SCP-399
ocena: +3+x

Identyfikator podmiotu: SCP-399

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowacze: Gdy nie jest używany, SCP-399 jest nieaktywny. Powinien być trzymany w zamkniętym sejfie w Ośrodku ██. Testy na SCP-399 wymagają zgody personelu z upoważnieniem poziomu 4 oraz osiągnięcia wyniku "Czysto" lub wyższego na Teście Psychologicznym 399-17. Wszelkie generatory, elektrownie czy tym podobne źródła energii w obrębie testów powinny być jedynie przeznaczone do wykorzystania podczas eksperymentu i nie powinny zasilać żadnego sprzętu kluczowego dla misji oraz powiązanego z samą placówką.

W wyniku rezultatu Eksperymentu 399-4 oraz 399-5, testowanie SCP-399 na ludziach wymaga zgody personelu z poziomem 5, a także należy je wykonywać jedynie w izolacji od innych obiektów SCP oraz wrażliwych placówek.

Pod żadnym pozorem nie wolno testować SCP-399 gdy w pobliżu anomalii znajdują się obiekty z nieskończoną energią czy takie powszechnie uważane za "perpetuum mobile".

Opis: SCP-399 to pierścień zbudowany z dwóch metalowych obręczy połączonych sześcioma metalowymi pręcikami z sześcioma panelami przezroczystego purpurowego szkła pomiędzy nimi. Pierścień jest nieznanej produkcji i nie zawiera znaków identyfikujących.

Gdy SCP-399 nie jest noszony przez człowieka, jest w stanie obojętnym. Kiedy człowiek założy pierścień na swój palec, obiekt się "aktywuje", co pokazują panele szkła, które zaczynają się rozświetlać, jeden po drugim. Podczas testów ten proces zajmował od trzech minut do sześciu godzin, w zależności od najbliższych źródeł energii. Gdy SCP-399 w pełni się uaktywni, wykonuje komendy osoby, na której palcu się znajduje, zarówno werbalne jak i mentalne. Proces trwa do momentu zdjęcia pierścienia, a po wykonaniu owej czynności staje się ponownie obojętny, do momentu ponownego nałożenia i naładowania.

W stanie naładowania SCP-399 jest w stanie manipulować i zmieniać kształt ciał fizycznych w obrębie 5 metrów, z różnymi poziomami kontroli. Dzięki obecnie nie znanemu mechanizmowi, SCP-399 pobiera energię z otaczającego go środowiska dzięki czemu jest w stanie wykonywać wspomniane czynności. Mało wymagające czynności, takie jak sprawienie, że małe obiekty unoszą się w powietrzu lub same z siebie wywracają się na lewą stronę, wymagają minimalnego nakładu energii, która jest głównie zasysana z pobliskiego otoczenia, powodując tym samym spadek temperatury wokół pierścienia. Im większa jest skala manipulowania obiektami, tym więcej energii jest wymagane do zasilenia anomalii i SCP-399 pobierał energię z agregatów, reaktorów nuklearnych czy [USUNIĘTO] aby w pełni wykonać polecenie. Jeżeli w obrębie działania SCP-399 (około 300 metrów) nie znajduje się wystarczające źródło energii, aby zapewnić potrzeby energetyczne wymagane do wykonania poleconej czynności, SCP-399 rozpocznie [USUNIĘTO] na osobie, która go nosi. Bardziej szczegółowe polecenia mają też zwiększoną szansę na katastrofalne w skutkach niepowodzenie, co w konsekwencji prowadzi do [USUNIĘTO] na użytkowniku.

Zakres umiejętności manipulacji materią SCP-399 jest, bazując na testach, jedynie ograniczany przez ilość dostępnej energii. Wraz z adekwatną ilością energii, kontrola ciał na poziomie molekularnym wydaję się być możliwa (zobacz Zapis Eksperymentu 399).

SCP-399 został zauważony przez agentów Fundacji dnia ██.██.████, gdy cykl przerw w dostawie prądu oraz niepokojąco zimnych temperatur został zgłoszony w okolicy [USUNIĘTO]. SCP-399 został zlokalizowany w posiadaniu ████████, którego zdrowie zostało nadszarpnięte podczas próby przemiany ołowianych bryłek w złoto używając obiektu. Nie jest jasne, w jaki sposób ████████ wpadł w posiadanie anomalii.

Bazując na testach, można stwierdzić, że SCP-399 nie posiada umiejętności pozwalających na magazynowanie pobranej energii, zwyczajnie za każdym razem, gdy potrzebuje zasilania, pobiera dokładnie tyle mocy, ile jest mu potrzebne. Patrząc na bardzo wysokie zapotrzebowania energetyczne SCP-399, spekuluje się, że anomalia miała oryginalnie być używana w połączeniu ze specjalnym przenośnym źródłem energii, które miałoby zaspokajać potrzeby energetyczne pierścienia. Takie urządzenie nie zostało znalezione wśród działań ████████. W połączeniu z taką aparaturą lub SCP z podobnymi właściwościami, SCP-399 mógłby mieć potencjalnie zatrważające działanie jako broń masowego zniszczenia lub mogło być użyte w celu terminacji innych obiektów z klasą Keter. Z powodu potencjalnych negatywnych konsekwencji porażki na taką skalę, testy tego typu nie powinny w najbliższym czasie mieć miejsca.

Zapis Eksperymentów 399

Eksperyment 399-1
Data: ██.██.20██
Użytkownik: Dr ██████ █████
Podmiot: Jedna (1) książka telefoniczna
Przebieg: Użytkownik próbuje otworzyć książkę na stronie 368. Eksperyment udany. Temperatura testowego otoczenia zmniejszyła się o 4.8 Kelwinów.

Eksperyment 399-2
Data: ██.██.20██
Użytkownik: Dr ██████
Podmiot: Jeden (1) T-shirt, koloru niebieskiego
Przebieg: Użytkownik próbuje zmienić kolor koszulki na czerwony. Eksperyment udany.
Awarie zasilania zgłoszone w pobliskiej części placówki. Temperatura pomieszczenia testowego zmniejszyła się o 9.7 Kelwinów.

Eksperyment 399-3
Data: ██.██.20██
Użytkownik: Dr ██████
Podmiot: Jedna (1) książka telefoniczna
Przebieg: Użytkownik próbuje sprawić, aby książka została przetłumaczona z angielskiego na francuski. Eksperyment udany. Generator obecny w placówce podczas testu uległ przeładowaniu, powodując przerwę w dostawie prądu w placówce na okres sześciu godzin. Temperatura pomieszczenia testowego zmniejszyła się o 17,4 Kelwiny.

Eksperyment 399-4
Data: ██.██.20██
Użytkownik: Dr ██████
Podmiot: Jedna (1) książka telefoniczna, 3 pracowników klasy D
Specjalne Warunki Testu: Eksperyment 399-4 został przeprowadzony w odosobnionej placówce ██. Wszystkie sprzęty elektryczne w obrębie pomieszczenia testowego, poza tymi potrzebnymi do nagrywania przebiegu testu, zostały wyłączone.
Przebieg: Użytkownik próbuje sprawić, aby tekst w książce został przetłumaczony z angielskiego na francuski. Eksperyment udany. Klasa D obecna w pomieszczeniu została znaleziona w stanie [USUNIĘTO].
Nie zanotowano znaczącej zmiany temperatury pomieszczenia.

Eksperyment 399-5
Data: ██.██.20██
Użytkownik: Dr ██████
Podmiot: Pozostałości po jednym (1) pracowniku klasy D z eksperymentu 399-4
Specjalne Warunki Testu: Test miał miejsce w Odosobnionej Strefie ██. Specjalny reaktor jądrowy został zapewniony jako źródło zasilania.
Przebieg: Użytkownik próbuje przywrócić pracownika klasy D do stanu sprzed eksperymentu 399-4. Reaktor jądrowy osiąga 57% wydajności. Ciało podmiotu skutecznie zostało przywrócone do stanu przed eksperymentem, jednak podmiot nadal nie żył. Użytkownik próbuje przywrócić podmiot do życia. [USUNIĘTO]. Personel noszący stroje radiobiologiczne odzyskał SCP-399, 48 godzin później. Pogoda w obrębie placówki wróciła do normy po 96 godzinach. Skażenie radioaktywne obszaru zostało uznane za akceptowalne.

*Notatka: Po śmierci Dr. ██████, Dr C████ wniósł podanie, które następnie zostało zaakceptowane. Owo podanie pozwalało mu na przeprowadzenie eksperymentu poniżej na sobie.

Eksperyment 396-6
Data: ██.██.20██
Użytkownik: Dr C████
Podmiot: Dr C████
Przebieg: Użytkownik próbuje sprawić, aby sam zaczął lewitować. Próba udana. Wraz ze startem unoszenia się temperatura pomieszczenia zaczęła obniżać się o 1 Kelwin co około 0,68 sekundy. Dr C████ następnie zaczął unosić się, co spowodowało miejscowe przerwy w dostawie prądu. Prędkość obniżania się temperatury zwiększyła się z 1 Kelwin na 0,47 sekundy i zmienia się w zależności od ilości ruchów Dr C████. Eksperyment został przerwany gdy temperatura pomieszczenia spadła poniżej 0 stopni Celsjusza.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported