396 okazało się niemożliwe, skanowanie taumaturgiczne przyniosło jeden namacalny rezultat. Zamiast standardowych odczytów energii konceptualnej i potencjału taumaturgicznego, prototypowe skanery taumaturgiczne Fundacji niezmiennie manipulowały metodą pokazywania danych wyjściowych tak, aby wyświetlać słowo "ROZWÓJ" w losowym języku. Nieznane jest tego znaczenie.

Jak dotąd nie opracowano żadnej metody komunikacji z SCP-3396, ani żadnego sposobu na neutralizację jego wpływu na organizmy.

Stan Zaangażowania: SCP-3396 został odnaleziony przypadkowo podczas wykopalisk archeologicznych. Każdy z obecnych tam członków grupy badawczej stał się instancją SCP-3396-01 i doprowadził do całkowitego wydobycia SCP-3396 w ciągu kilku dni. Zasoby Fundacji nie zostały powiadomione wystarczająco szybko, by zapobiec ich powrotowi do głównych skupisk ludności, w wyniku czego SCP-3396 zaczął się rozprzestrzeniać niekontrolowanie. Wysiłki Fundacji są obecnie skupiona na potajemnym zlokalizowaniu i zatrzymaniu wszystkich instancji SCP-3396-01, jak i również przejęciu kontroli nad centralnym punktem SCP-3396, który jest obecnie kwestią sporną z wieloma organizacjami i światowymi potęgami.

Pojawienie się SCP-3396 zaczęło wywoływać bezprecedensowe zmiany w globalnej populacji, pomimo akcji Fundacji celem ograniczenia tego. Niezabezpieczone instancje SCP-3396-01 wykorzystują swoje nowo nabyte anomalne zdolności do różnych celów, pokroju morderstw, popełniania niebrutalnych przestępstw, masowo zwalczania niektórych chorób i działania na rzecz dobra publicznego. Podczas gdy Fundacji udało się zachować pozory kontroli nad światowymi mediami i jak dotąd była w stanie ograniczyć wiedzę opinii publicznej o instancjach SCP-3396-01, skażenie SCP-3396 nadal się rozprzestrzenia. W rezultacie, instancje SCP-3396-01 wymknęły się poza granice wpływów Fundacji, a wiele organizacji, w tym Globalna Koalicja Okultystyczna, Ręka Węża i kilka innych zdobyły instancje SCP-3396-01 i zaczęły je wykorzystywać do własnych celów, jednocześnie celowo ułatwiając dalszą infekcję SCP-3396 w swoich szeregach.

W przypadku, gdyby SCP-3396 wymknął się całkowicie spod kontroli Fundacji i doprowadziłby do Scenariusza Rozprzestrzeniania się Taumaturgicznych Zdolności Klasy TPK, należy wprowadzić w życie Protokół Awaryjny 3396-ALABASTER, a Fundacja będzie miała za zadanie podjąć wszystkie niezbędne środki, celem zapewnienia bezpieczeństwa pozostałej części rasy ludzkiej.


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported