SCP-3584

ocena: +3+x

Identyfikator podmiotu: SCP-3584

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Instancje SCP-3584 są trzymane w specjalnej szklarni w Ośrodku 892 z oknami wyłącznie na dachu i podlewane w razie potrzeby. Bezpośrednie obrazy SCP-3584 mogą być oglądane wyłącznie przez personel już wcześniej wystawiony na efekt podmiotu.

Opis: SCP-3584 to grządka anomalnie wysokich (25-35 m) mniszków pospolitych (Taraxacum officinale).

Instancje SCP-3584 są silnym zagrożeniem poznawczym: osoby, które zobaczą SCP-3584 lub jego obrazy po okresie kilku tygodni zaczną postrzegać wszystkie rośliny jako konstrukty mechaniczne, zaczynając z samym SCP-3584 i stopniowo przechodząc do reszty królestwa roślin. Dla przykładu, osoby pod wpływem obiektu zgłaszają widzenie rur i drutów w miejscu korzeni, pofalowanych metalowych płyt w miejscu kory i prostych paneli słonecznych w miejscu liści.

Ze względu na anomalię SCP-3584 wszystkie ich zdjęcia i skany są postrzegane jako obrazy maszyny w kształcie mniszka wykonanej z aluminium i stali. Próbki pobrane przez personel z zasłoniętymi oczami i analizowane przez naukowców niewiedzących o SCP-3584 pokazują, że jest genetycznie identyczny ze zwyczajnymi mniszkami.

Od dwóch do czterech miesięcy po wystawieniu na obiekt, percepcja roślin u osób wystawionych jest zmieniona w stopniu włączającym wszystkie pozostałe zmysły. Klasa D pod wpływem obiektu poinstruowana, by rozciąć łodygi SCP-3584, wymaga użycia narzędzi spawalniczych. Osoby podczas tej fazy prawie zawsze zmieniają swoją dietę na składającą się wyłącznie z mięsa i unikają tkanin tworzonych z roślin, takich jak bawełna, czy juta.

Osoby kontynuujące spożywanie roślin po wystawieniu na obiekt ostatecznie umrą w wyniku zatrucia metalem lub krwawienia wewnętrznego. Autopsje przeprowadzane przez naukowców i wystawionych i niewystawionych pokazują obecność małych metalowych drutów przypominających korzenie rosnących we wnętrzu ciała podmiotu.

Dodatek: Duży obszar lasu 2 km od Ośrodka 892 wypełnił się mniszkami i nagle się zapadł, w tym samym czasie parę łodyg SCP-3584 jednocześnie zwiędło i upadło. Personel pod wpływem SCP-3584 został wysłany w towarzystwie zespołów rozpoznania terenowego dla celów badawczych.

Utworzył się lej krasowy szeroki na około 200 metrów, wypełniony kwiatami mniszków i pniami sosen. Duże ilości dymu wydobywały się z dziury bez żadnego zauważalnego źródła. Agenci polowi nie odnaleźli żadnych dowodów na aktywność geologiczną, która mogła doprowadzić do powstania lejów krasowych, jak również na żadne grawitacyjne, przestrzenne lub botaniczne anomalie inne niż anomalnie wysokie zagęszczenie korzeni.

Obecny personel pod wpływem SCP-3584 zgłosił widzenie upadłych pni drzew jako duże kominy i wieże chłodnicze i korzeni jako rury i przewody rozciągające się daleko pod ziemię.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported