SCP-365
ocena: +2+x

Identyfikator podmiotu: SCP-365

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-365 przechowywany jest w szafce w magazynie Ośrodka-23. SCP-365 należy utrzymywać poza dostępem do jakichkolwiek źródeł wody, chyba że w przypadku prowadzenia badań naukowych. SCP-365 należy przechowywać w basenie testowym przez cały czas. Drzwi do basenu należy pozostawić zamknięte oraz muszą być pilnowane przez jednego pracownika ochrony (Zobacz Dodatek 365-02). Prośby na przeprowadzenie badań muszą być zatwierdzone przez personel naukowy z 3 poziomem upoważnienia.

Opis: SCP-365 to zielony makaron do pływania stworzony z polietylenowej pianki. Nie wykazuje żadnych specjalnych właściwości i fizycznie nie różni się od typowego makaronu basenowego podobnego rozmiaru. Specjalne właściwości SCP-365 ukazują się tylko, kiedy ten umieszczony jest w zbiorniku wodnym. Kiedy obiekt testowy całkowicie zanurzy się we wcześniej wspomnianym zbiorniku wodnym, stanie się niemożliwy do usunięcia z niego.

Obiekt zgłasza uczucie lęku i opisuje, jakby znajdował się w nieskończonym oceanie, pływając bezkreśnie w danym kierunku, odnajdując jedynie więcej wody (Zobacz Audio Log 365-03). Ważny do odnotowania jest fakt, iż dla obserwatorów, obiekt wygląda, jakby płynął w miejscu.

Jedynym możliwym sposobem do wyciągnięcia zanurzonej osoby, jest usunięcie SCP-365 z wody, zaprzestając działania jego efektom. Wszelkie inne metody ratunku zawiodły; kable i liny wykazują nienaturalny opór i ulegają pęknięciu, system odwadniający zawiódł, a interwencja człowieka doprowadziła do [USUNIĘTO].

Dodatek 365-01: SCP-365 znaleziony został w ███████, ██████ dnia ██.██.19██.
Personel pozyskujący zlokalizował SCP-365 na publicznym basenie ██████████ wraz z ciałami ██ cywili. Ponieważ właściwości SCP-365 nie były na ten czas znane, █ agentów straciło swoje życia. SCP-365 został ostatecznie znaleziony i usunięty z basenu, a za przykrywkę prawdziwej historii posłużono się wymówką, iż była to wina tlenku węgla wydostającego się z niewłaściwie utrzymanego systemu regulacji temperatury wody.

Dodatek 365-02: w ██.██.20██, Naukowiec █████ odkryła, że korytarz 19 magazynu Ośrodka-23 został zalany. █████ zauważyła wyciekającą wodę z szafki, w której znajdował się SCP-365. Woda wyciekała z prędkością 5 litrów na minutę. Szybko powiadomiła Doktora █████, który otworzył szafkę i ujrzał SCP-365, z którego dziur wylewała się woda. SCP-365 został następnie przeniesiony do basenu testowego, gdzie wypływ wody ustał. Procedury przechowawcze SCP-365 zostały odpowiednio zmienione.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported