SCP-382
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-382

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-382-1 zabezpieczony jest w standardowym pokoju przechowawczym, w Ośrodku ██, wewnątrz pleksiglasowej skrzyni o wymiarach 1,5 [m] × 1,5 [m] × 1,5 [m], której grubość ścian wynosi co najmniej 5 [cm]. Kamera wideo przez cały czas musi być skierowana na obiekt, by możliwa była jego obserwacja. W związku z obszarem oddziaływania i szkodliwością SCP-382, podmiot wolno usuwać z miejsca jego zabezpieczenia wyłącznie w celach testowych i procedura ta musi być nadzorowana przez pracowników znajdujących się w oddzielonym pomieszczeniu.

Manifestacje SCP-382-2, jak dotąd, ograniczone były do SCP-382-1, przez co nie wymaga się aplikacji innych specjalnych czynności przechowawczych, oprócz tych, które już dotyczą SCP-382-1. Szczegóły w dodatku 382-A. Pracownikom (także klasy D) nie wolno dokonywać interakcji z SCP-382-1 przez czas dłuższy niż dwie godziny, o ile nie towarzyszy im co najmniej jeden uzbrojony agent.

Opis: W czasie stanu nieaktywnego, SCP-382-1 to duży wózek dziecięcy, wyprodukowany w roku 19██ przez "█████, ██████████ & ██████", z ██████████ w Anglii. Obiekt nosi naturalne znamiona upływu czasu; komponenty metalowe są ciężko zardzewiałe, guma z kółek jest krucha, a w wyposażeniu brakuje poduszki.

SCP-382-2 z wyglądu przypomina wychudzone niemowlę w wieku od █ do ██ miesięcy; obiekt znaczy kilka ran, które najwyraźniej ulegają zmianom podczas kolejnych manifestacji. Kilkakrotnie SCP-382-2 był posiniaczony, miał połamane kości, a czasami [USUNIĘTO], aczkolwiek nadal mógł dokonywać wokalizacji, jednak nie wiadomo, w jaki sposób. Kiedy nikt nie dokonuje interakcji z SCP-382-1, SCP-382-2 manifestuje się co ██—██ minut i istnieje w czasie od █ do █ minut. Jednakże, kiedy dana osoba umieści ręce na rączkach wózka, 382-2 dokonuje natychmiastowej manifestacji, a okres zarówno zniknięcia, jak i ponownego pojawienia się, zredukowany zostaje do około 1 sekundy.

Każda osoba, która wejdzie w kontakt wzrokowy z SCP-382-1 (zwana dalej jako "tester"), poczuje się zmuszona, by zbliżyć się do obiektu i położyć ręce na jego rączkach. Podczas przerywanych manifestacji SCP-382-2, tester najwyraźniej ulega silniejszemu efektowi, który nie może być transmitowany środkami przekazu wizualnego czy widziany przez przezroczyste ani inne przedmioty, które mogłyby oddzielić od niego "ofiarę". Od momentu, kiedy tester wejdzie w kontakt z SCP-382-1, wpływ obiektu nie dotknie żadnej innej osoby, dopóki sam tester nie dozna zgonu, a obiekt się nie zresetuje. Kiedy tester wejdzie w kontakt fizyczny z SCP-382-1 podczas manifestacji SCP-382-2, osoba ta ulegnie transowi, podczas którego będzie pchała wózek po niewielkim, kołowym torze i wokalizowała dźwięki skierowane do SCP-382-2, które prawdopodobnie mają służyć uspokajaniu dziecka. Wraz z biegiem czasu tester będzie coraz słabszy, a jego ciało zacznie się rozkładać; jednocześnie polepszał będzie się wygląd samego SCP-382-1, który zacznie błyszczeć, straci pokrycie rdzy, ujawniając odbijający światło metal pod nią, wzmocni gumowe kółka i pojawi się weń aksamitna poduszka. Kolejne manifestacje samego SCP-382-2 będą pokryte coraz mniejszą ilością ran, które także będą coraz łagodniejsze. Tester będzie dokonywał interakcji z SCP-382 przez prawie dwie godziny, po których dozna zgonu wskutek obszernej niewydolności narządów ciała. Jak dotąd, żaden tester nie był w stanie dokonywać owej interakcji przez czas dłuższy niż dwie godziny. Szczegóły w dodatku 382-A.

Po śmierci testera, SCP-382-2 zniknie, a wygląd SCP-382-1 w ciągu 30 minut powróci do poziomu wyjściowego.

Dodatek 382-A:
Dnia ██.██.20██, wraz z moim zespołem badawczym rozpocząłem badania mające określić, czy odpowiednio młoda i fizycznie wytrzymała osoba mogłaby podtrzymywać interakcje z SCP-382 przez dłużej niż dwie godziny. Do eksperymentu wybrano D-382-gtf87i (zaledwie ██ lat), ponieważ był instruktorem sportowym w [USUNIĘTO] i utrzymywał dobrą kondycję fizyczną, aż do dnia pozbawienia wolności w związku z [ZMIENIONO]. Wystawienie testera na oddziaływanie SCP-382 przebiegło normalnie, jednakże współczynnik rozkładu fizycznego najwidoczniej był niższy niż poprzednio. Po upływie dwóch godzin D-382-gtf87i nadal żył, aczkolwiek znajdował się w skrajnie wycieńczonym stanie. Manifestacje SCP-382-2 występowały jak dotychczas, acz nie zanikały po 1 sekundzie. W pewnym momencie SCP-382-2 [USUNIĘTO], konsumując już zmumifikowane szczątki D-382-gtf87i, po czym zaczął [USUNIĘTO]. Na szczęście, pozostały pracownik klasy D został uśmiercony przed terminacją SCP-382-2 przez agenta ████████. To zdarzenie oznacza, iż konieczne jest poddanie specjalnych czynności przechowawczych dla SCP-382-2 pewnym rewizjom. Myślę, że nie ma potrzeby zmieniać klasy podmiotu.
— Dr ██████.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported