SCP-3883
ocena: +4+x
smaller.jpg

SCP-3883 w momencie pozyskania.

Identyfikator podmiotu: SCP-3883

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-3883 ma być zabezpieczony w standardowej szafie na obiekty anomalne w ośrodku 16. Aby uzyskać dostęp do SCP-3883 wymagany jest poziom upoważnienia 2 lub wyższy.

Personel ubiegający się o zgodę na przeprowadzanie testów z udziałem SCP-3883 musi w pierwszej kolejności przesłać dokładny przebieg planowanych eksperymentów do zarządcy projektu.

Opis: SCP-3883 to zielone silikonowe dildo o długości 16.5 cm. Obiekt wykazuje dwie anomalne zdolności: pierwsza manifestuje się kiedy SCP-3883 znajdzie się naprzeciwko powierzchni odbijającej światło, z kolei druga manifestuje się, kiedy jednostka ludzka wchodzi w fazę snu REM1 w promieniu 1.5 metrów od obiektu.

Kiedy SCP-3883 znajdzie się naprzeciwko refleksyjnej powierzchni2, odbicie będzie różniło się od oryginalnego wyglądu SCP-3883, w zależności od rodzaju powierzchni. Dokładna lista możliwych odbić obiektu znajduje się poniżej:

Typ zwierciadła Odbicie
Lustra3 Normalne odbicie SCP-3883.
Ciecze Zielony osobnik Octopus vulgaris (ośmiornicy zwyczajnej).
Okna Zielony humanoid z licznymi wyrostkami zwisającymi ze szczęki. Jego postura wskazuje na to, jak gdyby był podkuty4.
Ekrany5 Zielony, kulisty organizm. Posiada jedno oko na środku ciała, a jego górna część jest wypełniona wypustkami, na których końcu znajdują się dodatkowe oczy.
Przedmioty powiązane z żywnością6 Zielony organizm przypominający Asterias rubens (rozgwiazdę czerwoną). Zachowanie odbicia jest podobne do sposobu odżywiania się przedstawicieli Asterias rubens, wysuwa swój żołądek przez otwór gębowy na zewnątrz.

Kiedy człowiek wchodzi w fazę snu REM, będąc w odległości nie większej niż 1.5 metra od SCP-3883, dozna on stanu bardzo realistycznych snów7. Ludzie będący pod wpływem działania SCP-3883 nie będą w stanie opuścić tych snów. Aby je przerwać, muszą oni doświadczyć „śmierci” we śnie lub zostać obudzonym przez czynniki zewnętrzne. SCP-3883 może oddziaływać tylko na jedną osobę naraz.

Sny opisywane przez jednostki pod wpływem SCP-3883 są różne pod względem szczegółowości, lecz posiadają kilka wspólnych cech. Wszystkie osoby testujące wpływ SCP-3883 donosiły o byciu gonionym przez wrogi byt, desygnowany SCP-3883-1. SCP-3883-1 jest różnie opisywany, ale zawsze jako wysoki (ponad 10 metrów wzrostu), posiadający liczne wyrostki byt, kolorem zbliżony do samego SCP-3883. SCP-3883-1 okazuje oznaki samoświadomości, a na podstawie zebranych danych obecnie przyjmuje się teorię, że SCP-3883-1 jest alternatywną manifestacją SCP-3883.

Możliwe jest komunikowanie się z SCP-3883-1 poprzez rozmowę z nim podczas snu. Podczas rozmowy, SCP-3883-1 wykazywał różne zachowania w stosunku do członków personelu Fundacji, z którymi wchodził w interakcję (aby poznać szczegóły, zobacz dołączone logi przesłuchań).Dodatek 3883-1: Po wywiadzie z 3883-03, wydano zgodę, aby co najmniej jeden pracownik personelu klasy D (lub personelu badawczego niezaznajomiony z efektem SCP-3883) spał w pobliżu SCP-3883 raz tygodniowo. Zgoda na wprowadzenie tej procedury do specjalnych czynności przechowawczych oczekuje na rozpatrzenie.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported