SCP-3464
SCP-3464
By: BlazingPieBlazingPie
Published on 23 Apr 2023 11:45
ocena: +4+x

What this is

A bunch of miscellaneous CSS 'improvements' that I, CroquemboucheCroquembouche, use on a bunch of pages because I think it makes them easier to deal with.

The changes this component makes are bunch of really trivial modifications to ease the writing experience and to make documenting components/themes a bit easier (which I do a lot). It doesn't change anything about the page visually for the reader — the changes are for the writer.

I wouldn't expect translations of articles that use this component to also use this component, unless the translator likes it and would want to use it anyway.

This component probably won't conflict with other components or themes, and even if it does, it probably won't matter too much.

Usage

On any wiki:

[[include :scp-wiki:component:croqstyle]]

This component is designed to be used on other components. When using on another component, be sure to add this inside the component's [[iftags]] block, so that users of your component are not forced into also using Croqstyle.

Related components

Other personal styling components (which change just a couple things):

Personal styling themes (which are visual overhauls):

CSS changes

Reasonably-sized footnotes

Stops footnotes from being a million miles wide, so that you can actually read them.

.hovertip { max-width: 400px; }

Monospace edit/code

Makes the edit textbox monospace, and also changes all monospace text to Fira Code, the obviously superior monospace font.

@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Fira+Code:wght@400;700&display=swap');
 
:root { --mono-font: "Fira Code", Cousine, monospace; }
#edit-page-textarea, .code pre, .code p, .code, tt, .page-source { font-family: var(--mono-font); }
.code pre * { white-space: pre; }
.code *, .pre * { font-feature-settings: unset; }

Teletype backgrounds

Adds a light grey background to <tt> elements ({{text}}), so code snippets stand out more.

tt {
 background-color: var(--swatch-something-bhl-idk-will-fix-later, #f4f4f4);
 font-size: 85%;
 padding: 0.2em 0.4em;
 margin: 0;
 border-radius: 6px;
}

No more bigfaces

Stops big pictures from appearing when you hover over someone's avatar image, because they're stupid and really annoying and you can just click on them if you want to see the big version.

.avatar-hover { display: none !important; }

Breaky breaky

Any text inside a div with class nobreak has line-wrapping happen between every letter.

.nobreak { word-break: break-all; }

Code colours

Add my terminal's code colours as variables. Maybe I'll change this to a more common terminal theme like Monokai or something at some point, but for now it's just my personal theme, which is derived from Tomorrow Night Eighties.

Also, adding the .terminal class to a fake code block as [[div class="code terminal"]] gives it a sort of pseudo-terminal look with a dark background. Doesn't work with [[code]], because Wikidot inserts a bunch of syntax highlighting that you can't change yourself without a bunch of CSS. Use it for non-[[code]] code snippets only.

Quick tool to colourise a 'standard' Wikidot component usage example with the above vars: link

:root {
 --c-bg: #393939;
 --c-syntax: #e0e0e0;
 --c-comment: #999999;
 --c-error: #f2777a;
 --c-value: #f99157;
 --c-symbol: #ffcc66;
 --c-string: #99cc99;
 --c-operator: #66cccc;
 --c-builtin: #70a7df;
 --c-keyword: #cc99cc;
}
 
.terminal, .terminal > .code {
 color: var(--c-syntax);
 background: var(--c-bg);
 border: 0.4rem solid var(--c-comment);
 border-radius: 1rem;
}

Debug mode

Draw lines around anything inside .debug-mode. The colour of the lines is red but defers to CSS variable --debug-colour.

You can also add div.debug-info.over and div.debug-info.under inside an element to annotate the debug boxes — though you'll need to make sure to leave enough vertical space that the annotation doesn't overlap the thing above or below it.

…like this!

.debug-mode, .debug-mode *, .debug-mode *::before, .debug-mode *::after {
 outline: 1px solid var(--debug-colour, red);
 position: relative;
}
.debug-info {
 position: absolute;
 left: 50%;
 transform: translateX(-50%);
 font-family: 'Fira Code', monospace;
 font-size: 1rem;
 white-space: nowrap;
}
.debug-info.over { top: -2.5rem; }
.debug-info.under { bottom: -2.5rem; }
.debug-info p { margin: 0; }

ocena: +4+x

SCP-3464
Poziom1
Klasa podmiotu:
zneutralizowane
Klasa drugorzędna:
none
Poziom zakłóceń:
none
Poziom ryzyka:
none

undead-bread-redemption.jpg

Instancja SCP-3464 podczas transformacji sfotografowana przez Agenta Orendę.


Specjalne Czynności Przechowawcze: Wszystkie instancje SCP-3464 są trzymane w jednostce chłodniczej w Ośrodku 201. Jako że instancje nie wykazują żadnych dalszych anomalnych właściwości i nie nastąpiły manifestacje nowych instancji, przechowywanie podmiotu skupione jest na tłumieniu informacji odnośnie do anomalnej natury SCP-3464.

Mobilna Formacja Operacyjna Delta-13 (“Undead Bread Redemption”) jest zakonspirowana w Toronto Public Health, by oceniać nieregularności w produkcji i przygotowaniu pieczywa w mieście Toronto, Kanada.


Opis: SCP-3464 była dużą ilością chleba czosnkowego rozprowadzoną po placówkach gastronomicznych w Toronto w okresie od kwietnia do września roku 2018. Do tej pory agenci Fundacji pozyskali 449 instancji.

Każda instancja SCP-3464 byłą wypiekana ze składnikami typowymi dla chleba czosnkowego, takimi jak natka pietruszki, ser mozzarella i czosnek. Instancje różniły się rozmiarami od kromki ważącej 200g do bochenka o 2kg.

Anomalna właściwość każdej instancji SCP-3464 manifestowała się, gdy instancja została w restauracji podana jako część serwowanego klientowi posiłku. Po podaniu każda instancja zaczynała generować nowy chleb czosnkowy i zwiększać swój rozmiar dziesięciokrotnie. Następnie przez kolejne kilka minut każda instancja wokalizowała o negatywnych skutkach marnowania żywności używając głosu uznanego aktora głosowego Dona LaFontaine'a.

Poniżej przedstawiono fragment takie wokalizacji.

W świecie, w którym mogliśmy mieć ciasto i zjeść ciasto, delektowaliśmy się każdym kęsem. Teraz stawki rosną, a nasz ostatni posiłek spożywamy samotnie. Każdego dnia mierzymy się z głodem. Paranoją. Niedoborem. I co najbardziej przerażające ze wszystkich: Dzieleniem się. Nasza ostateczna uczta zbliża się wielkimi krokami, zwracamy się do was o zostanie ostatnią linią obrony. Weźcie gryz, lub ponieście konsekwencje.

Placówki odpowiedzialne za dystrybucję SCP-3464 zazwyczaj odkrywały ubytki w odpadach organicznych proporcjonalne do ilości generowanego pieczywa. Klienci jedzących pieczywo nie byli tego świadomie. Nie odnotowano by jakikolwiek klient doświadczył niekorzystnych efektów anomalnych po skonsumowaniu instancji. Jednakże około 15% takich klientów zgłosiło odczucia presji przeciw marnowaniu żywności trwające przez następny miesiąc.
ocena: +4+x
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported