SCP-4001
ocena: +5+x

OSTRZEŻENIE: Wymagana autoryzacja Rady O5

Dokument, do którego próbujesz uzyskać dostęp wymaga upoważnienia poziomu 4/4001. Upoważnienie te nie jest zawarte w standardowym protokole bezpieczeństwa poziomu 4.

SCHODZĄC NIŻEJ WYRAŻASZ ZGODĘ NA WYSTAWIENIE NA ZNANY OBRAZ STANOWIĄCY ZAGROŻENIE POZNAWCZE. ZEJŚCIE NIŻEJ BEZ ODPOWIEDNIEJ SZCZEPIONKI BEDZIE SKUTKOWAĆ POWAŻNYMI KONSEKWENCJAMI.

Nieupoważniona próba uzyskania dostępu jest na tym etapie podstawą do rozwiązania zatrudnienia przez Fundacje oraz anulowania wszelkich zasiłków edukacyjnych, zdrowotnych, emerytalnych oraz pogrzebowych. Brak szczepionki może skutkować obezwładnieniem lub gorszym efektem wywołanym przez zagrożenie poznawcze znajdujące się poniżej, przez co rozumie się nieupoważnioną próbę uzyskania dostępu. W takim wypadku niniejsza konsola stanie się niefunkcjonalna, a zautomatyzowane czynniki wirusowe uniemożliwią dostęp do konta Fundacji, kont bankowych, mediów społecznościowych, konta e-mail i innych aspektów twojej tożsamości internetowej. W mało prawdopodobnym wypadku przetrwania wystawienia na zagrożenie poznawcze, pracownicy ochrony zostaną wysłani celem zatrzymania i przeniesienia cię do bezpiecznego ośrodka. Zostaniesz przesłuchany pod wpływem memetyków wywołujących prawdomówność, a następnie najpewniej poddany terminacji.

ZOSTAŁEŚ OSTRZEŻONY

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ŁADUJE ZAGROŻENIE POZNAWCZE…


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.cognitohazard.jpg

AKTYWOWANO ZAGROŻENIE POZNAWCZE

POTWIERDZONO ZACHOWANIE PRZYTOMNOŚCI

POBIERANIE PLIKU

Witaj. Aleksandria czeka.


Identyfikator podmiotu: SCP-4001

Klasa podmiotu: Bezpieczne

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-4001 jest zabezpieczony we wzmocnionym betonowym bunkrze uchodzącym za magazyn, wybudowanym aby ukryć obiekt, znajdującym się w mieście Aleksandria w Egipcie. Blok mieszkalny otaczający magazyn został zakupiony przez Fundacje, a budynki składające się na blok są obecnie wynajmowane przedsiębiorcom i osobom prywatnym, celem utrzymania fasady. Cywili i nieupoważnionych członków personelu próbujących dostać się do magazynu należy odesłać. Wszystkich cywili i nieupoważnionych członków personelu znalezionych w magazynie należy zatrzymać, przesłuchać i podać im środki amnezyjne klasy C. W przypadku braku współpracy, użycie śmiertelnej siły wobec intruzów jest autoryzowane.

W bunkrze zainstalowano wiele zabezpieczeń, wliczając w to broń automatyczną, broń gazową, zapadające się podłogi, ekrany wyświetlające zagrożenia poznawcze oraz 'nagrobek', trzystu tonowy blok zanieczyszczonego żelaza pokrytego ładunkami termitowymi, znajdujący się bezpośrednio nad tunelem prowadzącym do SCP-40011. Na wypadek większego wrogiego ataku na SCP-4001, wszystkie dostępne oddziały należy zaangażować w obronę SCP-4001. Dodatkowo, użycie SCP-███, SCP-███, SCP-████ i SCP-████ do obrony, bądź odzyskania lokacji jest autoryzowane.

Wejście do SCP-4001 jest ograniczone dla naukowców poziomu 4 lub wyższego za zgodą Rady O5. Otwarty ogień jest całkowicie zakazany w SCP-4001, to samo tyczy się broni palnej lub siecznej jakiegokolwiek rodzaju. Wszelkie przyrządy do pisania mogą być wnoszone do SCP-4001 jedynie po uzyskaniu większościowego głosu Rady O5. Przełamanie tych warunków może skutkować scenariuszem restrukturyzacji klasy CK lub scenariuszem końca świata klasy XK.

Opis: SCP-4001 składa się z tunelu prowadzącego do przedsionka, który łączy się ze schodami prowadzącymi 15 metrów pod powierzchnię ziemi2. Schody wychodzą z wieży i prowadzą do wielkiego pomieszczenia zapełnionego regałami na książki3. Pomieszczenie nie odpowiada geometrii euklidesowej; możliwym jest chód w jednym kierunku i ewentualny powrót do punktu wyjścia. Pomieszczenie ma 312 metrów szerokości, jego wysokości nie da się określić4, a jego długość wynosi kilkaset kilometrów. W odpowiednich warunkach świetlnych, lub przy użyciu pomocy optycznych, możliwym jest zobaczenie samego siebie z daleka poprzez patrzenie w odpowiednim kierunku.

Pomieszczenie jest całkowicie zapełnione regałami z książkami. Każdy regał ma 2,8 metra wysokości oraz 100 metrów długości. Wszystkie regały są starannie zrównane ze sobą, a między nimi znajdują się dwumetrowe przejścia. Główne, szerokie na 8 metrów przejście rozpoczyna się przy schodach i prowadzi w obie strony przez całą długość SCP-4001. Identyczne, nowocześnie zaprojektowane kanapy są usytuowane w 20 metrowych odstępach wzdłuż głównego przejścia5. Przy co piątym regale zainstalowana jest lampa elektryczna; lampy te są jedynymi źródłami światła w SCP-4001. W związku z tym, większość przestrzeni w SCP-4001 jest słabo oświetlona. Jak dotąd nie zidentyfikowano źródła zasilania lamp. Podłoga jest w całości przykryta wytrzymałym dywanem.

Osoby znajdujące się w pomieszczeniu stale słyszą dźwięk wertowania kartek i, okazjonalnie, głośne dudnienie. Źródłem tych dźwięków jest pojawianie się nowych regałów i książek znajdujących się na nich, ciągły proces bez oczywistego źródła materiałów6.

SCP-4001 to kompletne, samoaktualizujące się archiwum wszystkich ludzkich żyć. Każdej istocie ludzkiej, która kiedykolwiek żyła, w archiwum odpowiada jedna książka, opisująca najważniejsze wydarzenia w jej życiu7. Nowe książki pojawiają się w archiwum wraz z z nowymi narodzinami. Każda książka jest tej samej wielkości i grubości, w przybliżeniu rozmiaru standardowej powieści o miękkiej oprawie, chociaż ilość stron zależna jest od długości życia osoby i zakresu jej osiągnięć8. Zawartość każdej książki jest w pełni zgodna z prawdą, czyniąc SCP-4001 niebywałym źródłem informacji. Książki posegregowane są według kolejności narodzin, a na grzbiecie i przedniej okładce zapisane jest imię osoby, o której książka opowiada. Każda książka napisana jest w języku nieprzypominającym żadnego innego istniejącego języka znanego Fundacji, jednocześnie będącym w pełni zrozumiałym dla każdej piśmiennej osoby czytającej go. Całkowitą liczbę książek szacuję się na 120 miliardów9.

Książki można swobodnie zdejmować z regałów i czytać. Książki można skanować, kopiować i fotografować bez konsekwencji. Jeśli książkę odstawi się na przypadkowy regał, książka zniknie i pojawi się na swoim oryginalnym miejscu w archiwum. Wszelkie próby wyniesienia książki z archiwum kończą się jej zniknięciem i powrotem na regał.

Treść książek przedstawia całkowitą prawdę i historię osób, którym one odpowiadają. Zmiana treści książek ma analogiczny, retroprzyczynowy efekt na rzeczywistość, wpływający na wspomnienia, lokacje, struktury, stany psychiczne, stany fizyczne, a nawet całe istnienia w sposób odpowiadający modyfikacjom wprowadzonym do książek. Wpisanie do książki decyzji, spotkania, nagrody, zmiany osobowości, zmiany w nastawieniu do osób, zmiany stanu zdrowia, metody śmierci, lub jakiegokolwiek innego znaczącego osiągnięcia lub wydarzenia sprawi, że wydarzenie przytrafi się adekwatnej osobie przy najbliższej możliwej okazji.

Odkrycie: Fundacja po raz pierwszy natrafiła na SCP-4001 w 18██, kiedy obiekt został odkryty w trakcie wykopalisk archeologicznych pod starą częścią miasta. Fundacja szybko odizolowała lokację i podała środki amnezyjne zaangażowanym archeologom. Fundacja kontynuowała wykopaliska przez kilka miesięcy, okazjonalnie udając, że odnaleziono kości bądź ceramikę, aby uniknąć podejrzeń.

Pierwsze kroki w SCP-4001 stawiano ostrożnie, zważywszy, że skala pomieszczenia nie była w pełni zrozumiana. Gdy naukowcy zorientowali się, co zawiera archiwum i jaka jest natura książek, wysłano zaopatrzone drużyny rekonesansowe, z zadaniem umieszczenia flag w interesujących miejscach, gdyż regały nie są oznaczone ani rozróżnialne. Siedemnaście dni od rozpoczęcia ich ekspedycji, pierwsza drużyna rekonesansowa napotkała w SCP-4001 żywą osobę, zaklasyfikowaną jako SCP-4001-110, która przetrwała w SCP-4001 przez prawie dwa tysiąclecia (patrz Dodatek 4001-1).

Obecnie w SCP-4001 znajduję się siedem 'obozów', wszystkie z własnymi generatorami, filtrami wody i latarniami mającym pomóc je zlokalizować, ze względu na fakt, że podróż pomiędzy obozami może zajmować dnie lub nawet tygodnie11.

Najstarsze z książek szacuję się na odpowiadające narodzinom sprzed około 75 000 lat14. Takie książki, o ile w ogóle zatytułowane, używają nazw pozycji w społeczeństwie, takich jak 'Rozpalacz', 'Łowca', 'Kucharz', 'Matka' czy 'Zabójca Przyjaciół' zamiast imion, jako tytułów. Niezależnie od wieku, wszystkie książki zdają się być w takim samym stanie jak najnowsze z książek. Analiza najwcześniejszych książek wydaje się potwierdzać teorie wąskiego gardła ludzkiej populacji15, z których większość odpowiada jednostkom kompletnie oderwanym od tych opisanych w innych książkach. Aż połowa książek znajdujących się w archiwum nie posługuję się nazwami lub tytułami, a wiele innych jest po prostu zatytułowanych 'Dziecko' lub 'Niemowlę', w odniesieniu do książek opisujących krótkie życie dziecka, które umarło nim zdążyło zostać nazwane.

Notatka Badacza: Mając na uwadze wzrost wykładniczy liczebności populacji ludzkiej, rekomenduję aby od teraz zakładać nowe obozy co dekadę. W innym wypadku stopień niezawodności, w odniesieniu do zagłębiania się w archiwum, może stać się zagrożony. Ponadto, rekomenduję instalacje i konserwacje małej kolei jednoszynowej w SCP-4001 celem ułatwienia dostępu, lub zaprezentowanie innego praktycznego sposobu wspomagania. Musi być lepszy sposób na znalezienie akt osoby, niż jeżdżenie tygodniami z jedzeniem i wodą.
-Dr Lincoln Abrams, Zarządca Archiwum

Dodatek 4001.1: Log Przesłuchania

Dodatek 4001.2: Logi Testowe

Dodatek 4001.3: System Wsparcia Katalogowania

Dodatek 4001.4: Incydent 4001-F

Nie jesteś upoważniony do dostępu do dalszych dodatków.

Wprowadź hasło bezpieczeństwa upoważnienia poziomu 5.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported