SCP-3900
ocena: +5+x

Identyfikator podmiotu: SCP-3900

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Odzyskane urządzenia zainfekowane przez SCP-3900 muszą zostać zniszczone przed zajściem pełni. W przypadku dojścia do aktywacji SCP-3900 w niekontrolowanych warunkach należy dopilnować, by żaden wilk nie uciekł.

Jeden bezprzewodowy router zainfekowany SCP-3900 ma być przechowywany w bezpiecznej skrytce.

Wszelkie testy należy przeprowadzać w klatce Faraday'a, by zapobiec niechcianej infekcji innego urządzenia. Przy testach musi znajdować się personel wyszkolony do postępowania ze zwierzętami.

Opis: SCP-3900 jest anomalią o właściwościach zaraźliwych w stosunku do bezprzewodowych urządzeń dostępu. SCP-3900 jest rozprowadzany pomiędzy urządzeniami znajdującymi się w pobliżu, gdy oba są włączone; efekt ten jest skorelowany z nakładaniem się sygnałów WiFi pomiędzy dwoma urządzeniami i można temu zapobiec poprzez wystarczające zabezpieczenie. Infekcja wymaga średnio trzy dni nieprzerwanego kontaktu między dwoma urządzeniami. W związku z tym rozprzestrzenianie się SCP-3900 jest ograniczone w warunkach niekontrolowanych, chociaż miejsca szczególnie połączone stwarzają ryzyko epidemii.

SCP-3900 staje się aktywny, gdy zarażone urządzenie jest włączone, a nad horyzontem jest pełnia. W tym momencie na obszarze objętym bezprzewodowym punktem dostępu pojawi się pewna liczba wilków szarych, na tym etapie sygnał zanika.

Zagęszczenie wilków jest zazwyczaj stosunkowo wysokie, gdyż jeden wilk przypada na jeden metr kwadratowy. Wilki zazwyczaj wykazują oznaki niepokoju lub zamieszania, ale są uległe. Wilki stworzone przez SCP-3900 nie wykazują łączności bezprzewodowej i nie są w żaden sposób anomalne.

Kiedy księżyc w pełni nie jest już nad horyzontem lub urządzenie z SCP-3900 zostanie wyłączone, wszystkie wilki w tym obszarze (z wyjątkiem wilków niezwiązanych z SCP-3900) znikną. Obecnie nie jest jasne, czy wilki w kolejnych aktywacjach SCP-3900 są takie same, czy też za każdym razem generowana jest nowa populacja.

Dodatek: Podczas testu z dnia 22.04.2016, Młodsza Badaczka Beckett została powierzchownie ugryziona przez wilka wyprodukowanego przez SCP-3900. Podczas pełni dnia 21/05/2016, wykryto bezprzewodowy sygnał wokół Beckett i stwierdzono, że emituje ona fale radiowe w sposób podobny do częstotliwości punktów bezprzewodowego dostępu. Efekt ten ustał, gdy księżyc zaszedł.

Beckett została zamknięta i poinstruowana, by powierzchownie ugryźć D-7649. Podczas pełni 20.06.2016, D-7649 zaczął produkować w swoim pobliżu wilki. Podobnie jak w przypadku SCP-3900 wilki zniknęły wraz z końcem pełni.

D-7649 został poinstruowany, by powierzchownie ugryźć obezwładnionego nieanomalnego wilka. Podczas pełni 19.07.2016, zagroda wilka zaczęła się wypełniać setkami bezprzewodowych routerów o różnych markach i modelach. Wszystkie urządzenia zniknęły wraz z końcem pełni. Dalsze testy wstrzymane.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported