SCP-380
ocena: +3+x

Identyfikator podmiotu: SCP-380

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: Obiekt należy przechowywać podłączony do małego komputera w trybie wyłączonym. Obiekt może zostać przeniesiony do innego urządzenia z możliwością dostępu do internetu, jednakże na prośbę Dr. ████████, taki dostęp nigdy nie powinien być udzielany.

Opis: SCP-380 jest małych rozmiarów niebieskim pudełkiem o wyglądzie nieróżniącym się zbytnio od przeciętnego routera internetowego. Obiekt wyposażony jest w pojedynczą antenę, kilka diod, włącznik i komunikator i żeńskie złącze T3-line. Mimo to nie posiada on wtyczki do zewnętrznego źródła energii elektrycznej i będzie działał po podłączeniu do komputera z dostępną siecią i po uruchomieniu poprzez włącznik.

Urządzenie zdaje się być kompatybilne z każdym komputerem (od teraz nazywanym SCP-380-1) i po podłączeniu otworzy dużych rozmiarów łącze internetowe; większość słabszych komputerów nie jest w stanie tego łącza utrzymać. Zamiast nawiązać połączenie z innymi komputerami w pobliżu, obiekt nawiąże je z elementami biologicznymi w odległości do 15 metrów. Istoty, z którymi takie połączenie może zostać nawiązane to między innymi ludzie, zwierzęta i rośliny.

Kiedy obiekty wchodzą i opuszczają promień działania obiektu, połączenia są adekwatnie nawiązywane i zrywane. Obiekty testowe (co odnosi się do wszystkich biologicznych jednostek) nie są świadome bycia połączonym. Jedyny wyraźnie widoczny efekt obejmuje możliwość uzyskania dostępu do biologicznych części poprzez SCP-380-1.

Kiedy dostęp do biologicznej części zostanie uzyskany, zawierać będzie ona w swoim sygnale pojedynczy dokument tekstowy możliwy do odczytania przez dowolny system operacyjny w SCP-380-1. Każdy dokument zawiera parametry takie jak "tętno" "stres" czy "poziom glukozy we krwi" - o dokładności wysoce przewyższającej zaawansowaną technologię.

Eksperyment 380-01: Próby edycji jakiegokolwiek dokumentu przechowywanego w sygnale z organicznego źródła kończyły się wyświetleniem komunikatu "ERROR 271: Dane poza zasięgiem." i utratą wszelkich zmian dokonanych w dokumencie.

Eksperyment 380-02: Nieanomalne urządzenia do monitorowania stanu zdrowia wykazały poprawność wyniku ukazywanego w "plikach", więc zakłada się, iż jest on prawdziwy. Propozycje wykorzystania SCP-380 jako potencjalnego urządzenia do monitorowania stanu zdrowia oczekują na zatwierdzenie.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported