SCP-3691
medium.jpg

SCP-3691 przed Incydentem 3691-A.

Identyfikator podmiotu: SCP-3691

Klasa podmiotu: Anomalne Niezabezpieczone

Specjalne Czynności Przechowawcze: Wszystkie znane nagrania Incydentu 3691-A zostały pozyskane przez Fundację. Świadkowie wydarzenia zostali poddani amnestycyzacji zgodnie ze standardowymi protokołami. Nieanomalna replika SCP-3691 została umieszczona na miejscu odkrycia podmiotu.

Opis: SCP-3691 to odlew rzeźby Le Penseur1 Auguste'a Rodina wykonany z brązu, który do dnia 13 czerwca 2022 znajdował się w Albany w stanie Nowy Jork. Twórca rzeźby jest nieznany, nie istnieją żadne zapisy odnośnie zamówienia, czy stworzenia rzeźby od czasu założenia miasta, a na jej podstawie nie ma jakiejkolwiek tabliczki.

Od czasu odkrycia SCP-3691 nie dało się w żadnym stopniu uszkodzić lub poruszyć. Chociaż stwierdzono, że rzeźba jest fizycznie nie do poruszenia wczesne hipotezy odnośnie natury anomalii zakładały, że efekt jest memetyczny; próby poruszenia rzeźby wzbudzały frustrację we wszystkich osobach w nie zaangażowanych. Hipoteza została odrzucona, gdy nie odkryto dowodów na żadne właściwości memetyczne.

Podczas Incydentu 3691-A SCP-3691 wykazał znaczne odstępstwo od ustalonych efektów anomalnych.

Incydent 3691-A: Dnia 13.06.2022 SCP-3691 stał się ożywiony, powoli wstał i spojrzał w pobliską kamerę zamontowaną przez fundacyjnych pracowników.2 Kamera zarejestrowała poniższe:


POCZĄTEK LOGU


[00.00]

SCP-3691 staje się ożywiony. Rzeźba wstaje i patrzy w kamerę.

[01.05]

SCP-3691 wzdycha.

[01.10]

SCP-3691: Przepraszam, musiałem chwilę pomyśleć.

[01.30]

SCP-3691 wychodzi z kadru.


KONIEC LOGU


Po Incydencie 3691-A klasa podmiotu SCP-3691 została zmieniona na Niezabezpieczone. Trwają wysiłki w celu zlokalizowania bytu.


ocena: +5+x
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported