SCP-3721
ocena: +5+x
Identyfikator Podmiotu: SCP-3721 ƟU-3/3721
Klasa Podmiotu: Keter Tajne

Poziom zagrożenia: Czerwony


evaanddavid.jpg

Höchstleistungsrechenzentrum Stuttgart, w którym znajduje się SCP-3721-1.


evaanddavid2.jpg

SCP-3721-1 oraz Agentka Heiden.

Specjalne Czynności Przechowawcze: Od czasu zakończenia projektu Theta-Unseelie fundusze poprzednio przeznaczone na badanie SCP-3721-1 mają być bezterminowo przeznaczone na utrzymanie przechowania.

SCP-3721-1 jest otoczone klatką Faradaya, zagłuszającą transmisje fal radiowych. Ponadto Mobilna Formacja Operacyjna Theta-18 ("Antisemitics Division")1 ma za zadanie sabotować powiązane stacje komunikacyjne Obskurakorps gdy tylko zostaną odnalezione. W celach prewencyjnych mylące raporty radiowe mają być nieprzerwanie transmitowane do SCP-3721-1.

Z uwagi na naturę i umiejscowienie SCP-3721-2 przechowanie opiera się o przekierowanie i prewencję. W tym celu kilka stacji nadawczych w posiadaniu Fundacji ma monitorować trasę SCP-3721-2. Mylące transmisje radiowe, o poziomie zgodności informacji prawdziwych poniżej 25% w porównaniu do tych nadawanych do SCP-3721-1, mają być nadawane przez wszystkie stacje w kierunku aktualnego położenia SCP-3721-2. Organizacje pod kontrolą fundacji mają współpracować z cywilnymi programami kosmicznymi w celu zmniejszenia ilości kosmicznych śmieci na trasie SCP-3721-2 oraz uniknięcia kolizji podmiotu z innymi satelitami.

Miejsca zaatakowane przez SCP-3721-2 mają być opryskane zaerozolizowanymi środkami amnezyjnymi, a programy informacyjne otrzymać Niecodzienną Narrację Dezinformacyjną-10 ("Uderzenie Meteorytu"). Ze względu na siłę uderzeniową ataków SCP-3721 wobec bezpośrednich świadków należy zastosować Protokół Wmówienia.

Odszyfrowanie i analiza nieznanych systemów transmisji są priorytetami poziomu Kappa.

Opis: SCP-3721 składa się z urządzenia namierzającego (SCP-3721-1) oraz satelity o prostej konstrukcji (SCP-3721-2), które wspólnie tworzą system bombardowania kinetycznego stworzony przez Ahnenerbe Obskurakorps do celu uderzeń na dużą odległość przeciwko Aliantom. Odnalezione dokumenty sugerują, że projekt był oparty o wcześniej istniejące urządzenie, jednakże wszelkie zapisy dotyczące takiego urządzenia zostały zniszczone.

SCP-3721-1 składa się z połączonych komputerów głównego rzędu, oraz sieci drukarek i ezoterycznych urządzeń radiowych. Większość kabli jest zbędna lub przestarzała; w dodatku niezaizolowane kable, niedziałający system chłodzenia oraz rozpad strukturalny sprawiają, że praca przy systemie jest niebezpieczna. Pomimo wyraźnych śladów zużycia i wandalizmu SCP-3721-1 wciąż działa.

SCP-3721-1 przetwarza informacje na temat wydarzeń geopolitycznych i informuje za ich pomocą SCP-3721-2 kiedy zaatakować. Zebrane transmisje radiowe są analizowane, porównywane z trasą SCP-3721-2 i selektywnie przekazywane, pod nadzorem SCP-3721-1. Ponadto istniejące dokumenty wskazują, że SCP-3721-1 kontroluje zero-jedynkowe ustawienie, umożliwiające wywołanie ciągłego uczucia bólu u SCP-3721-2.

Trasa, komunikaty oraz działania są automatycznie zapisywane wewnątrz SCP-3721; ale zapisy te są kodowane przy użyciu serii niedeterministycznie powtarzających się wzorów2, zmieniających się co 38-841 sekund. Jak do tej pory odszyfrowano jedynie wzór 19.

evaanddavid1.jpg

Rezultat ataku SCP-3721-2 w dniu 22.11.1943

SCP-3721-2 jest walcowatym satelitą na nieregularnej orbicie okołoziemskiej. Powierzchnia SCP-3721-2 była pokryta ceramicznymi panelami, z których większość odpadła lub została zużyta do naprawy systemów wewnętrzych. SCP-3721-2 jest wyposażone w: wiele mechanicznych ramion umożliwiających manipulację otoczeniem.

Kiedy SCP-3721-2 zostało wysłane w kosmos, było wyposażone w regulowany od wewnątrz system napędowy, zestaw do samonaprawy, zapas sześciu prętów wolframu, stary odbiornik radiowy, który nie umożliwia jednak interpretacji sygnałów radiowych.3 Ze względu na długotrwałe przebywanie na niskiej orbicie okołoziemskiej, SCP-3721-2 jest mocno zużyte, pomimo prób napraw przy użyciu otaczających odpadków kosmicznych.

Jak zauważono wyżej SCP-3721-2 jest prawie całkowicie zależne od przewodnictwa SCP-3721-1; jego pole widzenia jest ograniczone do 30 metrów od obecnej pozycji.

Ostrzałem kieruje SCP-3721-2, wybijając amunicję z orbity. Straty w energii kinetycznej są minimalizowane przez aerodynamiczny kształt amunicji, co umożliwia jej uderzenie o ziemię ze znaczną siłą.

Kiedy brakuje amunicji lub struktura SCP-3721-2 jest znacznie naruszona, wyszukuje ono odpadki kosmiczne, za pomocą których dokonuje napraw. W przeciwnym wypadku SCP-3721-2 atakuje każde prawdopodobne skupisko ludzkie na swojej trasie, bez względu na narodowość.


HISTORIA

Pierwsze podejrzenia co do istnienia SCP-3721 pojawiły się 9.11.1943, po serii ataków kinetycznych na Stuttgart, Norymbergę, Weimar i Berlin. Chociaż Fundacja wierzyła, że dokonała ich broń eigen Aliantów, wywiad Fundacji nie był w stanie potwierdzić ich źródła do marca 1945.

MFO-Theta ("Dziura w ścianie") potwierdziła istnienie SCP-3721 6.3.1945, po ataku na biura Obskurakorps w Dreźnie. Rozkaz przechwycenia wydano 19.4.1945, choć działania Fundacji były utrudnione przez okupację Stuttgartu i działania Amerykańskiej Inicjatywy Przechowania Obiektów Ponadnaturalnych (ASCI).

SCP-3721 zostało w końcu przejęte przez Fundację 21.1.1949. Czynności Przechowawcze wdrożono ostatecznie 24.1.1949.


ANALIZA PRZEJĘTYCH DOKUMENTÓW

Większość dokumentów pochodzi z ataków na biura Obskurakorps w Dreźnie oraz z materiałów dowodowych przedstawionych, podczas procesów norymberskich, przez byłą asystentkę zatrudnioną w Obskurakorps, Danielę Heiden.

Prace rozpoczęły się w 1940 roku, po fiasku programu Aggregat 2`. Podzielono je pomiędzy wydziały aeronatyki i biologii Obskurakorps, pod przewodnictwem odpowiednio Dra Wilfrieda Akermanna i Dr Evy Zellweger4 Oba wydziały korzystały z pomocy inżyniera o nieznanym imieniu5, który pracował nad wcześniejszym urządzeniem.

Wydział aeronautyki Obskurakorps zajmował się przede wszystkim sposobem wystrzelenia SCP-3721-2, oraz użyciem bojowym istniejących systemów. Choć wczesne projekty silnika były oparte o A3 von Brauna, późniejsze plany przyjęły bardziej ezoteryczne podejście do paliwa. Ostatecznie prace nad silnikiem zostały ukończone przez wydział biologii. Rozważano plany przysyłania SCP-3721-2 amunicji co dwa tygodnie, ale nie zostały one nigdy wprowadzone w życie.

Wydział biologii miał na celu przede wszystkim wypracować system identyfikacji celów. Aby uniknąć przejęcia przez Aliantów, zaproponowano użycie dwustronnego systemu obsługiwanego przez świadome systemy kontrolne; ostatecznie przyjęły one formę silnika ezoterycznego złożonego z bronzu berylowego i ludzkiej tkanki mózgowej. Pierwszy system zbudowano i uruchomiono 6.10.1943.

Wystrzelenie SCP-3721-26 9.11.1943 nadzorował Dr Ackermann, a trasa miała przebiegać ponad kilkoma rosyjskimi skupiskami ludzkimi. SCP-3721-2 zaatakowało 4 niemieckie skupiska ludzkie tego samego dnia. Prace nad SCP-3721 natychmiast wstrzymano.

Pomimo statusu dyrektora projektu Dr. Zellweger była ściśle kontrolowano przez przełożonych do dnia swojego zaginięcia 6.10.1943.

Większość projektów i schematów jest pokryta komentarzami w łamanym niemieckim oraz szkicami roślin; takie dodatki nie pojawiają się po 5.10.1943.


ODCZYTANE KOMUNIKATY

Motody enkrypcji SCP-3721 nie przypominają znanych zasad kryptografii Obskurakorps. W związku z tym odkodowanie komunikatów SCP-3721 jest trudne.

Wzór 19 i prawdopodobnie również pozostałe działają na nastepujących zasadach: informacje są drukowane dwukanałowo, gdzie pierwszy kanał reprezentuje komunikaty wymienione przez SCP-3721-1 i -2, a drugi funkcję bólową. Komunikaty są zapisane w mieszance języków niemieckiego i jidysz. SCP-3721-1 jest nazywane "KONTROLEREM", a SCP-3721-2 "GRENADIEREM".

Większość wzorów przypomina aszkenazyjską parakryptografię z lat 30 XX w. Waga tej informacji nie jest znana.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported