SCP-4006
ocena: +8+x
medium.jpg

Obszar znany opinii publicznej jako stan Massachusetts.

Identyfikator podmiotu: SCP-4006

Klasa podmiotu: Thaumiel

Specjalne Czynności Przechowawcze: Żadne konkretne procedury przechowawcze nie są wymagane. Działania podjęte w stosunku do SCP-4006 powinny być zgodne ze standardowym protokołem utrzymywania zasłony (Protokół MtV-4006).

Opis: SCP-4006 jest probabilistyczną anomalią wpływającą na stan Massachusetts, USA. SCP-4006 działa na rzecz utrwalenia idei, że Massachusetts jest zaludnionym stanem z rządem, infrastrukturą, ekonomią, różnymi skupiskami ludności, itd. Ze względu na to, prawdziwa natura Massachusetts jest całkowicie nieznana opinii publicznej;

Massachusetts nie ma historii ludzkiej okupacji.

Wszystkie efekty SCP-4006 są same w sobie przyziemnymi zdarzeniami, choć są wysoce nieprawdopodobne. Wszechobecność i częstotliwość tych prawie nieprzewidywalnych zdarzeń o niskim prawdopodobieństwie i ich współpraca w celu skutecznego rozpowszechniania dezinformacji na temat Massachusetts, są dowodem na anomalne właściwości SCP-4006. Nie wiadomo dlaczego kilku naukowców z Fundacji było odpornych na efekty SCP-4006, w związku z czym byli w stanie je odkryć (a następnie przekazywać informacje innym). Aby lepiej zrozumieć efekty SCP-4006, poniżej znajduje się bardzo skrócona wczesna historia Massachusetts:

 • Massachusetts jest pozbawione jakiejkolwiek obecności plemion.
 • Kilka narodów, w tym Wielka Brytania, Portugalia, Hiszpania i Francja, zaczynają kolonizować Nowy Świat/obie Ameryki.
 • Wielka Brytania, wiedząc o francuskich planach zdobycia najbardziej wysuniętej na północ części Ameryki Północnej, twierdzi, że posiada kolonię wysuniętą bardziej na północ niż Jamestown i nazywa sztuczną kolonię Plymouth.
 • Z powodu złej komunikacji, kolejni koloniści wierzą, że obszar Massachusetts został już skolonizowany. Koloniści, którzy chcą udać się do Plymouth, po sztormach, w niewytłumaczalny sposób trafiają na południe. Tacy koloniści spotykają się z innymi kolonistami, którzy uważają, że znajdują się bardziej na północy i nazywają ten obszar Massachusetts.
 • Przemysł rybny działa na Rhode Island. Choć łodzie rybackie są popychane na północ przez południowe wiatry na wybrzeże Massachusetts, żadna łódź nie ląduje na plażach i żaden człowiek nie stawia stopy na obszarze Massachusetts.
 • Rhode Island i Connecticut rozwijają się, nie wiedząc o obecności osób wierzących, że znajdują się w Massachusetts. Kolonie używają tej samej ziemi i lasów ale nigdy nie wchodzą ze sobą w bezpośredni kontakt.
 • Koloniści wierzący, że pochodzą z Massachusetts (dalej określani jako SCP-4006-A) i koloniści z Connecticut i Rhode Island w końcu się spotykają, ale nie dyskutują o swojej lokalizacji. SCP-4006-A twierdzą, że ci, z którymi się spotykają, również uważają, że pochodzą z Massachusetts.
 • Miasta ustanawiają dwa lub więcej oddzielnych rządów i przyjmują odrębne nazwy. Ludzie wierzący, że pochodzą z jednego lub drugiego miasta, spotykają się tylko z siłami policyjnymi i czytają wyłącznie wiadomości dotyczące miasta, które uważają za prawdziwe. Rządy każdego „miasta” nigdy nie zdają sobie sprawy z istnienia innych i nadal działają niezależnie.
 • Ten sam wzór został ustalony, gdy kolonie Rhode Island i Connecticut ustanawiają rządy, podczas gdy SCP-4006-A uważają, że rządy te są ich własnymi. Angielski nadzór nad każdą kolonią jest oszukiwany w podobny sposób, błędnie zakładając, że przekroczyli granicę do Massachusetts i dopiero wtedy spotykając SCP-4006-A podczas omawiania spraw regionalnych.

Trudno jest przewidzieć historię Massachusetts po ostatnich przedstawionych wydarzeniach z powodu wpływu SCP-4006. Do 1928 roku SCP-4006-A obejmowali całe wschodnie wybrzeże i kilka północno-wschodnich stanów. Skupiska były (i nadal są) najwyższe w Rhode Island, Connecticut, New Hampshire, Vermont, Nowym Jorku i New Jersey. Najdalej na zachód SCP-4006-A zostali zidentyfikowani w Północnej Dakocie. Ludzie wierzący, że byli w jakimkolwiek mieście w Massachusetts (Takim jak Boston) w rzeczywistości byli w wielu innych miastach w pobliżu Massachusetts. Do takich miast należą Nowy Jork, Filadelfia, Buffalo i Pittsburgh. W rozmowie, w której omawia się nazwę, ciekawostki lub punkty orientacyjne w mieście, ludzie będą spotykali tylko te osoby, które wierzą, że są w tym samym mieście.

Warto zauważyć, że ze względu na skalę SCP-4006 odnotowano tutaj tylko wystarczająco dużo efektów, aby jedynie potwierdzić naturę SCP-4006. Dla listy wszystkich zaobserwowanych efektów SCP-4006, skontaktuj się z jakimkolwiek członkiem personelu o upoważnieniu poziomu 4/4006.

Dodatek 4006-1 | Fundacyjna okupacja Massachusetts
Efekty SCP-4006 sprawiają, że Massachusetts jest niezwykle bezpiecznym miejscem dla aktywności Fundacji. Jednakże, SCP-4006 będąc obecnie najpotężniejszą anomalią probabilistyczną w fundacyjnej wiedzy, zakresie i przechowywaniu, pokazał, że nie jest perfekcyjny, ponieważ kilku naukowców Fundacji było z stanie odkryć prawdziwą naturę Massachusetts podczas prowadzenia badań nad anomaliami mającymi pochodzić z Massachusetts. W związku z tym utworzono Protokół MtV-4006. Protokół MtV-4006 przypomina wszystkim zaangażowanym w badania nad SCP-4006 i osobom pracującym w Ośrodkach w Massachusetts:

Nie zakładaj, że SCP-4006 zachowa tajemnicę odnośnie aktywności. Kontynuuj podejmowanie wszelkich niezbędnych środków ostrożności, aby utrzymać zasłonę, w przypadku, gdy SCP-4006 nie zdoła cenzurować wszystkich informacji o prawdziwej naturze Massachusetts.

W imieniu MtV-4006 Fundacja SCP przeznacza kilka milionów dolarów amerykańskich rocznie na tworzenie dalszych zabezpieczeń przeciwko publicznemu odkryciu prawdziwej natury Massachusetts. Środki ostrożności obejmują:

 • Tworzenie ośrodków w lokacjach kilku domniemanych miast (Boston, Springfield, itp.) i sprawianie, że ośrodki wyglądają na satelitach jak normalne budynki.
 • Posiadanie dróg między ośrodkami, które zgadzają się z publicznie uzgodnionymi mapami Massachusetts (dla przykładu, ośrodki między Springfield i Boston wykorzystują łączącą drogę, która jest technicznie kontynuacją Hwy 90).
 • Noszenie głównie odzieży w stylu cywilnym podczas przebywania poza ośrodkami.

W momencie pisania tego tekstu wszystkie środki ostrożności były całkowicie niepotrzebne, ponieważ SCP-4006 nadal działa zgodnie z oczekiwaniami. Fakt ten nie zmniejszył zaangażowania Fundacji w Protokół MtV-4006.

Dodatek 4006-1 Rozszerzenie: Dalsza Fundacyjna Okupacja Massachusetts
Ośrodki w Massachusetts rozwinęły się do statusu pięciu największych ośrodków Fundacji. Funkcja Ośrodka 19 jako największe nagromadzenie fundacyjnego personelu o 5. poziomie upoważnienia, inspektorów ośrodków, nadzorców HMCL itp., jak również siedziba Komitetu ds. Etyki, zostały przeniesione do Ośrodka 4006, umieszczonym w domniemanym Bostonie. Wiele obiektów SCP trudnych do zabezpieczenia, bądź obiektów potrzebujących to tego znacznej ilości przestrzeni, zostało od tamtego czasu masowo przeniesionych do Massachusetts. W konsekwencji setki naukowców, członków personelu i różnych pracowników Fundacji wyemigrowało do Massachusetts. W związku z tym dokonano kilku zmian w Protokole MtV-4006, w tym:

 • W Ośrodku 4006 stworzone zostało lotnisko, imitujące rzekomy Port lotniczy Boston, gdzie prywatne samoloty Fundacji (zamaskowane jako loty komercyjne) mogą ułatwić podróżowanie z i do Massachusetts. Plany stworzenia lotnisk w kilku innych lokacjach w Massachusetts zostały stworzone.
 • Infrastruktura, naśladująca prawdziwe miasta, została wdrożona w celu ułatwienia życia osobom mieszkającym w Massachusetts. Wszystkie „firmy” zostały umieszczone w miejscach naśladujących mapy online miast.
 • Stworzony został bardziej złożony system dróg w całym stanie Massachusetts, aby ułatwić przemieszczanie się między Ośrodkami i lokalizacjami testowymi.

W odpowiedzi na te zmiany, Projekt-4006-109, „Pełna realizacja Massachusetts”, został zaproponowany w nadziei stworzenia funkcjonującego stanu w Stanach Zjednoczonych, w którym Fundacja może działać i pomieścić tysiące pracowników. Oficjalna implementacja Projektu-4006-109 ,jeśli zostanie zatwierdzona, rozpocznie się za dwa lata.

Dodatek 4006-2 | Zakończenie Projektu-4006-109 i poszerzenie wiedzy o SCP-4006
Projekt-4006-109 został ukończony, a stan Massachusetts odtworzony z powszechnych nieporozumień publicznych dotyczących jego struktury. Utworzono wszystkie główne i małe miasta, skopiowano infrastrukturę, zaludniono domy personelem Fundacji i utworzono wszystkie główne „drogi publiczne”. Rząd Stanów Zjednoczonych zaczął traktować fizyczną lokalizację Massachusetts i pracowników Fundacji jako prawdziwych obywateli Massachusetts. Pracownicy Fundacji w rządzie Stanów Zjednoczonych wdrożyli system, w którym tylko członkowie personelu Fundacji kiedykolwiek przewodzili Massachusetts. W ten sposób prawdziwa natura Massachusetts pozostaje tajemnicą, a jednocześnie umożliwione jest odtworzenie Massachusetts przez Fundację SCP jako prawdziwego stanu w Stanach Zjednoczonych.

Komercyjne loty były widziane nad Massachusetts, a kilka cywilnych samochodów przejeżdżało przez Massachusetts w różnych momentach. W świetle powyższego, sklasyfikowane działania Fundacji zostały dodatkowo stłumione, a Protokół MtV-4006 nabrał jeszcze wyższego priorytetu. Obszary testowe nad ziemią zostały oficjalnie „zamknięte dla ludności cywilnej”, aby upewnić się, że cywile nie natkną się na tajne materiały.


[Kilka Dodatków zostało usuniętych ze względu na nadmiarowość i powtarzalność. Aby wyświetlić listę usuniętych dodatków, skontaktuj się z dowolnym naukowcem o poziomie upoważnienia 4/4006.]


Dodatek 4006-8 | Niepewność Dotycząca SCP-4006
W 2023 stwierdzono, że mniej niż 20 osób uważających się za pochodzących z Massachusetts przebywa poza stanem Massachusetts i, że ci, którzy tak uważają nie są pod wpływem probabilistycznej anomalii takiej jak SCP-4006. Massachusetts jest obecnie bardziej zaludniony przez normalnych obywateli Stanów Zjednoczonych, niż przez personel Fundacji. Podczas gdy Massachusetts pozostaje największą kolekcją zasobów Fundacji SCP, wszystkie Ośrodki, tereny testowe, placówki i inne, są ukryte i przechowywane. W związku z tym zaproponowano trzy działania:

 • Klasyfikacja SCP-4006 jako Zneutralizowane.
 • Klasyfikacja SCP-4006 jako Zrozumiane.
 • Pozostawienie SCP-4006 jako Thaumiel.

Pierwsze działanie argumentowane jest tym, że SCP-4006 już nie istnieje. Drugie działanie argumentowane jest tym, że SCP-4006 był wystarczającym fenomenem by otrzymać desygnację obiektu SCP, jednakże, w tym samym czasie, każda pojedyncza część SCP-4006 była możliwa do wytłumaczenia przez zbiegi okoliczności i naukę. Trzecie działanie zostało zaproponowane przez Radę O5.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported