SCP-3860
ocena: +4+x

Identyfikator podmiotu: SCP-3860

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-3860 jest przechowywany w Antytaumaturgicznej Celi dla Humanoidów Typu S, w humanoidalnym skrzydle przechowawczym o wysokim poziomie bezpieczeństwa Ośrodka 19. Cela ma być codziennie sprawdzana pod kątem obecności kontrabandy bądź wszelakich próby przełamania zabezpieczeń przez podmiot. Fizjologiczne i psychologiczne oceny SCP-3860 mają odbywać się raz na tydzień, aby monitorować próby samonaprawy podmiotu, jak i potencjalne pogorszenie się jego stanu psychicznego. Wszelkie zmiany fizjologiczne dokonywane przez SCP-3860 na samym sobie mają być rejestrowane i oceniane pod kątem stwarzania potencjalnego zagrożenia dla jego dalszego przechowywania.

SCP-3860 mogą być dostarczane mechaniczne i taumaturgiczne komponenty w zamian za współpracę z Fundacją i przekazywanie jej cennych informacji. Wszystkie komponenty przed przekazaniem muszą zostać zatwierdzone przez głównego badacza SCP-3860, konsultanta taumaturgicznego oraz Dowództwo Ośrodka. Wszelkie komponenty, które mogłyby potencjalnie pomóc SCP-3860 przełamać zabezpieczenia mają być z góry odrzucone. Wcześniej dostarczone komponenty mogą zostać zabrane SCP-3860 w celu ułatwienia jego przechowywania.

Opis: SCP-3860, dawniej PoI-1115 (Vincent Anderson), to 67-letni biały mężczyzna i były dyrektor naczelny oraz założyciel GoI-1115 (Anderson Robotics).1 Ciało SCP-3860 zostało poddane licznym augmentacjom przy użyciu technik taumaturgicznych i zaawansowanych technologicznie protez. Te augmentacje obejmują m.in.:

  • Zastąpienie obu rąk i nóg protezami stworzonymi z kombinacji aluminium, szkła akrylowego, osłon poliwęglanowych i białych włókien aramidowych.2 Protezy te nie posiadają żadnego zauważalnego źródła zasilania i posiadają sieć cienkich przewodów ze stopu kobaltu i chromu, które łączą się z ośrodkowym układem nerwowym SCP-3860.
  • Zastąpienie obu oczu skomplikowanymi soczewkami optycznymi. Zauważono podczas badań fizycznych obiektu, że posiadają one na swojej powierzchni liczne symbole taumaturgiczne.
  • Zastąpienie nosa pojedynczym otworem.
  • Wszczepienie białych włókien aramidowych w różnych miejscach na torsie. Wykazano, że włókna te splatają się z nieanomalnymi tkankami SCP-3860 i są w stanie zmieniać pozycję i wypełniać wszystkie powstałe u SCP-3860 rany.3
  • Prawdopodobne zastąpienie wątroby i nerek ich syntetycznymi odpowiednikami. Ze względu na niemożność dokładnego zbadania tych komponentów bez usunięcia ich z ciała SCP-3860, nie jest znany pełen zakres wprowadzonych przez podmiot modyfikacji.
  • Szereg augmentacji w różnych regionach mózgu, w tym płacie czołowym i ciemieniowym,4 a także w móżdżku.

Późniejsze przesłuchania SCP-3860 potwierdziły, że wszystkie augmentacje zostały wykonane samodzielnie przez podmiot, przy czym SCP-3860 upierał się, że zaprojektował i opracował każdą z nich osobiście. Środki i metody, za pomocą których SCP-3860 udało się dokonać tych chirurgicznych procedur na samym sobie i je przeżyć są obecnie przedmiotem badań.

SCP-3860 został początkowo schwytany przez operatorów MFO Gamma-13 ("Asimov's Lawbringers") 15.11.2018 roku, podczas operacji mającej to na celu w anomalnej enklawie Three Portlands.5 Ku wstępnej niewiedzy operatorów Fundacji, SCP-3860 udało unikać się pełnego zatrzymania aż do wspólnego nalotu UIU/Fundacji na siedzibę Anderson Robotics dnia 24.05.2024 roku.

Dodatek: 3860-1: Log przesłuchania 3860-6

Dodatek: 3860-2: Aktualizacja 02.02.2027

Z powodu większej trudności w naprawianiu jego komponentów, SCP-3860 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy znacznie zwiększył liczbę wymaganego sprzętu do dokonania odpowiednich samonapraw, spośród których znaczna większość ma charakter taumaturgiczny. SCP-3860 stał się również znacznie chętniejszy do współpracy z Fundacją celem ich uzyskania, jednakże zapytany o to podczas przesłuchania zaprzeczył jakimkolwiek zmianom w swoim zachowaniu w ostatnim czasie.

Dodatek: 3860-3: Log przesłuchania 3860-13

Dodatek: 3860-4: Aktualizacja 03.03.2038

W ciągu ostatnich trzech miesięcy SCP-3860 znacznie zmniejszył ilość próśb o komponenty, a po 15.02.2038 roku zaprzestał ich całkowicie. W tym okresie SCP-3860 stał znacznie bardziej osłabiony, pomimo braku zmian w poziomie odżywiania się i braku widocznych objawów jakiejkolwiek choroby. SCP-3860 nadal wykazuje dużą chęć współpracy z Fundacją i tak jak wcześniej zaprzecza jakimkolwiek zmianom w swoim zachowaniu.

Dodatek: 3860-5: Log przesłuchania 3860-32

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported