SCP-3633
ocena: +4+x
medium.jpg

SCP-3633

Identyfikator podmiotu: SCP-3633

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-3633 ma być trzymany w standardowej szafce na obiekty klasy Bezpieczne. SCP-3633 należy codziennie poddać inspekcji pod kątem nowych obrazów.

Opis: SCP-3633 to fabrycznie standardowy iPhone 5 z rozbitym ekranem i znacznym nadpaleniem komponentów wewnętrznych. Mimo że urządzenie powinno przez to nie działać, SCP-3633 jest w pełni funkcjonalny. SCP-3633 pozostaje na 0% baterii bez względu na zużycie lub próby naładowania go. Na telefonie są zapisane dwa kontakty, jeden nazwany "Ja" a drugi "Za Mną", oba nie mają funkcjonalnych numerów telefonicznych. Osoby oglądające obrazy zapisane na SCP-3633 wykazują bezpodstawne uczucie bycia obserwowanymi zza ich pleców.

Gdy aktywowany jest aparat SCP-3633, ekran staje się zbyt ciemny by na podglądzie można było wyznaczyć jakiegolwiek szczegóły. Podgląd ten jest okazjonalnie przerwany nieruchomymi obrazami, obrazy te są jednak zbyt rozmazane by można było je zidentyfikować. Dalsze badania wykazały, że większość obiektów na tych zdjęciach są w bezpośrednim kontakcie z soczewką aparatu.

SCP-3633 otrzymał łącznie trzy połączenia w czasie przechowywania: dwa od "Ja" i jedno od "Za Mną". Gdy zadzwonił telefon, ekran przestał odpowiadać, a personel nie był w stanie go odebrać. "Za Mną" zostawił wiadomość głosową, która składają się z trzech minut szelestu liści, po których nastąpił 'trzask'. Po tym miało miejsce 15 sekund wysokiego skrzypienia, a następnie dźwięki mechanicznego klikania, które zakończyły wiadomość.

SCP-3633 został znaleziony na biurku w opuszczonym mieszkaniu w Pittsburghu, wraz z kilkoma innymi obiektami anomalnymi (sklasyfikowanymi od AO-9099 do AO-9108). Na biurku obok SCP-3633 wyryto słowa "Z PRZODU". Nie znaleziono żadnych zapisów o zamieszkaniu apartamentu, chociaż właściciel otrzymał rekompensatę finansową, sugerującą płatny pobyt przez ponad osiem miesięcy.

Dodatek SCP-3633-1: Badacze spróbowali porozumieć się z "Ja" i "Za Mną". Poniżej znajdują się wyniki tych testów. Wiadomości z SCP-3633 zostały wysłane i do "Za Mną" i "Ja" w rozmowie grypowej i zostały oznaczone jako "SCP-3633".

4:12 - SCP-3633: Halo? Ktoś tam jest?

4:12 - Ja: 🙈

4:12 - Za Mną: 👀

4:13 - SCP-3633: Kim jesteście?

4:15 - SCP-3633: Czym jesteście?

4:22 - SCP-3633: Halo?

11:47 - Za Mną: 🤐

Nie zarejestrowano dalszych odpowiedzi.

Dodatek SCP-3633-2: SCP-3633 zaczął otrzymywac sporadyczne wiadomości tekstowe od "Ja" i "Za Mną" bez względu na zasięg sieci telefonicznej. Wiadomości zawsze przychodziły parami, jedna była zdjęciem z podpisem, a druga wiadomością tekstową.

Wiadomości te różnią się od zwykłego formatu używanego wcześniej przez SCP-3633, jednakże wszystkie zrzuty ekranu tych wiadomości skutkują obrazem szumu statycznego. W związku z tym zaprezentowano transkrypcje wiadomości. Nazwa każdego pliku i zawartość wiadomości zostały dokładnie transkrybowane, włączając stylistyczne i estetyczne szczegóły, które można było skopiować.
Po wysłaniu ostatniej wiadomości, włączenie aplikacji aparatu pokazywało tylko jeden obraz:

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported