SCP-4065
ocena: +3+x

UWAGA: ZAGROŻENIE POZNAWCZE

Dostęp do dokumentacji SCP-4065 wymaga specjalistycznej kontrmemetycznej szczepionki. Osoby bez odpowiedniej szczepionki nie będą w stanie postrzegać tego pliku. Zaszczepiony personel powinien obejrzeć poniższy obraz.countermeme.jpg

Kontrmem Selektywnej Percepcji Pechkarjova/Bakkena

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported