SCP-3688
ocena: +6+x
medium.jpg

Agent wykonujący SCP-3688. Twarz zamazana z jego prośby.

Identyfikator podmiotu: SCP-3688

Klasa podmiotu: Thaumiel

Specjalne Czynności Przechowywawcze: Wszystkie źródła historyczne odnoszące się do SCP-3688 mają być odzyskane przez personel Fundacji, a każda osoba cywilna świadoma jego istnienia musi zostać poddana działaniu środków amnezyjnych.

Każdy aktywny członek Mobilnej Formacji Operacyjnej i każdy pracownik Fundacji o poziomie 3 lub wyżej powinien otrzymać możliwość nauczenia się SCP-3688, jednak jest to kwestia opcjonalna.

Opis: SCP-3688 to układ kinetoglifów1 które, kiedy zostaną wykonane w odpowiedniej kolejności i w wystarczającym stopniu dokładności, powodują że odtwórca staje się praktycznie nietykalny na czas trwania. Nietykalność osiągana jest za pomocą podważenia szeregu fundamentalnych praw fizyki. Duża liczba ruchów wymaga wykorzystania całego ciała i zostały one opisane jako "rytmiczne" lub "energetyczne".

Ruchy wymagane przez SCP-3688 do pomyślnej aktywacji jego właściwości są dosyć skomplikowane (około 85% pracowników Fundacji próbujących nauczyć się SCP-3688 było niezdolnych do poprawnego wykonania go), ale złożone są w ten sposób, że raz zaczęte mogą być powtarzane w nieskończoność. Prawidłowa aktywacja SCP-3688 zaczyna się kiedy pierwsze dziewięć, do dziesięciu, sekund sekwencji zostało trafnie wykonanych i może być kontynuowana tak długo, jak wykonawca jest do tego zdolny. Nie znaleziono metody na zatrzymanie wykonawcy wbrew jego woli, aczkolwiek efekt nie wpływa na potrzebę wydalania, czy potrzeby pokarmowe.

Poniżej znajdują się fragmenty z pełnego logu testów SCP-3688, wykonanych na osobach, u których potwierdzono zdolność do aktywnego i pomyślnego wykonania SCP-3688.

Eksperyment: Przyłożenie siły uderzeniowej za pomocą drewnianego kija bejsbolowego.
Wyniki: Brak efektów. W przypadku, gdzie kij napotkał ruchomą część ciała wykonawcy, został on odbity bez wyraźnego wysiłku. Kij ostatecznie złamał się po kilku udanych uderzeniach.

Eksperyment: Próba zatrzymania wykonawcy za pomocą stalowych łańcuchów przymocowanych do ściany.
Wyniki: Kiedy tylko łańcuchy zostały przymocowane do wykonawcy, zostały one siłą wyrwane z zaczepów przez ruchy wymagane przez SCP-3688. Dalsze ruchy spowodowały, że łańcuchy oplątały się wokół wykonawcy, aż w końcu pękły.

Eksperyment: Kolizja zdalnie sterowanego pojazdu użytkowego podróżującego z prędkością 70km/h z wykonawcą.
Wyniki: Pojazd rozerwał się na dwie części w miejscu kolizji, a jego pęd przerzucił go za wykonawcę, który pozostał nienaruszony przez zderzenie. Pozostałości wraku zostały odepchnięte, gdyż ograniczały one ruchy wykonawcy.

Projekt Marqod

W porozumieniu z Departamentem Taumaturgii, Departamentem Artystycznych Anomalii oraz Departamentem Kinetografii udało nam się, praktycznie mówiąc, odtworzyć SCP-3688. Nadal nie wiemy jak działa, ale wiemy jak rozwinąć dodatkowe kinetoglificzne układy, które wierzymy, że jeśli odpowiednio wdrożone w terenie, będą wielkim pożytkiem dla Fundacji.

Starszy naukowiec SCP-3688 Dr Nian Shan

Projekt Marqod to obecnie trwająca wielodepartamentowa inicjatywa mająca na celu rozwinięcie nowych układów kinetoglificznych oraz przeszkolenie agentów Fundacji w zakresie korzystania z nich. W tym celu utworzono Mobilną Formację Operacyjną Sigma-2 ("No Friends Of Mine") spośród agentów posiadających niezbędny poziom koordynacji ruchowej oraz zręczności do wykonywania manewrów w warunkach, w których drużyny polowe często się znajdują.

Z uwagi na duże powodzenie Sigmy-2, uzyskano pozwolenie na zwiększenie zakresu projektu. Dodatkowe zasoby zostały przekazane na dalszy rozwój nowych kinetoglifów i trwa właśnie rekrutacja, jednakże znalezienie chętnych o potrzebnym doświadczeniu w sprawności ruchowej okazało się trudne.

Poniżej znajduje się lista układów kinetoglificznych, w zakresie których operatorzy MFO Sigma-2 zostali obecnie przeszkoleni.

Oznaczenie Efekt Uwagi
SCP-3688 Osobista nietykalność na czas wykonywania. Pierwotnie odkryty układ, od którego pochodzą pozostałe. Potocznie zwany przez operatorów Sigmy-2 jako "Safety Dance".
PMK-01 Generuje sferyczne pole o promieniu równym sumie wzrostu wykonawców, przez które nie może przejść żadna energia lub materia. Wymaga dwóch wykonawców równocześnie wykonujących potrzebne ruchy, żeby funkcjonować.
PMK-02 Tworzy ruchome pole zakrzywiające czas skupione na wykonawcy, przez co doświadcza on wolniejszego jego upływu. Siła efektu zależy od tego jak długo (w czasie bazowym) kinetoglif jest wykonywany i trwa przez około 60 sekund, od końca jego wykonania. Obserwatorzy widzą wykonawcę poruszającego się z wzrastającą, wysoką prędkością.
PMK-03 Wzmacnia zmysły wykonawcy przez około jedną minutę od zakończenia układu. Zawiera komponent wokalny, który musi być wykonany jednocześnie z ruchami, aby kinetoglif mógł funkcjonować. Komponent wokalny jest bolesny dla tych, którzy są już pod wpływem PMK-03.
PMK-04 Manifestuje fizyczne kopie wykonawcy. Nie znana jest maksymalna ilość manifestowanych kopii, ale każda z nich włącza się do ruchów potrzebnych do kontynuowania kinetoglifu, znacząco zwiększając jego złożoność. Kopie kontrolowane są bezpośrednio przez oryginalnego wykonawcę i istnieją przez około jedną godzinę. Obecnie zaobserwowany górny limit manifestowanych kopii wynosi siedem.
PMK-05 Unicestwia wszelkie ciała stałe w obszarze docelowym. Najbardziej złożony z opracowanych układów, wymaga pięciu wykonawców poruszających się w pełnej synchronizacji. Cel zdefiniowany jest jako obszar na planie pięciokąta przez pozycje wykonawców, obejmujący wysokość około 20m. Został wykonany pomyślnie jedynie dwa razy, raz podczas eksperymentu i drugi raz podczas incydentu 3688-1 ("West Side Incident").
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported