SCP-3788

ocena: +3+x
titanic2.jpg

SCP-3788

Identyfikator podmiotu: SCP-3788

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-3788 jest trzymany w standardowej szafce dla obiektów klasy Bezpieczne, a jego spust ma być zablokowany. Byty pojawiające się z SCP-3788 po manifestacji mają być trzymane w zbiornikach ciekłego amoniaku w celach przechowawczych.

Po Incydencie 3788-G, testowanie SCP-3788 jest zawieszone.

Opis: SCP-3788 to plastikowy pistolet na wodę zawierający anomalię przestrzenną.

Nakrętka od zbiornika obiektu jest szczelnie zamknięta, a próby poprowadzenia kamer przez dyszę SCP-3788 skutkują w obrazach pustego zbiornika podmiotu.

Gdy SCP-3788 zostanie użyty, z dyszy zostanie wypuszczony strumień ciekłego amoniaku pod wysokim ciśnieniem, tak długo gdy użytkownik ciągnie za spust. Ta ciecz również zawiera rozpuszczony metanol, formaldehyd, kwas octowy, różne sole i niezidentyfikowane organizmy jednokomórkowe oparte na metaloorganicznych polimerach i łańcuchach enaminowych. Te organizmy znacznie różnią się od jakiegokolwiek znanego na Ziemi życia.

Dalsze użytkowanie SCP-3788 w celach pozyskania świeżych próbek mikrobiologicznych do badań okazjonalnie skutkuje wypuszczeniem niezidentyfikowanych rybopodobnych organizmów1; organizmy te posiadają po sześć organów wzrokowych, trzy kończyny i biochemię podobną do wcześniej wspomnianych mikrobów.

Incydent 3788-G: Po czterech miesiącach testów, SCP-3788 wypuścił duży (długi na 35 m) metaliczny pojazd, przypominający łódź podwodną. Po otwarciu włazu pojazdu, osiem trójnożnych organizmów przypominających samogłowy wyszło z pojazdu i szybko straciło przytomność z powodu szoku atmosferycznego. Organizmy te przetrzymano w zbiornikach ciekłego amoniaku do czasu wyzdrowienia, a pojazd przeszukano.

Piktogramy w pojeździe, jak również częściowe przetłumaczenie języka organizmów sugeruje, że pochodzą one z księżyca Saturna, Tytana.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported