SCP-3812

ocena: +8+x
DECYZJĄ RADY NADZORCZEJ
Poniższy plik opisuje zagrożenie egzystencjalne Poziomu 13
i jest sklasyfikowany Poziomem 5/3812
Nieupoważniony dostęp jest zabroniony.
3812
SCP-3812
Poziom5
Klasa podmiotu:
keter
Klasa drugorzędna:
none
Poziom zakłóceń:
ekhi
Poziom ryzyka:
wysoki

RAE.jpg

SCP-3812 manifestujący się jako policjant w oporządzeniu do rozbijania zamieszek, widziany przez Wizjer Brunning-Kanta (po prawej).

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-3812 jest obecnie wyłącznie częściowo zabezpieczony.1 Po więcej informacji zobacz skrótową propozycję przechowywania.

Skrótowa Propozycja Przechowywania Klasy Keter:2 SCP-3812 ma być stale monitorowany przez Mobilną Formację Operacyjną Ganymede-66 "Starlight Knights", która ma utrzymywać 5-kilometrowy obszar wykluczenia wokół SCP-3812. Przywódca Zespołu MFO GY-66, w koordynacji z personelem badawczym Ośrodka 86, może rozporządzać wszelkimi sprawami dotyczącymi zabezpieczenia SCP-3812. W celu zapobiegnięcia odkryciu SCP-3812 przez cywili, wymagane jest utrzymanie wyjątkowej ostrożności.

Obecnie działania przechowawcze skupiają się na łagodzeniu wpływu SCP-3812 na skupiska ludności, a także badanie pełnej szerokości anomalnych zdolności SCP-3812, w celu ustanowienia bardziej obszernych czynności przechowawczych. Zespoły Bezpieczeństwa Informacji mają monitorować wszystkie formy cyfrowych mediów, w celu zapobiegnięcia rozpowszechnieniu świadomości o SCP-3812.

SCP-3812 posiada aktywny, wrogi i anomalny wpływ na rzeczywistość. SCP-3812 jest zdolny do zmiany wydarzeń bez względu na ich czas,3 aby zapobiec swojemu zabezpieczeniu. Ze względu na charakter tych zmian, jest mało prawdopodobne, że osoby dotknięte przez anomalny wpływ SCP-3812 będą tego świadome, że obiekt na nie wpłynął. Przypuszcza się, że większość dotkniętych osób już nie istnieje w wyniku wpływu SCP-3812, jednakże ilość prób wydedukowania tego, jak często się to działo, stanowi jedynie spekulacją.

sam.png

SCP-3812 przed swoim domem z okresu dzieciństwa. Zdjęcie pozyskane z zapisów stanowych Luizjany.

Opis: SCP-3812 jest bytem zmieniającym rzeczywistość. Ze względu na skryty efekt SCP-3812 na rzeczywistość, jest prawie niemożliwe opisanie obiektu w żaden znaczący sposób. Wszystko, co jest wiadome o SCP-3812 to, że był kiedyś Samem Howellem, nieanomalnym Afroamerykaninem, który najprawdopodobniej zmarł w 1996 roku. Na krótko po jego śmierci, zaobserwowano SCP-3812 unoszącego się ze swojego grobu i znikającego. Zwrócił na siebie uwagę Fundacji po tym, jak jego obecność spowodowała zburzenie budynku mieszkalnego w Warszawie, Polska. Ze względu na jego anomalne właściwości, wygląd obiektu za każdym razem znacząco się różni, czyniąc go niezwykle trudnym do namierzenia. SCP-3812 obecnie znajduje się na koordynatach 26°26’49"S 137° 56’27"W nad południem Oceanu Spokojnego.

SCP-3812 wykazuje oznaki skrajnie zaawansowanej, złożonej schizofrenii Eigenmanna-Vietora,4 zwłaszcza: skrajnej paranoi, skrajnej dysforii, skrajnej manii/depresji, niezdolność do prawidłowego postrzegania swojego otoczenia, niezdolność do odróżniania rzeczywistości od urojeń, niezdolność do odróżniania żywych istot od martwych, niezdolność do kontrolowania ekspresji swoich emocji, słyszenie głosów, których nie ma, czucie lub doświadczanie bodźców, które nie istnieją, itd.5

W ciągu dwudziestu lat od wstępnego odkrycia SCP-3812, objawy te nieprzerwanie się pogarszały. Początkowo SCP-3812 reagował na pytania i zwracał się o pomoc w radzeniu sobie ze swoim stanem zdrowia do badaczy Fundacji. Wraz z czasem, SCP-3812 stawał się bardziej odosobniony i zamknięty w sobie, końcowo całkowicie nie reagując i działając w sposób zmienny i nieprzewidywalny. Obecnie obiekt jest niezdolny do dokładnego postrzegania otaczającego go świata i sporadycznie6 będzie zmieniał rzeczywistość, w celu zmniejszenia rozbieżności pomiędzy tym, jak postrzega coś i w sposób, jakim to coś jest naprawdę. Ze względu na to, niemożliwe jest określenie, jak często rzeczywistość została zmodyfikowana, a jedynie jak często SCP-3812 nie stworzył czystej zmiany7 i zostawił za sobą dowód swojego wpływu na rzeczywistość.

SCP-3812 jest niemożliwy do zabezpieczenia wewnątrz jakiejkolwiek komory przechowawczej. SCP-3812 zmieni rzeczywistość, aby usunąć przechowalnię, albo przenieść się do innego miejsca, drastycznie utrudniając działania przechowawcze. SCP-3812 zdaje się także podświadomie przeciwstawiać się wszelkim próbą zabezpieczenia. Nawet jeżeli zostanie złapany nieświadomie, obiekt nie może zostać uspokojony, ani poddany środkom amnezyjnym, gdyż SCP-3812 zmieni rzeczywistość, aby usunąć lub wyeliminować jakiekolwiek zagrożenie dla niego, lub swojej swobody ruchu. Z tego powodu obecne działa przechowawcze skupiają się na łagodzeniu zniszczeń i przejawianiu objawów u SCP-3812, zamiast bezpośredniego zabezpieczenia.

unshaped.jpg

Zdjęcie SCP-3812. Kontekst nieznany.

Z czasem SCP-3812 stał się znacząco mniej humanoidalny w swoim wyglądzie, a obecnie jest ledwo widocznym humanoidem i sporadycznie manifestuje się w różnych kształtach i wyglądach. Ponadto, SCP-3812 wytwarza skryty anomalny efekt na lokalną rzeczywistość, głównie w postaci czasowego i przestrzennego zniekształcenia otaczającego byt. Zniekształceniom tym czasami towarzyszą losowe i gwałtowne wybuchy, które mogą diametralnie przesunąć lub uszkodzić lokalną przestrzeń i czas. Podczas gdy SCP-3812 jest zazwyczaj łagodny i obojętny, jego przypadkowe podmuchy są niezmiennie śmiertelne dla jakichkolwiek pobliskich żywych organizmów i mogą być skrajnie katastrofalne na skalę masową, jeżeli nie zostaną prawidłowo zabezpieczone.

SCP-3812 dokonał manifestacji w swojej obecnej postaci i swoim obecnym miejscu dnia 19 lipca 2015 roku.

Dodatek 3812.1: Przesłuchanie

Dodatek 3812.2: Notatka z Biura Dr. Yamamary dotycząca "Raportu o Behawioralnej Niestabilności SCP-3812 i Implikacji Zagrożeń Egzystencjalnych” z 21.09.2015 roku

Dodatek 3812.3: Fragment z "Raportu o Behawioralnej Niestabilności SCP-3812 i Implikacji Egzystencjalnych Zagrożeń" autorstwa Dr. Yamamary, Strona 194, "Wydarzenie Egzystencjalnego Pandemonium Klasy PK "Wszystko w Jednym""

Dodatek 3812.4: Log Wydarzeń Zmienionych przez SCP-3812

Dodatek 3812.5: Wydarzenie ██.██.████

Dodatek 3812.6: Fragment z "Supersesja i Szczebel Rzeczywistości" autorstwa Dr. Roberta Scrantona

Dodatek 3812.7: 20.12.2016 Wydarzenie "Końca Świata" Klasy XK


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported