SCP-3840
ocena: +9+x

Identyfikator Podmiotu: SCP-3840

Klasa Podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Przez wzgląd na rozmiar obszaru, na którym SCP-3840 się pojawia, ta istota nie może być zabezpieczona. Przechowanie będzie skupiać się na rozsiewaniu fałszywych świadectw na temat spotkań z SCP-3840 w celu przekonania ogółu populacji, że informacje traktujące o anomalii czerpią źródła z miejskiej legendy, wraz z wyjaśnieniami opisującymi widzenia jako miejscową faunę lub wynik halucynacji. Preparaty amnezyjne mogą zostać użyte, jeśli świadkowie będą zbyt aktywnie usiłowali rozsiewać informacje na temat SCP-3840.

Biorąc pod uwagę, że sygnały radiowe obiektu uznawane są w większości za nadania ze stacji numerycznych i znane są jedynie niewielkim grupom, ich dalsze zabezpieczanie nie jest konieczne.

Rewizja: Próby nawiązania kontaktu z SCP-3840 są zabronione.

Opis: SCP-3840 jest wychudzonym humanoidem, który manifestuje się na terenie Kanadyjskiej tajgi. Wygląda na pokryty poważnymi oparzeniami, o wzroście szacowanym na ok. 2 m. Manifestacje polegają na wystrzeleniu SCP-3840 z obszaru leśnego, osiągnięciu pułapu 50 m nad koronami drzew, a następnie zejściu w kolejny obszar 20 m dalej.

Proces ten będzie następnie się powtarzał przez okres czasu, na ogół trwający 3 minuty, a okazyjnie do godziny, podczas którego SCP-3840 porusza się w stronę najbliższego skupiska ludzkiego, aż do osiągnięcia odległości około 20 km. Demanifestacja nie została bezpośrednio zaobserwowana. Zauważono jednak, że przez całość wykonywanego ruchu SCP-3840 wydaje się być w większości bezwładny.

Obiekty, które znajdą się w nieokreślonej odległości od SCP-3840 zostaną popchnięte przez niewidzialną siłę do wykonywania tych samych "skoków" jak istota, przez co nieuchronnie kolidują one z drzewami bądź ziemią. Obiekty te znikają wraz z SCP-3840 i nie pojawiają się ponownie przy kolejnych manifestacjach. Przedmiotami widzianymi najczęściej w towarzystwie istoty są martwe zwierzęta, uszkodzona odzież oraz komputery.

Podczas manifestacji, SCP-3840 emituje krótkofalowe transmisje o częstotliwości 2156 kHz. Transmisje składają się wyłącznie z powtarzalnego, monotonnego buczenia. Próbka tego audio znajduje się poniżej. UWAGA: Ze względu na głośność nagrania zaleca się, aby personel obniżył głośność przed przesłuchaniem.

Na chwilę obecną nie zaobserwowano zmian.

Zgłoszono widzenia istot podobnych do SCP-3840. Najczęściej opisywały one humanoida przelatującego szybko przez zalesiony teren, często wpadającego na drzewa, za którym ciągnęły się nierozpoznane obiekty. Prowadzone jest śledztwo na ten temat.

Spray-Valley-Szmurlo.jpg

Obszar wokół obozowiska, sfotografowany przez Agenta Szmurlo.

Dodatek: Dnia 21 sierpnia 2015 roku zasoby Fundacji zaczęły wykrywać stacjonarny sygnał radiowy na częstotliwości 2156 kHz, pochodzący ze Spray Valley Provincial Park w Albercie, Kanada. Sygnał składał się w całości z damskiego głosu, powtarzającego "Halo?" po angielsku i francusku. Po dwunastu godzinach sygnał ustał, a na miejsce wysłano tajnych agentów Fundacji.

Agenci odkryli obozowisko na terenie leśnym. Poważnie uszkodzony van campingowy oraz resztki prowizorycznej wieży radiowej1 były obecne na miejscu zdarzenia wraz ze spalonymi kawałkami ubrania. Cyrielle Mercier, członkini wielu internetowych forum z teoriami spiskowymi, oraz telefon należący do znajomego zostały znalezione wewnątrz vana.

Powiązane pliki są dostępne poniżej.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported