SCP-4023-EX
ocena: +3+x

Identyfikator podmiotu: SCP-4023-EX

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-4023 należy przechowywać w biologicznej placówce przechowawczej poziomu 3 oznaczonej jako 4023-a. Dostęp do projektu 4023 jest przyznawany dla pracowników z upoważnieniem poziomu 3. Próbki SCP-4023-1 wytwarzające SCP-4023 powinny być przechowywane w -80 stopniach Celsiusza, w 50% roztworze glicerolu. Wszyscy pracownicy muszą nosić pełną ochronę twarzy i skóry podczas pracy z SCP-4023 lub SCP-4023-1. Wszelkie przedmioty, które miały kontakt z SCP-4023 lub SCP-4023-1 muszą być przechowywane w laboratorium 4023-A lub spalane.

Dodatek 4023-1: Chociaż SCP-4023 zostało zrozumiane i nie wymaga specjalnych procedur dotyczących przechowywania, laboratorium 4023-a ma pozostać otwarte dla przechowywania i badania SCP-4023-1. Laboratorium 4023-a zostało obniżone do placówki 2 stopnia zagrożenia biologicznego.

Opis: SCP-4023-EX jest związkiem chemicznym obecnie sprzedawanym jako antybiotyk █████████, opatentowanym przez Fundacyjną firmę przykrywkową █████████ █ ██████. Jest to antybiotyk oksazolidynoniczny mogący zabić prawie każde naturalnie występujące bakterie gram-dodatnie, lecz brakuje mu toksyczności obecnej we wcześniej udokumentowanych związkach oksazolidynonu. Dane strukturalne, mechanizm działania oraz informacje o produkcji są publicznie dostępne w wielu recenzowanych czasopismach naukowych oraz na Wikipedii.

SCP-4023-1 jest gatunkiem drożdży zdolnych do wytwarzania naturalnie SCP-4023-EX w wyjątkowo płodnych ilościach. Chociaż pozornie podobne do Saccharomyces spp., SCP-4023-1 nie posiada bliskiego podobieństwa genetycznego do znanych gatunków występujących w naturze. Maszyneria komórkowa wykorzystywana do produkcji SCP-4023-EX nie jest powtarzalna w innych organizmach. SCP-4023-1 wymaga diety bogatej w glukozę, selen i arsen do proliferacji; zatem nie uważa się dużego ryzyka naruszenia zabezpieczeń.

Log Pozyskania 4023: SCP-4023 odkryto pokrywające powierzchnię SCP-███. Jego właściwości zostały zrealizowane ██-██-19██, gdy Dr ██████ doznał całkowitego wymarcia mikroflory niemal wszystkich komensali gram-dodatnich po przypadkowym nasyceniu związku. SCP-4023-1 stwierdzono później w wielu kieszeniach SCP-███ i wydzielono do badań laboratoryjnych; pozostałe próbki usunięto przez sterylizację SCP-███ oraz wszystkich osób zaangażowanych w badanie go.

Dodatek 4023-2: Rozwój niebiologicznego syntetycznego mechanizmu dla SCP-4023-EX pozwolił na wprowadzenie go do obrotu handlowego jako lek. Jako środek ostrożności, aby uniknąć potencjalnego globalnego skażenia oraz zdarzeń mikrobiologicznego wymierania, plazmid odporny na antybiotyk SCP-4023-EX został opracowany i wypuszczony w celu zapewnienia, że naturalne mechanizmy dryfu genetycznego utrzymają populacje bakteryjną przy życiu.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported