SCP-3797
  • ocena: +4+x

Identyfikator podmiotu: SCP-3797

Klasa podmiotu: Thaumiel

Specjalne Czynności Przechowawcze: Jako iż, SCP-3797 jeszcze nie istnieje, nie wymaga przechowywania.

Zadaniem Departamentu Anomalii Temporalnych jest zbudowanie SCP-3797. Do tego procesu będą mogli użyć innych obiektów SCP i anomalii temporalnych, jeżeli otrzymają zgodę O5.

Po zbudowaniu SCP-3797, ma zostać użyty raz, w celu terminacji SCP-3797-ARC dnia 13.06.2015 roku o godzinie 07:42. Po tym, ma zostać rozmontowany.

Opis: SCP-3797 będzie retrokauzalną bronią, zdolną do terminacji celu w dacie w przeszłości względnej aktywacji. SCP-3797 zostanie użyty przynajmniej jeden raz, w nieokreślonej dacie w przyszłości, aby dokonać terminacji na SCP-3797-ARC dnia 13.06.2015 roku o godzinie 07:42. Obecnie jest nieznane, w jaki sposób SCP-3797 będzie działał.

SCP-3797-ARC była to Pluripotencjalna Istota Typu Apex. SCP-3797-ARC posiadał niemal wszechwiedze, jednak nie posiadał zdolności prekognitywnych. Po więcej informacji na temat uśpionego stanu SCP-3797-ARC, zobacz główny plik SCP-3797-ARC.

Dnia 13.06.2015 roku o godzinie 07:39, SCP-3797-ARC przebudził się, jak przypuszczano i zaczął inicjować Scenariusz Restrukturyzacji Klasy CK. Terminacja została autoryzowana, aby zapobiec wydarzeniu. MFO Omega-9 ("The Scrubs"), oraz MFO Omega-12 ("Achilles Heels") próbowały dokonać terminacji SCP-3797-ARC, jednak wszystkie wysiłki zostały powstrzymane przez zdolności SCP-3797-ARC do zmiany rzeczywistości.

deltat

Insygnia Departamentu Anomalii Temporalnych.

Dnia 13.06.2015 roku o godzinie 07:42, kilkaset instancji insygnium Departamentu Anomalii Temporalnych pojawiło się na SCP-3797-ARC. Pięć sekund później, całe ciało SCP-3797-ARC uległo dezintegracji. Kolejne 72 instancji insygnium Departamentu Anomalii Temporalnych zostało odkrytych na ziemi wokół poprzedniej lokalizacji SCP-3797-ARC.

W tym czasie, sensory Departamentu Anomalii Temporalnych wykryły wysokoenergetyczne przesunięcie temporalne, pochodzące z przyszłości.

Obecne przewidywania dotyczące przyszłych zdarzeń są takie, że Departament Anomalii Temporalnych będzie w stanie zneutralizować SCP-3797-ARC, poprzez umieszczenie przyczyny jego śmierci po jego śmierci, uniemożliwiając mu zdobycie wiedzy o jego terminacji i użycie swoich anomalnych zdolności do zapobiegnięcia temu wydarzeniu.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported