SCP-3620
ocena: +4+x
scp-3620.jpg

SCP-3620 sfotografowane po odkryciu

Identyfikator Podmiotu: SCP-3620

Klasa Podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-3620 ma być przechowywane w średniej wielkości klatce przechowawczej dla zwierząt, o objętości co najmniej jednego metra sześciennego. Klatka musi być szczelna, aby umożliwić monitorowanie wydalania CO2.

Klatka ma być codziennie czyszczona przed karmieniem, a masa odchodów i jaj mierzona. Ilość dostarczanej dziennie paszy i wody musi się równać masie usuniętej dokładnością do 1,5 g różnicy dziennie.

Opis: SCP-3620 to istota żywa, zidentyfikowana przez badania genetyczne1 jako około pięcioletnia samica kury domowej (Gallus gallus domesticus). Zachowanie i wydawane dźwięki są zgodne z tymi typowymi dla kury, tak samo jak wygląd wszelkich pobranych próbek tkanki.

SCP-3620 ma formę wizualną dwuwymiarowej, białej płaszczyzny, z piktogramem i serią linii krzywych, prawdopodobnie reprezentujących język, pomimo, że nie pasują do żadnego znanego alfabetu. Wielkość płaszczyzny wydaje się niezmienna w odniesieniu do pola widzenia obserwatora, bez względu na odległość oraz równoległa do pola widzenia obserwatora, bez względu na kąt widzenia. Około 1 na 5 obserwatorów zgłasza słaby lub umiarkowany ból głowy, po oglądaniu SCP-3620.

Testy wskazują, że SCP-3620 jest fizycznie niezmienne. Waży 724.33 g, bez względu na czynniki, które normalnie wpływają na masę. Wszelkie próbki tkanki pobrane od osobnika, takie jak pobrana krew, wyrwane pióra, a nawet całe odcięte kończyny, są natychmiast zastępowane. Oddzielona masa wydaje się być nieanomalna i rozkłada się w zwykłym tempie. Czynniki pozwalające określić wiek zawsze wskazują na około pięć lat, pomimo, iż SCP-3620 jest w posiadaniu Fundacji od 7.5.1983.

Jako, że ilość materiału produkowana i konsumowana przez SCP-3620 nie wydaje się podlegać zwykłym prawom zachowania masy, wszelka masa oddzielona naturalnie bądź w trakcie eksperymentu musi być zastąpiona równą masą jedzenia, aby zapobiec długoterminowemu zaburzeniu masy planety.

Dokument 3620-1: Przesłuchanie po pozyskaniu

Dokument 3620-2: List samobójczy dra F████████

Dokument 3620-3: Przesłuchanie dr. Charlene M████ po śmierci dra Daniela F████████

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported