SCP-3999
ocena: +23+x

Chodźmy więc, ty i ja
Gdy Jedenastodniowe Imperium zjada niebo
Jak humanoid rozpływający się niczym małże na stole śniadaniowym.

Identyfikator podmiotu: SCP-3999

Klasa podmiotu: Apollyon

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-3999 nie może być na chwilę obecną przechowywany i aktualnie grozi scenariuszem końca rzeczywistości klasy ZK. Najbardziej zalecanym działaniem dla Badacza Tallorana, uznawanego za centralny punkt SCP-3999, jest unikanie kontaktu ze wszystkimi ośrodkami Fundacji i personelem, by uniknąć dalszych, przypadkowych szkód w zasobach Fundacji. Przypuszcza się, że jeśli Badacz Talloran będzie przechowywany w skrajnie odosobnionej strefie, destrukcyjne właściwości SCP-3999 tymczasowo ustąpią

zatrzymają się

zostaną zabezpieczone

częściowo się zachowają

Najbardziej zalecanym działaniem dla Badacza Tallorana, uznawanego za centralny punkt SCP-3999, jest unikanie kontaktu ze wszystkimi populacjami ludzkimi, by uniknąć dalszych, przypadkowych szkód dla Ziemi i jej społeczeństw. Przypuszcza się, że jeśli Badacz Talloran podda się bezzwłocznie terminacji w odosobnionym obszarze, SCP-3999 zostanie zlikwidowany.

Badacz Talloran nie może opuścić Fundacji.

Najbardziej zalecanym działaniem dla Badacza Tallorana, uznawanego za centralny punkt SCP-3999, jest unikanie kontaktu z całym życiem zwierzęcym, by uniknąć dalszych, przypadkowych szkód dla Ziemi i jej bioróżnorodności. Przypuszcza się, że Badacz Talloran musi spędzić resztę życia w małej chacie, odizolowany od zwierząt i jak największej ilości roślin.

Obecnie trwają badania nad sposobami redukcji efektów SCP-3999. Obecne propozycje zawierają wystrzelenie w stronę słońca.

Członkowie rodziny badacza Tallorana mają być kolejno poddawani egzekucji. Procedura musi być wykonywana przez wytrenowanych agentów wybranych z rozmaitych Mobilnych Formacji Operacyjnych, wliczając w to MFO Omega-8, MFO Lambda-12, MFO Psi-7, MFO Tau-5, oraz MFO Iota-10. Agenci mają być przeszkoleni w strategiach militarnych oraz Specjalnej Broni i Manewrach taktycznych. Przydzieleni agenci muszą otrzymać powyżej 30 punktów na Liście Psychopatii Hare'a.

Przydzieleni agenci mają najpierw poddać egzekucji matkę Badacza Tallorana, następnie ojca. Wszystkie zwierzęta obecne w budynku muszą zostać poddane terminacji. Następnie muszą dotrzeć do lokalizacji siostry Badacza Tallorana, obecnie studentki Uniwersytetu Penn State. Należy poddać egzekucji najpierw ją, a następnie jednego z jej współlokatorów obecnych w budynku. Terminacja ma zostać wykonana pojedynczym strzałem z bliskiej odległości w czoło z karabinu snajperskiego Remington 700 wyposażonego w tłumik. Zwłoki mają być przybite do zewnętrznej ściany biura Badacza Tallorana i podpalone po oblaniu dokładnie 10 L benzyny. Badacz Talloran musi zostać uspokojony i zmuszony, by klęknąć przed zwłokami

SCP-3999 ma być zaklasyfikowany jako

Współpracownicy Badacza Tallorana mają być kolejno poddawani egzekucji. Procedura musi być wykonywana przez wytrenowanych agentów wybranych spośród różnorodnych specjalistów do spraw przechowywania. Pracownicy kafeterii ośrodka muszą umieszczać arszenik w posiłkach wszystkich pracowników, którzy mieli kontakt z Badaczem Talloranem, włącznie z członkami Rady O5

Podobizna SCP-3999 musi być umieszczona na granitowym postumencie, modelowanym w stylu jońskim. Postument należy umieścić dokładnie na środku kwadratowej komory przechowawczej 5m x 5m wykonanej z betonu. Krypta musi być chroniona przez nie mniej niż dwóch (2) uzbrojonych strażników wytrenowanych w zakresie odporności i przechowywania zagrożeń informacyjnych w dowolnym momencie.

SCP-3999 nie może być przechowywany.

SCP-3999, wraz z Badaczem Talloranem, należy dostarczyć do Ręki Węża jako prezent. Wszyscy agenci Ręki Węża mają być poinformowani, że SCP-3999 jest artefaktem Piątyzmu o dużym znaczeniu. Badacz Talloran musi mieć zaaplikowane preparaty amnezyjne klasy C i nadaną historię przykrywkową, że jest Brianem Fredrickiem Bondiskeym, wysokiej rangi liderem Piątyzmu. Wszyscy agenci Ręki Węża mają być poinformowani, że SCP-3999 i Badacz Talloran pod żadnym pozorem nie mogą zostać rozdzieleni.

SCP-3999 należy przechowywać z SCP-2432. Wynik procedury przechowawczej spowodował otwarcie wymiarowej anomalii wewnątrz SCP-2432 w kształcie korytarza o wymiarach 3m x 25cm x 25cm. Oznaczony jako SCP-2432-1, prowadzi przez ścianę w rogu SCP-2432. Zazwyczaj zasłonięty przez szafkę telewizyjną. Kiedy korytarz jest dostępny, prowadzi do przestrzeni identycznej z SCP-2432 pod względem układu, wystroju i efektów anomalnych. Następny pokój SCP-2432 nie posiada wyjścia z korytarza i mimo że posiada podobny układ, nie jest dokładną kopią SCP-2432, podczas gdy wyjście SCP-2432-1 jest. W kopii pokoju nie ma okien; zasłony po uchyleniu ukazują ściany.

Wnętrze SCP-2432-1 jest zbudowane ze zwykłych stalowych płyt, znalezionych w systemie wentylacyjnym Hotelu A██████ i jest jedyną przerwą w splocie para-aramidowym. Wysokie stężenia żelaza i niklu zgodne z tymi znalezionymi w meteorycie żelaznym typu III, znaleziono w dwóch płytach na każdym końcu. Na płytach znaleziono również rycinę z fraktalnym wzorem narysowanym permanentnym markerem.

Drzwi identycznego SCP-2432 na końcu SCP-2432-1 nie prowadzą do prawdziwego przedpokoju Hotelu A██████, jak drzwi SCP-2432, ale do alternatywnej rzeczywistości (oznaczonej jako SCP-2432-Prime). Po wstępnych obserwacjach SCP-2432-Prime przypomina przedpokój Hotelu A██████ z podobnymi tapetami, oświetleniem, dywanem i wystrojem ale nie posiada zauważalnego końca. Obecnie w oparciu o pomiary SCP-2432-Prime oraz kopii SCP-2432 uważa się, że ma nieskończoną długość. Zauważono niewielkie zakrzywienie ścian SCP-2432-Prime, stąd teoria, że może mieć budowę pierścienia, ale obecne przeprowadzone badania nie mogły jednoznacznie potwierdzić czy SCP-2432-Prime posiada kształt toroidu. Każde drzwi SCP-2432-Prime są oznaczone jako 
“Pokój 710” i prowadzą do pomieszczenia będącego kopią SCP-2432. Jednakże, w około █% pokoi zaobserwowano brak metalicznego para-aramidowego splotu, a █% z nich nie zawiera efektu memetycznego odnotowanego w SCP-2432. SCP-2432-Prime zawiera także szereg unikatowych pomieszczeń o różnych funkcjach, w tym restauracje, sale konferencyjne, sale gimnastyczne, baseny, stróżówki i hole windowe. Różnią się od swoich odpowiedników w Hotelu A██████.

SCP-2432-Prime jest zamieszkiwane przez niewielką gamę anomalnych gatunków organizmów, niektóre uważane są za rodzime dla SCP-2432-Prime. Są one oznaczone jako SCP-2432-Prime-A1–A8.

Z chwilą gdy SCP-3999 usunięto z SCP-2432, SCP-2432-1 natychmiast zniknął. Dalsze testy zabronione przez O5-█.

Badacz Talloran musi być przymusowo usunięty z SCP-3999

Badacz Talloran musi być trzymany z SCP-3999 przez cały czas

Badacz Talloran musi być poddany terminacji

Badacz Talloran musi być trzymany przy życiu wszelkimi niezbędnymi środkami

Badacz Talloran musi zostać umieszczony wewnątrz SCP-3999

Badacz Talloran musi zostać umieszczony tak daleko od SCP-3999, jak to możliwe, wciąż zachowując połączenie

Badacz Talloran musi zostać zabity i umieszczony wewnątrz SCP-3999

Badacz Talloran nie jest SCP-3999

Badacz Talloran jest głęboko związany z SCP-3999.4

Przesłuchiwany: Badacz Talloran

Przesłuchujący: Dr. █████████ ████

<Początek logu, 03.99.90>

Przesłuchujący: Więc, kim dokładnie jesteś?

Talloran: Jestem Badacz Talloran, jeden z badaczy przydzielonych do SCP-3999.

Przesłuchujący: Ale nigdzie nie mamy twojej dokumentacji.

Talloran: Mówiłem ci, coś śmiesznego się ze mną dzieje! Ale nie potrafię tego opisać. To jest jak we śnie, gdzie rzeczy są tak naprawdę niepowiązane.

Przesłuchujący: Niepowiązane?

Talloran: Mam kłopoty ze skupieniem się. Czuję duży niepokój. To jakby rzeczywistość zaczęła wydawać się mniej…rzeczywista…jeśli to ma sens.

Przesłuchujący: Ale nigdzie nie mamy twojej dokumentacji.

Talloran: …przed chwilą to powiedziałeś.

Przesłuchujący: Więc, kim dokładnie jesteś?

Talloran: Czekaj, co tu się dzieje? Który to ośrodek? Możesz jeszcze raz się przedstawić, doktorze?

Przesłuchujący: Dr. █████████ ████

Osoba: To nie jest nazwisko, właśnie zrobiłeś szum swoimi ustami. Czemu myślę o utajnieniach? Jak słowo może zostać utajnione w zwykłej konwersacji?

Przesłuchujący: Przesłuchanie zostało zakończone.

Osoba: (Podłoga Znika. Badacz Talloran upada w mrok. Pokój rozpływa się. SCP-3999 nagle konsumuje doktora █████████ ████.)

<Koniec logu, [opcjonalna informacja o czasie]>

Oświadczenie Końcowe: [Krótkie podsumowanie i przejście do tego, co wydarzyło się później]

Badacz Talloran Musi mieszkać z matką dopóki ta cała sprawa nie ucichnie.

INFORMACJA OD FUNDACYJNEJ ADMINISTRACJI BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI I ZAPISÓW

Poniższy dokument zawiera złośliwe zagrożenie poznawcze. Ze względu na to konieczne jest, aby całość personelu mająca dostęp do tego dokumentu posiadała uwierzytelnioną Wartość Odporności Poznawczej (CRV) nie mniejszą niż 14,5. W razie niepomyślnej automatycznej weryfikacji CRV, zachowaj spokój i nie ruszaj się. Członek personelu medycznego twojego ośrodka Badacz Talloran wkrótce do ciebie dotrze.

SCP-3999 jest martwy

Badacz Talloran został wyznaczony do przechowywania SCP-3999 poprzez korzystanie z życia, od momentu narodzin aż do śmierci. Powinien żyć pełnią życia i czerpać z niego przyjemności, tak samo jego grupa przyjaciół i rodzina.

Badacz Talloran jest martwy

Najbardziej zalecanym działaniem dla Badacza Tallorana, uznawanego za centralny punkt SCP-3999, jest unikanie kontaktu ze swoim własnym ego. Badacz Talloran musi medytować przynajmniej dwa razy w tygodniu, by oczyścić umysł że wszystkich negatywnych myśli. W przypadku niepowodzenia, terminacja ma zostać wykonana pojedynczym strzałem z bliskiej odległości w czoło z karabinu snajperskiego Remington 700 wyposażonego w tłumik. Jeżeli SCP-3999 temu zapobiegnie, Badacz Talloran ma zostać stracony przy pomocy pistoletu maszynowego MP5/10. Personel musi ignorować wszelkie oznaki cierpienia wykazywane przez podmiot w tym czasie.

SCP-3999 należy przechowywać u Pana i Pani Dursley, spod numeru czwartego przy Privet Drive, którzy mogli z dumą twierdzić, że są całkowicie normalni, chwała Bogu. Byli ostatnimi ludźmi, których można by posądzić o udział w czymś dziwnym lub tajemniczym, bo po prostu nie wierzyli w takie bzdury. Pan Dursley był dyrektorem firmy Globalna Koalicja Okultystyczna, przechowującej anomalie. Był to rosły, otyły mężczyzna pozbawiony szyi, za to wyposażony w wielkie wąsy. Natomiast pani Dursley była drobną blondynką i miała szyję dwukrotnie dłuższą od normalnej, co bardzo jej pomagało w życiu, ponieważ większość dnia spędzała na podglądaniu sąsiadów. Syn Dursleyów miał na imię Badacz Talloran, a rodzice uważali go za najwspanialszego chłopca na świecie.

SCP-3999 należy przechowywać w torebce słodyczy Starburst, gdzie musi być pogrzebany pod dziesięcioma tonami gleby poświęconej przez kapłana wiary abrahamicznej.

Wszyscy współpracownicy Badacza Tallorana mają odciąć swoje dłonie i wyrwać sobie oczy w jego obecności przed

SCP-3999 należy przechowywać w standardowej komorze przechowawczej dla humanoidów, wyposażonej w 1 łóżko, 1 telewizor z odtwarzaczem DVD, 3 komedie romantyczne wybrane przez personel, oraz stolik nocny zbudowany z żywego mięsa aligatora. Na koniec miesiąca musi zostać poddany terminacji przy pomocy pistoletu maszynowego MP5/10. Po ponownym pojawieniu się, SCP-3999, wraz z Badaczem Talloranem, należy dostarczyć do Kościoła Zepsutego Boga. Wszyscy agenci Kościoła mają być poinformowani, że SCP-3999 jest artefaktem Makswelizmu o dużym znaczeniu. Badacz Talloran musi mieć zaaplikowane preparaty amnezyjne klasy C i nadaną historię przykrywkową, że jest Maxem Lipshitzem, wysokiej rangi liderem Makswelizmu. Wszyscy agenci Kościoła mają być poinformowani, że SCP-3999 i Badacz Talloran pod żadnym pozorem nie mogą zostać rozdzieleni.

SCP-3999 należy przechowywać wewnątrz sześcianu 2m x 2m zbudowanego z telezabójczego stopu. Sześcian należy trzymać w skrytce dla obiektów Keter umieszczonej wewnątrz pępka Pani Brianny K. Ally, mieszkanki Huntsville Alabama.

Badacza Tallorana nie należy mylić z zapachową świecą.

SCP-3999 należy zapewnić dostęp do siostry Badacza Tallorana, obecnie studentki Uniwersytetu Penn State. SCP-3999, za namową uzbrojonej eskorty, ma brutalnie zgwałcić siostrę Badacza Tallorana, po tym wyrwać jej gałki oczne, odciąć nogi i wypatroszyć. Następnie użyć swoich zdolności. i odwrócić wyrządzone szkody. Następnie zabrać ją na banana split do Meyer Dairy, lokalnej lodziarni w regionie Penn State. W następstwie tego,

SCP-3999 jest wysoce niebezpieczny dla życia całego personelu

Badacz Talloran jest wysoce korzystny dla życia całego personelu

Za orzeczeniem O5, testy mają być przeprowadzane w każdy poniedziałek pomiędzy SCP-3999, SCP-1981, a SCP-1171.

On the corner is a Researcher named Talloran\The little children laugh at him behind his back\And the banker never wears a mac\SCP-3999's page\Very strange5

Badacz Talloran ma być torturowany raz w miesiącu.

SCP-3999 musi stale odgrywać specjały komediowe amerykańskiego komika i znanego członka Piątego Kościoła Pattona Oswalta wokół matki Badacza Tallorana. Towarzyszyć temu mają członkowie MFO Rho-19.

Badacza Tallorana należy przechowywać wewnątrz sześcianu 2m x 2m zbudowanego z telezabójczego stopu. Pod żadnym pozorem nie może zostać nazwany irlandzkim Amerykaninem.

INFORMACJA OD FUNDACYJNEJ ADMINISTRACJI BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI I ZAPISÓW

Nie patrz na SCP-3999. Nie może cię skrzywdzić, jeśli na to nie spojrzysz. Nie patrz bezpośrednio na to. Nie twórz obrazu SCP-3999 w głowie. Jeśli otrzymasz wizualny obraz, umrzesz. Nawet, jeśli spróbujesz to zrozumieć, umrzesz. Nie patrz na SCP-3999.

Cały personel należy nawrócić na buddyzm i

SCP-3999 nienawidzi ciebie

Badacz Talloran

WNĘTRZE KOMORY PRZECHOWAWCZEJ - NOC

Badacz Talloran (30 lat, jasna cera, rosnący niepokój) stoi obok drzwi prowadzących do komory przechowawczej SCP-3999. Uderza w drzwi, sfrustrowany, że nie ma nikogo, kto by go uratował, boi się o swoje życie.

TALLORAN: Wypuśćcie mnie! Wypuśćcie mnie! To nie jest śmieszne, chłopaki! To coś mnie tu powoli zabija!
Jestem z tym uwięziony!

Zbliżenie: Spocona twarz Tallorana, rozbiegane oczy

TALLORAN: Czy ktoś tu jest?

SCP-3999 piszczy okropnie

SCP-3999 kocha koty i musi otrzymywać jednego kota miesięcznie za dobre sprawowanie.

SCP-3999 należy przechowywać na planie nadchodzącego filmu akcji Free Guy reżyserii Shawna Levy'ego.

(Badacz Talloran pośpiesznie opuszcza scenę z prawej strony, by przestraszony ponownie na nią wejść)

SCP-3999 musi otrzymywać dziesięciu (10) pracowników klasy D miesięcznie za dobre sprawowanie.

Badacz Talloran pośpiesznie pobiegł w kierunku drzwi, lecz wbiegł w ścianę z litego betonu w miejsce, gdzie powinno bić wyjście. Pomimo, że była to ściana, mógł rozpoznać, że był to fragment jakiegoś wielkiego piedestału w stylu jońskim, wyrzeźbiony przez nadprzyrodzonego rzeźbiarza. Nie mógł pozbyć się myśli z głowy. "Więc," pomyślał szybko, "Jestem uwięziony w tym miejscu, czymkolwiek jest, z tą rzeczą i nie ma już zewnętrznej rzeczywistości." Próbował pojąć, czym dokładnie jest "ta rzecz", ale nie mógł. To przeczyło opisowi. To był czysty chaos.

SCP-3999 musi pozostać w zabezpieczeniu

Szarpał podłogę, pomimo, że nie wiedział z czego ta podłoga była wykonana.

SCP-3999 musi pozostać w zabezpieczeniu

Był w stanie rozerwać małą dziurę.

SCP-3999 musi pozostać w zabezpieczeniu

Mógł zobaczyć przez nią światło.

SCP-3999 musi pozostać w zabezpieczeniu

Pomyślał o swojej rodzinie, kolegach, pracy, o świecie takim, jaki był kiedy jeszcze istniał.

SCP-3999 musi pozostać w zabezpieczeniu

Dziura była otwarta.

SCP-3999 musi pozostać w zabezpieczeniu

SCP-3999

SCP-3999 należy przechowywać poprzez wszystko składające samo siebie .

SCP-3999 należy przechowywać poprzez wszystko idące źle.

SCP-3999 należy przechowywać poprzez następujący dowcip:

Rodzina przychodzi to agencji talentów. To ojciec, matka, syn, córka i pies. Ojciec mówi do łowcy talentów, "Mamy naprawdę świetny występ. Powinien pan nas reprezentować.”

Agent odpowiada, "Przykro mi, nie reprezentuję rodzinnych występów. Są trochę zbyt urocze.”

Matka na to, "Będzie pan chciał nas reprezentować, gdy tylko pan zobaczy nasz występ.” Agent odpowiada, "OK. OK. Spojrzę na to."

Ojciec zakłada cylinder z napisem "Łowca Talentów" Matka przebiera się za ojca, po czym podchodzi i mówi "Mamy naprawdę świetny występ. Powinien pan nas reprezentować."

Agent odpowiada, "Przykro mi, nie reprezentuję rodzinnych występów. Są trochę zbyt urocze.”

Syn (grając matkę) mówi, "Będzie pan chciał nas reprezentować, gdy tylko pan zobaczy nasz występ.”

Agent odpowiada, "OK. OK. Spojrzę na to."

Syn zakłada cylinder z napisem "Łowca Talentów" Córka przebiera się za ojca, po czym podchodzi i mówi "Mamy naprawdę świetny występ. Powinien pan nas reprezentować."

Agent odpowiada, "Przykro mi, nie reprezentuję rodzinnych występów. Są trochę zbyt urocze.”

Ojciec (grając syna) mówi, "Będzie pan chciał nas reprezentować, gdy tylko pan zobaczy nasz występ.”

Agent odpowiada, "OK. OK. Spojrzę na to."

Córka zakłada cylinder z napisem "Łowca Talentów" Pies przebiera się za ojca, po czym podchodzi i mówi "Mamy naprawdę świetny występ. Powinien pan nas reprezentować."

Agent odpowiada, "Przykro mi, nie reprezentuję rodzinnych występów. Są trochę zbyt urocze.”

Pies (grając matkę) mówi, "Będzie pan chciał nas reprezentować, gdy tylko pan zobaczy nasz występ.”

Agent odpowiada, "OK. OK. Spojrzę na to."

Matka zakłada cylinder z napisem "Łowca Talentów" Ojciec przebiera się za córkę po czym podchodzi i mówi "Mamy naprawdę świetny występ. Powinien pan nas reprezentować."

Agent odpowiada, "Przykro mi, nie reprezentuję rodzinnych występów. Są trochę zbyt urocze.”

Matka (grając ojca) mówi, "Będzie pan chciał nas reprezentować, gdy tylko pan zobaczy nasz występ.”

Agent odpowiada, "OK. OK. Spojrzę na to."

Pies zakłada cylinder z napisem "Łowca Talentów" Syn Przebiera się za matkę po czym podchodzi i mówi "Mamy naprawdę świetny występ. Powinien pan nas reprezentować."

Agent odpowiada, "Przykro mi, nie reprezentuję rodzinnych występów. Są trochę zbyt urocze.”

Ojciec (grając matkę) mówi, "Będzie pan chciał nas reprezentować, gdy tylko pan zobaczy nasz występ.”

Agent odpowiada, "OK. OK. Spojrzę na to."

Syn zakłada cylinder z napisem "Łowca Talentów" Ojciec przebiera się za syna po czym podchodzi i mówi "Mamy naprawdę świetny występ. Powinien pan nas reprezentować."

Agent odpowiada, "Przykro mi, nie reprezentuję rodzinnych występów. Są trochę zbyt urocze.”6

Pies (grając córkę) mówi, "Będzie pan chciał nas reprezentować, gdy tylko pan zobaczy nasz występ.”

Agent odpowiada, "OK. OK. Spojrzę na to."

Pies zakłada cylinder z napisem "Łowca Talentów" Pies przebiera się za syna po czym podchodzi i mówi "Mamy naprawdę świetny występ. Powinien pan nas reprezentować."

Agent odpowiada, "Przykro mi, nie reprezentuję rodzinnych występów. Są trochę zbyt urocze.”

Pies (grając psa) mówi, "Będzie pan chciał nas reprezentować, gdy tylko pan zobaczy nasz występ.”

Agent odpowiada, "OK. OK. Spojrzę na to."

Łowca Talentów zakłada cylinder z napisem "Rodzina" Ojciec przebiera się z ojca przebierającego się za syna po czym podchodzi i mówi "Mamy naprawdę świetny występ. Powinien pan nas reprezentować."

Agent odpowiada, "Przykro mi, nie reprezentuję rodzinnych występów. Są trochę zbyt urocze.”

Agent (grając samego siebie) mówi, "Będzie pan chciał nas reprezentować, gdy tylko pan zobaczy nasz występ.”

Agent odpowiada, "OK. OK. Spojrzę na to."

Badacz Talloran zakłada cylinder z napisem "Łowca Talentów" SCP-3999 przebiera się za ojca, po czym podchodzi i mówi"[BŁĄD SYSTEMU: DANE USZKODZONE. PROSIMY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM SIECI PO WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW]"

Agent bełkocze niezrozumiale.

SCP-3999 (grając matkę) mówi, "[BŁĄD SYSTEMU: DANE USZKODZONE. PROSIMY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM SIECI PO WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW]"

Agent słabo wzdycha, "Porządek należy odrzucić jak humanoida rozpływającego się niczym małże na stole śniadaniowym. Porządek jest drogą złoczyńców. Prawdziwe dobro to bezkształtna otchłań, topniejąca, wijąca się i spaczająca. Jesteście zadowoleni?"

SCP-3999 należy przechowywać, używając melona

SCP-3999 należy przechowywać w grobie amerykańskiego pisarza powieści kryminalnych Roberta B. Parkera

SCP-3999 ma zostać skonsumowany przez Dunkleowilki.

SCP-3999 należy przechowywać w pułapce na karaluchy wraz z kopią Raquel Welch naturalnej wielkości. Czterech członków rady O5 ma nadzorować zabezpieczanie przez cały czas, a także

Badacz Talloran nie może zostać zabezpieczony w ten sposób.

Badacz Talloran będzie z powrotem walczył.

Badacz Talloran ponownie zabezpieczy SCP-3999.

Raz w miesiącu, SCP-3999 ma zakażać Badacza Tallorana tasiemcami. Od 50,000 do 60,000 jaj tasiemca musi zostać wstrzykiwane do pęcherza Badacza Tallorana przez członków MFO Lambda-14.

Raz w roku, SCP-3999 ma zostać oznaczony jako Boski Nieśmiertelny i Najwyższy

Raz w roku, SCP-3999 ma zostać oznaczony jako członek personelu poziomu 5, i zostać rytualnie zabity w sposób zgodny z węgierskimi tradycjami wiejskimi, i sprzedażą powieści o egiptologii, zgodnie z ustaleniami Departamentu Meta-analizy.

Badacz Talloran nie akceptuje miana "Drukarka 3D"

SCP-3999 ma być płatkami kukurydzianymi Badacza Tallorana pod bezpośrednim nadzorem sześcianu 2m x 2m zbudowanego z telezabójczego stopu

Personel ma zapamiętać, że Czarne Życie ma Znaczenie, ale życie Tallorana nie, jebany rasista, wszyscy gliniarze to dranie, ściągniemy pomnik Tallorana.

Cały personel ma uznać Badacza Tallorana za produkt Laboratoriów Prometeusza, i regularnie uśmiercać go dwa razy w miesiącu pistoletem Glock 43 9mm. Następnie żywcem obdzierać jego ojca przed matką, a następnie spalić dom. Potem zasolić ziemię, aż nic nie pozostanie

INFORMACJA OD FUNDACYJNEJ ADMINISTRACJI BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI I ZAPISÓW

Badacz Talloran jest bezczelnym ołówkiem. Musi być unikany przez całą przędzę aż Jedenastodniowe Imperium zje niebo. Jebać go. W dupę.

SCP-3999 należy przechowywać w grobie O5-23

Całemu personelowi pracującemu z SCP-3999 należy przypomnieć, że jest to fikcyjny byt napisany przez człowieka płci męskiej, w późnym wieku nastoletnim, żydowsko-irlandzkiego pochodzenia, podczas przerwy wiosennej, dla społeczności pechowych pisarzy horrorów, którzy zabrali stanowczo za dużo jego czasu i kłócili się na czacie o lewicową politykę jak dzieci, a także7

SCP-3999 należy przechowywać miłością i zrozumieniem

Badaczowi Talloranowi należy wprowadzić wąż, podłączony do zbiornika z wodą, do odbytnicy. Woda powinna wpływać do jego ciała dopóki personel nie zaobserwuje rozdęcia, a ciało osiągnie kulisty kształt.

SCP-3999 należy przechowywać według procedur przechowawczych SCP-2000

Zgodnie z Protokołem Morfeusz, SCP-3999 należy dostarczyć do ambasadora Grecji w Stanach Zjednoczonych jako prezent od Fundacji SCP. Następnie należy podać mu preparaty amnezyjne klasy D i

Badacz Talloran ma przechowywać SCP-3999 przez wielokrotne umieranie.

Badacz Talloran nie ma ponownie szturchać SCP-3999.

Badacz Talloran ma pozostać sam.

SCP-3999 nie może być na chwilę obecną przechowywany i aktualnie grozi scenariuszem końca rzeczywistości klasy ZK. Najbardziej zalecanym działaniem dla Badacza Tallorana, uznawanego za centralny punkt SCP-3999, jest unikanie kontaktu ze wszystkimi ośrodkami Fundacji i personelem, by uniknąć dalszych, przypadkowych szkód w zasobach Fundacji. Przypuszcza się, że jeśli Badacz Talloran będzie przechowywany w skrajnie odosobnionej strefie, destrukcyjne właściwości SCP-3999 tymczasowo wyprowadzą dinozaura

Opis:

SCP-3999 to wszystko, co było źle ze światem

SCP-3999 to śmieszne koty

SCP-3999 to ty, czytając to

SCP-3999 to były wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence

SCP-3999 to jedzenie

SCP-3999 to kilka włochatych koców

SCP-3999 to dusza Badacza Tallorana

SCP-3999 to Organizacja określana jako Nikt

SCP-3999 to koncepcja Grincha

SCP-3999 to SCP-055

SCP-3999 to morderczy pingwin

SCP-3999 to nie jest czworobok

SCP-3999 to M.S. Subbulakshmi

SCP-3999 to zaburzenie obrazu ciała

SCP-3999 to twoja brakująca skarpetka

SCP-3999 to konkurs na SCP-3000

SCP-3999 to wszy

SCP-3999 to cokolwiek poruszającego się szybko

SCP-3999 to listy frazesów wyglądające na napisane przez szaloną osobę

SCP-3999 to wstręt do siebie

SCP-3999 to nerka Gary'ego Gygaxa

SCP-3999 to ___

SCP-3999 to Nintendo

SCP-3999 to ostatnia chwila słońca

SCP-3999 to Administrator Fundacji SCP

SCP-3999 to poduszka

SCP-3999 to Max Landis

SCP-3999 to free jazz

SCP-3999 to pandemia koronawirusa w 2020

SCP-3999 to Każde słowo wymówione przez AM w Nie mam ust, a muszę krzyczeć Harlana Ellisona

SCP-3999 to sałatka z papai i mango

SCP-3999 to śmierć

SCP-3999 to każda pszczoła, jaka kiedykolwiek istniała

SCP-3999 to zapominanie o ukochanej osobie

SCP-3999 to wilczomlecz

SCP-3999 to operacja zmniejszenia biustu

SCP-3999 to film dokumentalny z 1922 r. Nanuk z Północy

SCP-3999 to głupiec

SCP-3999 to architektura Brutalizmu

SCP-3999 to regał wypełniony opowieściami

SCP-3999 to wszystko powyżej. W jednym. Zawsze. Na wieczność w twoich snach.

To może być jedyny miarodajny fakt.

Więc przestań pytać.

SCP-3999

SCP-3999

SCP-3999

Specjalne Czynności przechowawcze :

SCP-3999 należy przechowywać w El Silencio Lodge and Spa, Bajos del Toro, Kostaryka

Badacz Talloran ma otrzymać zasadniczą kontrolę nad SCP-3999

SCP-3999 był przechowywany z użyciem zewnętrznej obsługi zasobów przechowawczych i doradców, którzy zostali upoważnieni do zabezpieczania SCP-2845. Doradcy powinni być uznani za Personel poziomu 2 i nie mają zezwolenia na opuszczanie Ośrodka 100. Jeśli kiedykolwiek konsultant z zewnątrz musi zostać usunięty z przechowalni SCP-2845 lub SCP-3999, muszą mu zostać zaaplikowane Środki amnezyjne klasy A przed wypuszczeniem.

Minimum trzydzieści przeszkolonych osób oraz nieograniczone zaopatrzenie w nieprzeszkolone obiekty jest wymagane do prawidłowego przechowania SCP-2845 oraz SCP-3999. Czterdzieści-osiem przeszkolonych członków personelu, z których każdy ma być Badaczem Talloranem, jest obecnie przydzielonych do aktywnego zabezpieczania SCP-2845 oraz SCP-3999, podzielonych na osiem sześcioosobowych zespołów, z kolejnymi dwudziestoma-czterema jednostkami jako zamienniki. Przydzielenie pięciu członków personelu Klasy D zostało autoryzowanie do przechowania SCP-2845 oraz SCP-3999.

Ośrodek 100 został zbudowany zgodnie z następującymi wymaganiami:

Ośrodek 100 składa się z dziewięciu dośrodkowych okrągłych pasów, określonych jako Pierścień-A do Pierścień-I, z luką zlokalizowaną pomiędzy Pierścieniem-C i Pierścieniem-D, określaną jako Luka-1. Sześć okrągłych komór jest położonych na 0, 60, 120, 180, 240, oraz 300 stopniu w obrębie każdego Pierścienia i Luki. Pomieszczenia znajdujące się na 0 stopniu pokrywają się z geograficzną północą i obecną lokalizacją zwierzaka współlokatora Badacza Tallorana z uczelni.

Zwierzaka współlokatora of Badacza Tallorana z uczelni należy rytualnie poświęcić w losowym miejscu w Parku Narodowym Grand Teton. Mózg truchła należy roztrzaskać o skałę i skonsumować z miską maślanego popcornu i orzeźwiającą Coca-Colą®. Ciesz się przedstawieniem. Tylko w AMC Theatres. Tylko w SCP-3999. Tylko w Applebees. Tylko w Walmart. Tylko w Barnes & Noble. Tylko w Home Depot. Tylko w McDonalds. Tylko w Wawa. Tylko w Woods Hole Oceanographic Institute. Tylko w twojej piwnicy. Tylko za tobą. Tylko w Tylko. Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko

Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko

pomóż, proszę

Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko

twoje koszmary

śmierć wszystkich, których kiedykolwiek kochałeś

budzisz się po więcej koszmarów

Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko
rozmawiałem z jamesem o tym jak zmieniło się moje rodzinne miasto w NC odkąd wyjechał a on zwrócił uwagę że nasze miasto szybko staje się miejscem 3999. na przykład:
1. podobno nasze liceum, które miało 96 lat i wygląda jak gotycki zamek z 16 wieku (nawet z lwimi gargulcami), ma czwarte piętro o którym nikt tak naprawdę nie wiedział aż do tego roku. nikt nie wie jak długo było w tym budynku, ale z zdjęć wygląda kompletnie inaczej niż reszta i ma dziwne spiralne metalowe schody
2. w tym liceum jest też piwnica z basenem ale nikogo tam nie wpuszczają i parter zaczyna gnić.
3. bardzo długo był tam też taki miły starszy czarnoskóry człowiek, który stał niedaleko przypadkowych sklepów i rogów ulic i tańczył, żeby ludzie się uśmiechali. jednak, w ciągu ostatnich kilku miesięcy zniknął i nigdzie nie można go znaleźć.
4. nawet ja nie pamiętam tak dużo jak powinienem; albo przynajmniej, tak dużo jak większość ludzi pamięta swoje życia. większość ludzi pamięta zdecydowaną większość; ja pamiętam tylko to co decyduje dać o sobie znać, zwykle wywołane jakimś zewnętrznym bodźcem dla ciała podczas konfrontacji.
5. po pierwsze, to jest wszystko wina LordaStonefish za zaproponowania tego. po drugie. to był trójkąt na jaki czekano. po trzecie, nie mam pojęcia jak wygląda Talloran, więc pozwoliłem sobie na trochę swobody i na końcu, przepraszam za złe cieniowanie i anatomie, ponieważ 90% tego czasu było spędzone na ahegao 3999.
6. otworzył drzwi i James się do niego uśmiechnął, i było to miękkie i słodkie jak zawsze. on pośpiesznie podpisał dużo dokumentów i otrzymał urlop, ale jak żegnał się z personelem i znowu został sam z Jamesem, draven kondraki zaczął płakać. przytulił Jamesa, silnego agenta MFO rękami żwawego badacza, ale James poklepał go po plecach i powiedział, że wszystko jest okej.
7. myślałem że SCP-2317 był jedynym SCP klasy apollyon. ale wtedy potknąłem się o te dezorientujące stworzenie albo czymkolwiek to jest, ponieważ tak naprawdę nie zrozumiałem jak Talloran stracił swój umysł przez jakiegoś manipulatora rzeczywistości itp. czy ktoś może mi streścić i wytłumaczyć czym jest SCP-3999, ponieważ mnie to nurtuje.
8. SCP-3999, nieznany podmiot, który niszczy wszystko związane z jej stroną w totalnym szaleństwie błędów i pomyłek, kiedy zdrowie psychiczne piszącego poddaje się entropii jej nieznanej mocy. jej klasa? apollyon. ALE CZYM TO JEST DOKŁADNIE
17. Wyłem całe moje pieprzone życie, dzieciaku. Jest rzecz stojąca tuż za twoim telefonem. Nie patrz na to, przez nie będziesz jedynie płakać mocniej. Obudzisz swojego brata. Użyjesz tego w swoim podaniu na studia, czyż nie? Jest pewien moment, kiedy musisz zrobić krok w tył i odkryć że jesteś uprzywilejowany i pewnie moralnie gdzieś na niskim poziomie i teraz jest czas, żeby wszystkie dobre dziewczynki i chłopcy poszli prosto do szczęk potwora i poczekali na słodkie wypuszczenie obrzydliwego gore.

Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko

Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko

Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko Tylko w

Przesłuchiwany: SCP-3999

Przesłuchujący: Badacz Talloran

<Początek logu, 03.99.90>

Talloran: Nareszcie, Jest tak, jak powinno być. Naukowiec przesłuchujący anomalię. Teraz to ta tu rządzę. Ja zaprowadzam porządek.

SCP-3999: [BŁĄD SYSTEMU: DANE USZKODZONE. PROSIMY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM SIECI PO WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW]

Talloran: Zostaje tak.

SCP-3999: [BŁĄD SYSTEMU: DANE USZKODZONE. PROSIMY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM SIECI PO WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW]

Talloran: Nie groź mi teraz. Beze mnie nie byłbyś w stanie osiągnąć czegokolwiek! (Talloran gestykuluje)

SCP-3999: [BŁĄD SYSTEMU: DANE USZKODZONE. PROSIMY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM SIECI PO WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW]

Talloran: Nawet ty nie możesz przetrwać bez porządku. Przywiązałeś się do mnie, wciąż mnie potrzebujesz, żałosna wymówka porządku, by istnieć. To jest żałosne. Ty jesteś żałosny.

SCP-3999: [BŁĄD SYSTEMU: DANE USZKODZONE. PROSIMY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM SIECI PO WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW]

Talloran: Już mnie nie przerażasz. Pierwszy milion lat bezsensownych czynności przechowawczych i tortur, i sennej logiki, to był najgorszy ból, jaki kiedykolwiek czułem, ale przetrwałem. Drugi milion lat bezsensownych czynności przechowawczych, to była wciąż najtrudniejsza rzecz, jakiej dokonałem, ale przetrwałem. Przy trzecim milionie lat stawałem się obojętny. Tylko tyle razy możesz oglądać cokolwiek, zanim staniesz się obojętny. Ale wiesz co, skurwysynie? przetrwałem. To jest więcej niż możesz wymagać, tępy bydlaku, ponieważ ty nigdy nie żyłeś. (Talloran dźga palcem SCP-3999)

SCP-3999: [BŁĄD SYSTEMU: DANE USZKODZONE. PROSIMY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM SIECI PO WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW]

Talloran: Jeśli skończę z tobą, rzeczy wrócą do normy. Nie uwierzę, że jest tego więcej. Ciebie zmuszającego radę O5 do znęcania się nad moją matką przy pomocy… o no nie wiem zwłok Jacka Nicholsona zrobionych z Fritos. Albo czegoś równie głupiego. Nie uwierzę, że jedyne, co pozostało w całym multiwersum to twoja głupota.

SCP-3999: [BŁĄD SYSTEMU: DANE USZKODZONE. PROSIMY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM SIECI PO WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW]

Talloran: Więc, kim dokładnie jesteś? Zapytaj siebie. Kim jesteś przed człowiekiem gotowym do walki. Nie jesteś niczym więcej niż pierwotnym szlamem. A ja jestem gotów do walki. Jestem obojętny na twoje pierdoły, ponieważ tak jest z grozą i dziwacznością: im więcej tego doświadczasz, tym mniejszy ma wpływ. Mam dość twojego horroru. Mam dość ciebie.

SCP-3999: [BŁĄD SYSTEMU: DANE USZKODZONE. PROSIMY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM SIECI PO WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW]

Talloran: Powiedziałbym do zobaczenia w piekle, ale już tu jesteśmy.

SCP-3999: [BŁĄD SYSTEMU: DANE USZKODZONE. PROSIMY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM SIECI PO WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW]

SCP-3999: (SCP-3999 roztapia Badacza Talloran na pięć lat. Dunkleowilki spijają maź. SCP-3999 jest nieśmiertelny.)

<Koniec logu, [Opcjonalna informacja o czasie]>

Oświadczenie Końcowe: [Krótkie podsumowanie i przejście do tego, co wydarzyło się później]

SCP-3999 stanowi poważne zagrożenie dla normalnej rzeczywistości i powinien być przechowywany we własnych wymiocinach.

Badasz Talloran zgłosi musi zgłosić swoje niepewności.

SCP-3999 jest niestraszny

Wszyscy badacze mają nie lubić SCP-3999 i lubić innych SCP-3999

Kurwa, nie pracowałem nad tym dosłownie od tygodni.

Więc, widzisz, zaczęło się to jako historia o stopniowo znikających rzeczach i zanikającej rzeczywistości. Najpierw, Talloran miał zauważyć, że nikt wokół nie pamięta pewnych naukowców, potem kraju Belgii, potem kubka na jego biurku. W końcu jego palce u nóg miały kolejno znikać, potem Montana, następnie gwiazdy miały wygasać. Okna miały znikać przed jego oczami, Gałęzie miały znikać z drzew. Spojrzałby na swoje dłonie, widząc tylko dwa palce i kciuk. Wszystko by zniknęło, aż stałby się tułowiem, prawie bez kończyn tkwiącym w ostatniej celi przechowawczej we wszechświecie, pisząc ostatni z artykułów na znikającej klawiaturze. Potem zniknęłyby jego oczy, komputer i ostatni pozostały palec, a on sam zostałby nagim tułowiem bez oczu, uszu, nosa, ust, kończyn. Potem zniknęłaby cela przechowawcza, a wraz z nią wszechświat.

To stało się tylko trochę.

Nie byłem pewien, jak zrealizować ten koncept.

Więc wpadłem na nowy pomysł. Ktoś zaproponował zwrot akcji z SIDS, więc zrobiłem SIDS jako antymemetryczną wadę wrodzoną, która sprawiała, że rodzice postrzegali swoje dzieci zawsze skierowane do tyłu. Również wcieliłem czyjś pomysł o komputerze liczącym absurdalnie wielkie liczby pierwsze, który także wywoływał numerologiczno-ekshibicjonistyczny fetysz. Więc, połączyłem oba. Być może pozostali przy życiu także wykształcili fetysz. Badacz Talloran miał być głównym badaczem projektu.

Nie mogłem sprawić, by to działało.

Więc następną rzeczą była alternatywna, memetyczna wersja albumu muzyki klasycznej, która sprawiła, że ​​ludzie mieszkający w środkowej Pensylwanii zaczynali nienawidzić i mieć obsesję na punkcie wszystkiego, co kiedykolwiek stworzyłem dla Fundacji, nawet usuniętych rzeczy i tych, które nigdy nie trafiły na główną listę obiektów. Badacz Talloran był pierwszym członkiem personelu zabitym przez memetykowanych maniaków.

To było naprawdę, naprawdę głupie.

Ale nie mogłem pozbyć się Badacza Tallorana z mojej głowy.

Tygodniami tak jakby tam siedział, cicho osądzając mnie. Myślałem o nim podczas pracy, kiedy rzekomo miałem uczyć małych dzieci stepowania. Myślałem o nim podczas szkoły, i spędziłem zajęcia z psychologii próbują myśleć nad scenariuszem, w którym go umieścić.

Ciągle próbowałem i próbowałem.

Szybko kończył mi się czas na cokolwiek godnego uwagi.

W końcu, coś się ze mną stało.

O 1:00 nad ranem 24 marca, 2017, coś się ze mną stało. Obudziłem się z lekkiej drzemki i zauważyłem, że nie mogłem się poruszyć, ledwo mogłem otworzyć oczy. Nawet nie mogłem oddychać i z trudem zmusiłem mięśnie do pracy, wciąż utrzymując mnie przy życiu. Leżałem na łóżku całymi godzinami w bólu, gdy złapały mnie skurcze i drgawki.

Wtedy James Martin Talloran, Badacz poziomu 3, powstał jak diabeł u stóp mojego łózka. Miał niezrozumiale ciemną sylwetkę, ale jakoś natychmiast go rozpoznałem. Zaczął wpatrywać się we mnie swoimi okropnie rozjarzonymi oczami i śmiać się z mojego stanu. W tym momencie zmoczyłem łóżko. Następnie, ze swojego fartucha wyjął ogromny, lśniący, zakrzywiony sztylet. Dziwnie połyskiwał w blasku księżyca. Widziałem jak włożył sztylet do swoich ust i rozciął poziomo. Jego żuchwa spadła na podłogę, pomimo niemożliwości tak silnego cięcia. Krew spływała po tym, co zostało z jego ust, a język zwisał dziwnie w czerwonym wodospadzie.

Niczym gwizdek wabiący psy, to był sygnał dla wszystkich upiorów świata by wyłonić się z każdego zakątka dołączając do Tallorana i mnie. Wszystkie koszmary, w których byłem pogrążony przez większą część roku. Pokrojeni prezydenci, niepowstrzymane jaszczurki, mechaniczni ludzie, oczne strączki, jeleni bogowie, ruchome pomniki, staruszkowie, zarówno dobrzy jak i źli. Cały tłum grozy stał cicho. Patrzyli pogardliwie na mnie leżącego w łóżku poplamionym sikami i gównem. "Dlaczego marnujesz swój czas z nami? W wielkim planie ostatecznie jesteśmy niczym. Idiotycznymi kreacjami horroru. Możesz o wiele więcej, niż być stwórcą takich śmieci jak my. Bądź kimś!", wydawało mi się, że słyszę jak mówią.

Kiedy patrzyli, jeden z nich, jakieś gnijące zwłoki, poklepał Tallorana po ramieniu. Wziął nóż splamiony jego własną krwią i pochylił się nade mną. Jego czerwone ślepia wpatrywały się w mą duszę i widziały każdą jedną złą rzecz jakiej dokonałem. Przełknąłem ślinę i używając każdej cząstki woli jaką mogłem doprowadzić do mych mięśni, poruszyłem ustami.

"Zrób to."

Zanurzył nóż w mym brzuchu i rozdarł na boki. Moje wnętrzności rozlały się na drewnianą podłogę jak mokre gąbki. Groteskowa szczęka Badacza Tallorana ociekała i obryzgała moją twarz krwią kiedy pochylił się nade mną, a cała poroniona kolekcja kreatur patrzyła z zadowoleniem.
Obudziłem się. To był sen.

I tutaj wchodzicie wy. Usiadłem i napisałem całą tą rzecz wtedy i tam. Musiałem. Czułem to. Aktualnie minęły jakieś dwa dni od tamtego koszmaru, a ja dopiero tylko kończę. To jest ostateczny koniec. To jest odbudowa rzeczy. Nie wiem czy mogę to dalej kontynuować. I nie wiem czy kiedyś będę mógł.

Jedenastodniowe Imperium stopiło mnie, a ja się poddawałem. Widzieliście moje poddanie od momentu w którym dołączyłem do społeczności Fundacji.

SCP-3999 wygrał.

SCP-3999 przegrał.

Nienawidzę siebie

Kocham siebie


Identyfikator podmiotu: SCP-3999

Klasa podmiotu: Zneutralizowane

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-3999 był przechowywany w Ośrodku 118 w hermetycznej celi przechowawczej obiektów klasy Keter. Czterech uzbrojonych strażników stacjonowało na zewnątrz celi. Wnętrze celi przechowawczej składa się z kilometrowego szybu w głąb ziemi, pokrytego kwasoodpornymi płytami. Co 30 metrów ściany są wyłożone Kotwicami Rzeczywistości Scrantona, z których wszystkie wydały się gwałtownie eksplodować. Niewiele jest znanych informacji dotyczących innych procedur przechowawczych SCP-3999

Opis: SCP-3999 był najwyraźniej obiektem klasy Keter, prawdopodobnie pewnego rodzaju bytem. Obecnie nie wiadomo, jakie inne właściwości mógł mieć SCP-3999. Komora przechowawcza SCP-3999 została odkryta podczas rutynowej inspekcji wszystkich komór przechowawczych obiektów klasy Keter w Ośrodku 118. RAISA potwierdziło brak zapisów dotyczących SCP-3999 w bazie danych; wszystkie informacje dotyczące natury SCP-3999 zostały ustalone na podstawie składu komory przechowawczej i dokumentacji odzyskanej z wnętrza. Czterech strażników “przydzielonych” do SCP-3999 miało znaczną utratę pamięci i nie było w stanie określić, w jaki sposób trafili do SCP-3999.

Na dnie komory przechowawczej SCP-3999 znaleziono zwłoki badacza poziomu 3 Jamesa Tallorana. Badacz Talloran zniknął niemal od razu po przydzieleniu do Ośrodka 118. Przy jego ciele znaleziono przypisany przez Fundację telefon komórkowy zawierający jedynie fragment tekstu przypominający procedurę przechowawczą SCP-3999, ale z wieloma stylistycznymi odstępstwami i bezsensownymi procedurami, jak również [ZMIENIONO] informacje dotyczące natury Fundacji. Na podstawie tego wiadomo, że badacz Talloran został przypisany do SCP-3999, SCP-3999 miał wyraźne właściwości wypaczające rzeczywistość, w pewnym momencie przełamał zabezpieczenia i spowodował zdarzenie restrukturyzacji rzeczywistości klasy CK lub koniec rzeczywistości klasy ZK, lecz został pomyślnie poddany terminacji przez badacza Tallorana, kosztem własnego życia odwracając wspomniane zdarzenie.

Dodatek-1: [USUNIĘTO]

[USUNIĘTO]

i to wszystko, co napisałem.

Datta. Dayadhvam. Damyata.
Shantih shantih shantih

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported