SCP-350
ocena: +2+x

Identyfikator podmiotu: SCP-350

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Kiedy nie jest używany w eksperymentach, SCP-350 powinien być przechowywany w zamkniętej skrytce magazynowej. Poza testami żaden personel nie ma pozwolenia na podpisywanie SCP-350, bez znaczenia co będzie oferowane w zamian. Osobom które podpisały SCP-350 pozwala się na spełnienie warunków SCP-350, dopóki nie wchodzą one w konflikt z interesami Fundacji;kiedy to nastąpi osobę należy natychmiastowo powstrzymać lub poddać terminacji. Każdy członek personelu powyżej 3 poziomu przyłapany na podpisywaniu SCP-350, niezależnie od powodu, musi zostać poddany terminacji.

Opis: SCP-350 zdaje się być jednostronnym kontraktem, po którym następuje 49 pustych arkuszy. Umowa określa wymianę towaru lub usługi na wpłacenie małej kwoty pieniędzy na konto bankowe w Banku ██████ w Zurychu, Szwajcaria. Treść SCP-350 jest inna dla każdego czytelnika aż do podpisania, a towar lub usługa oferowana zawsze jest czymś, co osoba podpisująca bardzo chciałaby uzyskać. Dokument jest zawsze również w ojczystym języku czytelnika i stosuje się do praw panujących w kraju, w którym aktualnie rezyduje. Próby uzyskania na tym etapie wizerunku SCP-350 na filmie lub zdjęciu zawiodły, ponieważ obiekt wciąż wygląda inaczej dla każdej osoby.

Po podpisaniu SCP-350, właściwość zmiany języków ustaje, a tekst SCP-350 pozostaje widoczny w języku właściciela podpisu. Krótko po wyjściu z przechowalni SCP-350 osoba, która podpisała umowę otrzyma towar lub usługę zaoferowaną w kontrakcie, zawsze w nieobserwowanym miejscu. Jeżeli podpisujący dotrzyma warunków umowy i wpłaci podaną kwotę na konto, SCP-350 zacznie dodawać do kontraktu poprawki i warunki zaczynając od drugiej strony, z których większość wymaga niewielkiej usługi od podpisującego. Jednak złożoność terminów i wymagań wzrasta wraz z liczbą poprawek, ostatecznie osiągając skrajnych czynności, w tym między innymi: zabójstwa członka personelu, wyniesienia SCP-350 z jego przechowalni, a nawet [USUNIĘTO].

Jeżeli osoba podpisująca z jakiegokolwiek powodu nie wykona żadnego z oryginalnych lub dodanych warunków umowy przez tydzień, zacznie ona odczuwać wyraźną potrzebę wykonania aktualnego zadania. Potrzeba ta wzmacnia się i zmienia w przymus dyktowany tikami nerwowymi w przypadku osób cierpiących na ciężki zespół obsesyjno-kompulsywny. Jeżeli osobie uniemożliwi się wykonanie warunków na tym etapie, zacznie ona kłamać, kraść, zabijać i podejmować inne ekstremalne działania byleby tylko spełnić warunki kontraktu. Analiza psychologiczna na tym etapie nie ujawnia żadnych informacji, ponieważ osoba jest całkowicie skupiona na wykonaniu warunku. Jeżeli osoba zostanie powstrzymana od wykonania warunków, będzie ona przeprowadzać próby ucieczki, odmawiała spożywania posiłków, wody, czy snu. Osoba umrze, jeżeli płyny nie będą podawane dożylnie i nie zostanie ona poddana sztucznej śpiączce. W tym momencie metabolizm i funkcje organizmu zaczną przyśpieszać aż do śmierci osoby na atak serca lub porażki terapii dożylnej niezdolnej do nadążenia za metabolizmem.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported