SCP-4028
  • ocena: +5+x

windmill.png

Wiatraki w pobliżu Prowizorycznego Ośrodka 4028.

Identyfikator podmiotu: SCP-4028

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: Fundacja wykupiła posesję dotkniętą efektem SCP-4028 poprzez firmę przykrywkę i desygnowała ją jako Prowizoryczny Ośrodek 4028. Dwóch pracowników Fundacji ma przebywać w ośrodku przez cały czas, w celu przeprowadzenia codziennych zabiegów konserwacyjnych na turbinach wiatrowych zlokalizowanych na terenie. Uszkodzone turbiny należy natychmiastowo naprawiać.

Jeśli będzie to konieczne, personel Fundacji ma rozprzestrzeniać historię przykrywkową, wyjaśniającą uszkodzenia jako żart ze strony lokalnych mieszkańców.

Opis: SCP-4028 to powtarzający się fenomen występujący na obszarze ziemi (około 3 kilometry kwadratowe powierzchni) w regionie La Manchy (żyzny, ale suchy płaskowyż zlokalizowany w środkowej Hiszpanii). Wiatraki i turbiny wiatrowe zbudowane w obszarze efektu podmiotu będą cyklicznie uszkadzane po napaściach dwóch niewykrywalnych napastników. Próby zatrzymania lub ingerencji w fenomen były dotychczas bezowocne.

Cele lub motywacje stojące za zjawiskiem pozostają niejasne.1

"¡Non fuyades, cobardes y viles criaturas, que son dos caballeros los que os acometen!"

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported