SCP-3480
ocena: +8+x

O5warning.png

Mytikas_at_sunset_(Olympus_mt.).jpg

Widok na SCP-3480 z podnóża góry Olimp.

Identyfikator Podmiotu: SCP-3480

Klasa Podmiotu: Keter

Poziom Zagrożenia: Czarny

Specjalne Czynności Przechowawcze: Dostęp do góry Olimp został zakazany cywilom pod pretekstem ochrony miejsca o wartości kulturowej. Personel Fundacji w przebraniu oficerów greckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ma za zadanie pilnować obszaru przed osobami niepożądanymi.

W celu przechowywania instancji SCP-3480-2, wewnątrz góry Olimp zbudowano Strefę 13, która znajduje się ok. 400 metrów pod SCP-3480.1 Strefa 13 wyposażona jest w 18 Masywnych Kotwic Rzeczywistości Scrantona (MSRA), ułożonych w kształt koła wokół placówki. Wszystkie Kotwy muszą być przez cały czas aktywne, a w przypadku uszkodzenia lub usterki wymienione lub naprawione najszybciej, jak to możliwe. Dodatkowo, jeden z Pięciu Stałych Pływów Xyanka/Anastasakosa (XACTS) powinien być dostępny na miejscu do użycia podczas Protokołu Kronos, a druga, zapasową jednostka XACTS umiejscowiona w magazynie ośrodka na wypadek awarii.

MFO Omega-12 ("Achilles' Heels"), MFO specjalizująca się w przechwytywaniu oraz eliminacji istot zakrzywiających rzeczywistość, ma na stałe stacjonować w Strefie 13, aby opanować instancje SCP-3480-2 podczas Protokołu Kronos.

W przypadku nastąpienia Bieli, należy wcielić w życie Protokół Kronos. Następstwem wykonania Protokołu będzie osadzenie wszystkich instancji SCP-3480-2, które są Manipulatorami rzeczywistości poziomu trzeciego lub niższego, w standardowych celach przechowawczych dla humanoidów wewnątrz strefy 13. Instancje sklasyfikowane jako poziom czwarty lub wyższy będą wprowadzone w stan uśpienia oraz przechowane na miejscu zgodnie z Protokołem Palmera.2

Opis: SCP-3480 to szczyt góry Olimp w Grecji. Wartość tego miejsca w Hume’ach jest najniższą zanotowaną przez Fundację, o przybliżonej wartości 1.2 x 10-██ Hume’ów na skali Caldmann-Rzewski.3 W teorii niemożliwe jest, aby wartość Hume’ów naturalnie osiągnęła zero absolutne, a nawet testy Fundacji z użyciem SRA w wymiarach podręcznych nie były w stanie obniżyć wartości Hume’ów poniżej .15hm. Choć osiągnięcie niższych wartości teoretycznie jest możliwe, wymagałoby użycia setek połączonych SRA-ilości dostępnej tylko w jednym Ośrodku Fundacji. Pomimo faktu, że taka wartość powinna wskazywać na silnie zaburzoną lokalną rzeczywistość na tyle kruchą, że nawet nie-anomalne istoty ludzie mogłyby nią manipulować, SCP-3480 normalnie nie przejawia żadnych widocznych znaków swej anomalnej natury. Wiek anomalii szacowany jest na ████ lat i była przechowywana lub wykorzystywana przez rozmaite Organizacje przed przejściem pod kontrolę Fundacji.

SRA nie są w stanie skorygować wartości Hume’ów SCP-3480 do podstawowej wartości 1hm, choć są w stanie podtrzymywać wartość bazową Hume’ów na terenie Strefy 13 (choć przy obniżonej wydajności operacyjnej). W związku z tym przyjmuje się teorię, według której SCP-3480 zachowuje się jak dziura, przez którą ściągana jest lokalna rzeczywistość. Ten efekt nie wywiera negatywnego wpływu na organizmy ani środowisko w pobliżu SCP-3480.

Amazing_halo_effect_(1336635365).jpg

SCP-3480-1 podczas Bieli (kontra Kanta widoczna po prawej stronie anomalii)

SCP-3480-1 to desygnacja nadana fenomenowi, który dokonuje się w pozornie losowych odstępach czasu w SCP-3480.4 W okresie 5 do 22 minut przed manifestacją kontry Kanta odczytują wzrost wartości Hume’ów do bazowej. Podczas manifestacji, jeden nieprzytomny człowiek spontanicznie pojawi się około 3 metrów nad ziemią i nie będzie się ruszał. Następnie istotę otoczy aura białego światła. Po tym, wartość Hume’ów w SCP-3480 znów zacznie zbliżać się do zera. Te wydarzenia określane są kolektywnie jako Biel.

Po pojawieniu się istoty i powrocie do niskich wartości Hume’ów, SCP-3480-1 zachowa się przez pewien okres czasu.5 Interakcja z instancją SCP-3480-1 jest niemożliwa ze względu na jej właściwości. Każda materia, która znajdzie się w zasięgu 0,5 m od SCP-3480-1 doświadczy ostrej niewydolności rzeczywistości, a w efekcie natychmiastowego podziału na molekuły. Po pewnym czasie światło zaniknie, a znajdujący się w nim człowiek upadnie na ziemię i odzyska świadomość. Te osoby są uznawane za instancje SCP-3480-2.

Wszystkie instancje SCP-3480-2 są istotami zakrzywiającymi rzeczywistość o różnej sile, z mocą instancji rosnącą w zależności od długości trwania związanej z nią Bieli. SCP-3480 przejawiają oznaki socjopatii, narcyzmu oraz tendencji agresywnych. SCP-███, SCP-███, oraz SCP-████ są uznawane za instancje SCP-3480-2, które pojawiły się przed pozyskaniem SCP-3480. Około 68% instancji SCP-3480-2 przejawia niepełnosprawność fizyczną lub umysłową. Najpowszechniejsze niepełnosprawności obejmują dodatkową komorę w sercu, amnezję, idealną polidaktylię dłoni oraz stóp, brakujące kończyny, zwiększoną pojemność czaszki oraz wzrost, obecność nieznanego organu w podbrzuszu, który emituje oraz odpowiada w zakresie częstotliwości 2.4-3.6 GHz, oraz niepełnosprawność intelektualną.

Dodatek 3480-1: Po wprowadzeniu aktualnych czynności przechowawczych nie wystąpiły żadne scenariusze klasy K spowodowane SCP-3480, a liczba ofiar została zredukowana do zaledwie ██ osób.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported