SCP-379
ocena: +2+x

Identyfikator podmiotu: SCP-379

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Nieużywany SCP-379 musi być przechowywany w krypcie ████ Sektora ████-█. Ze względu na delikatność butelki obiekt należy przenosić w zamkniętym i wyściełanym pojemniku, takim jak wyściełana teczka. Ponieważ ilość substancji jest ograniczona, wszystkie testy i eksperymenty muszą być wcześniej autoryzowane przez dr ███████.

Opis: SCP-379 to przezroczysty, blady, srebrny płyn zawarty w małej kryształowej butelce. Butelka zamknięta jest nasadką rozpylającą, która dostarcza około połowy (0.5) ml czystej substancji z wnętrza butelki.

Sama butelka nie posiada zauważalnych właściwości o szczególnym znaczeniu. Jednak znajdująca się wewnątrz ciecz (choć bezzapachowa i niewywołująca żadnych efektów dla normalnych ludzi) ma nienaturalny efekt wywoływania stanu, który przypomina ludzkie zauroczenie dotykające urządzeń elektronicznych i mechanicznych. Po aplikacji na osobę lub dowolny przedmiot, wszelkie maszyny lub urządzenia elektroniczne znajdujące się w pobliżu (oprócz obiektów, na które zaaplikowano SCP-379) zwiększą pobór energii oraz zaczną działać w stanie przegrzanym, niezdolnym do przetwarzania dużej ilości poleceń.

W przypadku systemów cybernetycznych lub komputerów uznanych za ''świadome'' cel wydaje się wykazywać bardziej ludzkie cechy typowego ''zauroczenia'', w tym:

  • Preferowanie przebywania w pobliżu lub w kontakcie z użytkownikiem SCP-379.
  • Większa gotowość do współpracy z kimkolwiek w pomieszczeniu, podczas gdy użytkownik SCP-379 jest obecny.
  • Wolniejszy czas reakcji w maszynach.
  • Nieco większa szansa na drobne usterki i awarie.

Zasugerowano, aby poddać ekspozycji na działanie SCP-379 agresywne SCP, takie jak SCP-███, celem sprawdzenia możliwości zmniejszenia ich ofensywności, być może umożliwiając również zadanie większej ilości pytań na temat ich funkcjonowania. Sugerowano także wypróbowanie SCP-379 na SCP, które nie są mechaniczne i nie istnieją w naszym rzeczywistym świecie trójwymiarowym (jak w przypadku SCP-732), aby sprawdzić, czy feromon na nie wpływa; uznano to za mało prawdopodobne.

Nie wiadomo w jaki sposób noszenie SCP-379 wpływa na większość maszyn; SCP-379 nie uwalnia do powietrza żadnego rodzaju zapachu ani wykrywalnego feromonu. Zasugerowano, że SCP-379 posiada nieznany typ częstotliwości elektromagnetycznej, lecz testy wskazały tę teorię jako nieprzekonującą. Dalsze badania należy ograniczyć do czasu ustalenia składu chemicznego celem ustalenia możliwości sztucznej replikacji SCP-379.

Dodatek 379-A: Eksperymenty z SCP-379 i SCP-915 wykazały, iż SCP-379 może mieć wpływ na urządzenia czysto mechaniczne o wystarczającej złożoności. Ilość powietrza przyjmowanego przez SCP-915 zwiększyła się trzykrotnie, lecz nie towarzyszył jej zauważalny wzrost prędkości obliczeniowej. Złożono wnioski o sprawdzenie zmian wzrostu wewnętrznego SCP-915 w reakcji na SCP-379. Z powodu braków w ilości SCP-379, dalsze eksperymenty z SCP-915 są wzbronione.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported