SCP-3417

ocena: +2+x
3417-xray.jpg

Emisje rentgenowskie SCP-3417 wykryte przez Obserwatorium Astronomiczne Wysokich Energii 2 NASA w roku 1980. Każdy pomarańczowy punkt to źródło promieniowania rentgenowskiego, SCP-3417 jest najjaśniejszy.

Identyfikator podmiotu: SCP-3417

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Jeśli grupy astronomiczne zainteresują się anomalią opublikowane zostaną artykuły naukowe stawiające teorie jakoby SCP-3417 był rentgenowskim pulsarem. Fundacyjne zespoły w dziedzinie astronomii będą zapobiegać rozwojowi lub modyfikować technologię, która potencjalnie mogłaby odszyfrować emisje rentgenowskie anomalii.

Autonomiczna Satelita Eksploracyjna Ehlers-001 (AES E-001) wysłała sondy obserwacyjne NABU-1 do NABU-4, sody te będą orbitować dookoła SCP-3417 i zapisywać wszelkie emisje rentgenowskie. Emisje te będą następnie rozszyfrowywane przez członków Wydziału Aktywności Pozasłonecznych i tłumaczy pozaziemskiego języka ortothańskiego.

Rewizja 1: Na orbitę wokół SCP-3417-2 wysłano sondy obserwacyjne NABU-5 i NABU-6. W związku z ostatnim przyznaniem funduszy na cel eksploracji Terzan 2 tworzone będą kolejne sondy mające monitorować wszelkie odkryte instancje SCP-3417 lub Lokalizacje.

Rewizja 2: Ze względu na znaczne uszkodzenia NABU-2 i NABU-3 spowodowane promieniowaniem jonizującym i anihilacją materii/antymaterii sondy te zostały zastąpione przez NABU-7 i NABU-8.

Opis: SCP-3417 to organiczny byt pozaziemski zlokalizowany w pobliżu centrum Gromady Kulistej Terzan 2,1 podmiot porusza się z prędkością 205km/s.

Organizm ma w przybliżeniu 40km długości. Ciało podmiotu składa się z dwóch stożków o jednakowej wielkości, ich podstawy są połączone z długą na 4km walcowatą częścią środkową składającą się ze struktur podobnych do narządów i kości. Na powierzchniach stożków w odstępach co 90° znajdują się cztery tunele schodzące na głębokość 5km. Podejrzewa się, że tunele te są dłuższe, jednakże dalsza eksploracja jest uniemożliwiana przez dużą masę mięsa znajdującą się na końcu każdego z tuneli. Ubarwienie anomalii jest w głównej mierze czerwone, chociaż na powierzchni podmiotu znajdują się różnorakie żółte koliste wzory, zadrapania i kratery.

Z części środkowej podmiotu w odstępach co 90° promieniowo wychodzą cztery struktury długie na 43km (dalej określane jako przekaźniki), stworzone z masy macek zakończonych sferoidalnym obiektem. Przekaźniki w cyklicznych impulsach wytwarzają promieniowanie rentgenowskie o częstotliwości w zakresie 16-17 EHz, promienie wypuszczane są w sferyczny region dookoła każdej sferoid. Badania promieniowania ujawniło, że jego właściwości są regulowane w sposób podobny do komunikacji radiowej, tworząc tym samym unikatowe sygnały, które mogą zostać po wykryciu przez odbiornik przekształcone na informacje.

Sygnały te składają się z szumu o nagłych zmianach w wysokości dźwięku. Analiza audio ujawniła, że każdy sygnał składa się z logogramów z nieznanego dialektu pozaziemskiego języka ortothańskiego (OEL),2 które widoczne są tylko na spektrogramach audio. Symbole tworzone są wraz z nagłymi spadkami w amplitudzie audio i ułożone są we wzór składający się z naprzemiennych ukośnych linii. Każdy sygnał opisuje wydarzenia powiązane z mitologią ortothańską3. Informacje odnośnie języka ortothańskiego i dialektów są ograniczone, choć udało się przetłumaczyć część transmisji. Fragmenty są dostępne poniżej, dla czytelności dodano znaki interpunkcyjne.

Uron-leusan4 rzekło:

— Czemu zbudowano pomnik?

Macka kapłana [Nieznany Symbol 29: nazwa?] zapiszczała:

— Eov-Leusan5 wyparowało zdobywcze [Połączone Symbole: Bestialskie Statki?] boskimi armatami. Moje istnienie zachowane czynem. Jestem na wieki wdzięczny za taki akt. Zbudować świątynię dla Eov-Leusan. Tak?

(siatka, szyk) setek macek [Nieznany Symbol 29] (kłaniały się?) i (przeżuwały?) przy pomniku i świątyni.

Uron-leusan zapytało:

— Czy wiesz, że zabiłom więcej zdobywców niż Eov-Leusan?

Macka kapłana [Nieznany Symbol 29] powiedziała:

— Eov-Leusan tak nie powiedziało. Eov-Leusan wyparowało wszystkich.

Pojawiły się w nich złość i zazdrość. Eov-Leusan nie było wyższe. Uron-leusan (obnażyło?) swoje boskie miecze i rozczłonkowało [Nieznany Symbol 29] poprzez układ gwiezdny.

Nad miastem pojawiło się fizyczne ciało Zeyu-leusan.6 (włócznie?) wystrzeliły z wież ale zostały (uderzone?) w błysku światła.

Zeyu-leusan nakazało:

— [Nieznane: Długa fraza]

Wieże nie mogły pojąć celu, dla którego wzniesiono miasto. Zeyu-leusan musiało odnowić cel. (włócznie?) wystrzeliły ponownie, a [nieznane] Zeyu-Leusan wyparowało [Połączone Symbole: Sfery Myśli?], (wyłączając?) wieże.

Zeyu-leuan wleciało w opuszczone miasto i zstąpiło na (otchłań, głębię) niemożliwości. Na (obniżone?) (obawy, lęki) Zeyu-Leusan, wieże obronne w swoim (buncie, rebelii) nie uszkodziły (wnętrza?). Wielka sieć przejść obejmujących cały wszechświat była bezpieczna.

Rakmou-leusan zabiło [Nieznany Symbol 104] najeźdźców Voruteut.7 Wszechświat wciąż jest pod ochroną. Wykrwawiajcie się w święte ciało Rakmou-leusan. Wykrwawiajcie się dla wszechświata.

Okazjonalnie w transmisjach, przerywając standardową treść wiadomości, pojawia się i kilka razy powtarza logogram OEL oznaczający "bezpieczne". Nie zaobserwowano żadnych podobnych zmian w transmisjach.

Dodatek.1: Badacze z Departamentu Astrobiologii wysunęli hipotezę, jakoby SCP-3417 mógłby odpowiedzieć na nakierowane w stronę bytu transmisje rentgenowskie, w podobny sposób ustalono komunikację z SCP-1281 i SCP-████. Taumiczna Brama Transportowa8 dołączona do AES E-001 pozwoliła dnia 19 grudnia 2045 roku pracownikom Fundacji przetransportowanie generatora promieni rentgenowskich z Orbitalnej Strefy 11 do AES E-001, urządzenie nadawałoby promienie w tym samym zakresie częstotliwości. 22 grudnia 2045 AES E-001 wyemitowała w stronę anomalii promienie zawierające zapętloną wiadomość, sześć minut później wykryto emisje przychodzące od SCP-3417. Przeprowadzono przesłuchanie, konstrukt sztucznej inteligencji kontrolujący AES E-001 pisał wiadomości w taki sam sposób co SCP-3417.

Po zakończeniu przesłuchania hyperborean.aic dezaktywował wszystkie systemy komunikacyjne na AES E-001.9 Kamery z sond NABU pokazały, jak satelita używa swoich silników do wyjścia z orbity wokół SCP-3417, a następnie aktywuje Silnik Ponadświetlny Bifrost i rozpędza się do prędkości nadświetlnych. Przypuszcza się, że satelita znajduje się w innym obszarze Terzan 2, jednak nie ma żadnego sposobu na potwierdzenie tego.

Analizowane są kopie hyperborean.aic z celem zrozumienia i korekty błędów, które skutkowały w nieposłuszeństwie wobec fundacyjnych dyrektyw. Dla celu długoterminowej eksploracji Terzan 2 budowana jest Autonomiczna Satelita Eksploracyjna Weyl-004 (AES W-004), satelita wyposażona będzie w nowe mechanizmy bezpieczeństwa mające zapobiec dalszym incydentom tego typu. Obecnie zakazano dalszych przesłuchań SCP-3417.

Te2-1290_v2.jpg

Zdjęcia podczerwone układu Te2-1290. Zdjęcie w tle zostało zrobione z Orbitalnej Strefy 11, a sekcja przybliżona z AES W-004.

Dodatek.2: Dnia 11 stycznia 2046 sondy NABU wykryły promieniowanie rentgenowskie dochodzące z nieznanego źródła. Promienie te były podobne do emisji SCP-3417, również opisywały historie z mitologii ortothańskiej. W odróżnieniu od innych emisji, opowieści urywały się nagle po dwóch godzinach i zastępowane były przez trwały szum różowy10.

25 godziny po wykryciu transmisji SCP-3417 zaczął emitować identyczne promieniowanie rentgenowskie do momentu pojawienia się części z szumem różowym, kiedy to nadał nieprzetłumaczoną wiadomość i powrócił do oryginalnych emisji. Cztery miesiące później sondy wykryły promieniowanie z drugiego nieznanego źródła, kolejny raz pasujące do wzorców emisji, które SCP-3417 odtworzył w taki sam sposób, co wcześniej.

Triangulacja11 umieściły pierwsze źródło promieni około 2 lata świetlne od SCP-3417, w gwieździe podwójnej Te2-1290. AES W-004 została odciągnięta od badania SCP-████ z celem przeprowadzanie śledztwa Te2-1290, gdzie odkryto anomalię desygnowaną SCP-3417-2, którą ustalono za źródło emisji (szczegóły dostępne w Dodatku.3). Znane jest mało szczegółów odnośnie do drugiego źródła, wiadomo, że jest zlokalizowane poza galaktyką.

W świetle tych odkryć desygnacja SCP-3417 została zmieniona na SCP-3417-1.

Dodatek.3: SCP-3417-2 to pozaziemski organizm o tej samej anatomii co SCP-3417, z lekkimi różnicami w rozmiarach i ubarwieniu. SCP-3417-2 został w ostatnim czasie, przypuszczalnie dwa lata temu, poważnie uszkodzony. Obrażenia podmiotu to między innymi:

  • Trzy przekaźniki zostały wyrwane z części środkowej.
  • W stożkach znajdują się półkuliste dziury.
  • Jeden stożek został wypatroszony.
  • Na sferze na końcu pozostałego przekaźnika znajdują się duże blizny.

Na orbicie dookoła anomalii znaleziono też kawałki mięsa i wnętrzności. Warto zauważyć, że wszystkie uszkodzone obszary wydają się przedstawiać fraktalne wzory. Pozostały przekaźnik nieustannie emituje promienie rentgenowskie w zakresie 11-12 EHz. Po przekonwertowaniu na audio składają się one z szumu różowego z okazjonalnymi zmianami w wysokości. W emisjach bez przerwy powtarza się poniższa wiadomość:

[Połączone Symbole: Wiertło przestrzenne?]. Zranione [Nieznany Symbol 199]. Niszczyciele celu.

Zbiór dwunastu kół.

[Nieznany Symbol 200]. Nie jest bezpiecznie.

Na orbicie dookoła SCP-3417-2 wykryto dużą ilość zakłóceń grawitacyjnych. Jako że SCP-3417-1 i SCP-3417-2 wydają się nie posiadać umiejętności do anomalnego wpływania na grawitację, teoretyzuje się, że zostały one stworzone przez inną anomalię. Chociaż zakłócenia nie wykazują oznak niebezpieczeństwa są one monitorowane przez sondy NABU-5 i NABU-6 pod kątem objaw niestabilności.

Dodatek.4: Dnia 13 lutego 2046 roku Monitory Czasoprzestrzeni Minkowskiego na sondzie NABU-2 wykryły anormalne zakłócenia grawitacyjne na wysokiej orbicie SCP-3417-1, po minucie sonda zaobserwowała formację tunelu czasoprzestrzennego. Z tunelu wyleciało wiele statków kosmicznych, które następnie zaczęły wokół niego orbitować. Kamery na sondach pokazały manifestację jasno świecącej substancji12 wokół końca jednego z przekaźników SCP-3417-1, substancja została następnie wystrzelona w kierunku tunelu, znacznie uszkadzając NABU-2 i NABU-3 i najprawdopodobniej niszcząc statki za pomocą anihilacji. Tunel następnie zmalał i znikł.

Po wydarzeniu wykryto poniższą emisję promieniowania rentgenowskiego ze strony SCP-3417-1:

Otwarta Gromada Gwiezdna jest dla Ortothan. Dwanaście Gwiazd tego nie (odczynią?). Cel nie milknie dla nikogo, a Rakmou-leusan będzie wieczne.

(Uzupełnianie, regeneracja). Nie jest bezpiecznie.

Do dnia 4 marca 2046 roku nie zaobserwowano żadnej aktywności, później powróciły standardowe emisje.

Badania Wydziału Aktywności Pozasłonecznych doprowadziły do konkluzji, jakoby pojazdy, które opuściły czarną dziurę zostały stworzone przez cywilizację "Dwunastu Gwiazd". Natura Dwunastu Gwiazd i powody ich pozornej wrogości w stosunku do ortothańskich cywilizacji Terzan 2 są obecnie nieznane. Ze względu na awarię hyperborean.aic przypuszcza się, że instancje SCP-3417 i inne byty pozaziemskie są w stanie anomalnie manipulować sztucznymi inteligencjami. W związku z tym w gromadzie nie można rzetelnie korzystać z jednostek AIAD. Dodatkowo z powodu oznak [ZMIENIONO] wysiłki eksploracyjne są wysokim priorytetem.

Planowana jest załogowa eksploracja Gromady Kulistej Terzan 2.


« Preludium Nadświetlne || HUB || Pierwsi Żeglarze »


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported