SCP-3794

ocena: +2+x
rule.jpg

SCP-3794

Identyfikator podmiotu: SCP-3794

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-3794 przechowywany jest w standardowej skrytce. Przeprowadzanie testów obecnie zawieszono.

Opis: SCP-3794 jest młotem kowalskim zamieniającym żywą tkankę w salsę pico de gallo gdy ta zostanie uderzona z odpowiednią siłą. Wytworzona salsa nie różni się od zwyczajnej pod względem składu, wartości odżywczej i smaku.

Tkanka ulega przemianie w promieniu ~3-8 cm od miejsca uderzenia przez SCP-3794. Wytworzona salsa nie łączy się z obiektem i wypływa z wytworzonego wgłębienia lub dziury w ciele podmiotu. Naczynia krwionośne i inne struktury kończą się nagle na krawędzi konwersji w sposób przypominający poddanie ich kauteryzacji.

Jeśli powstanie salsy spowoduje odłączenie części ciała, zachowa ona funkcje życiowe, dopóki podmiot również będzie je wykazywał.

Dodatek: SCP-3794 użyto na czaszce obiektu, co spowodowało konwersję całego mózgu i większości czaszki na salsę. Mimo to podmiot poruszał się gwałtownie do momentu bezładnego napisania słowa ''POMOCY'' rozlaną salsą.

Spożycie salsy wywołało śmierć obiektu w ciągu 30 minut. Testowanie wstrzymane.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported