SCP-3707
ocena: +3+x
camry.png

Identyfikator podmiotu: SCP-3707

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-3707 ma być przechowywany na parkingu obiektów anomalnych w Ośrodku 81 i poddawany konserwacji w celu utrzymania możliwości kierowania.

Opis: SCP-3707 to Toyota Camry z 2002 posiadająca rejestrację z Minnesoty. Anomalne właściwości manifestują się, kiedy jest zajmowana przez dokładnie jednego człowieka, który jeździ nią między 24 a 3 w nocy czasy lokalnego. Testerzy zgłaszają umiarkowaną potrzebę odjechania SCP-3707 od ich miejsca zamieszkania, bez wyraźnego celu podróży. Jeżeli ta potrzeba będzie spełniana przez okres jednej godziny, SCP-3707 i jej kierowca znikną, kiedy nie będą obserwowani. SCP-3707 zostanie znaleziony porzucony obok drogi przynajmniej 805 kilometrów od miejsca zniknięcia. Żaden tester nigdy nie został odzyskany.

Wszystkie badane osoby (wliczając w to rodzinę, współpracowników, itd.) są obojętne co do zniknięcia testera, nie doświadczając cierpienia i tym samym nie zawiadamiając odpowiednich organów. Osoby w ten sposób dotknięte zgłaszają, że "szanują decyzje" [testera], jednak nie są w stanie, lub nie chcą, rozwijać tego wątku dalej.

W ciągu tygodnia rola testera w grupach, organizacjach i relacjach międzyosobowych zostaną zastąpione przez inne osoby, bez obniżenia się funkcjonalności czy całokształtu. Dzieje się to w najwyraźniej przyziemnych procesach. Po trzech miesiącach osoby nie będą myśleć o testerze chyba, że zostaną o to poproszone.

Okazjonalnie, SCP-3707 znika ze swojej przechowalni. W takim wypadku inny pojazd z takimi samymi anomalnymi właściwościami zostaje znaleziony w ciągu jednego tygodnia. Zdarzyło się to cztery razy.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported