SCP-407
ocena: +4+x

Identyfikator podmiotu: SCP-407

Klasa podmiotu: Zneutralizowane

Specjalne Czynności Przechowawcze: W momencie pozyskania SCP-407 było nagrane na kasecie kompaktowej. Obecnie SCP-407 jest zapisane jako cyfrowy plik audio na [USUNIĘTO]. SCP-407 nie może być odtwarzane pod żadnym pozorem, wyjąwszy warunki testowe, i tylko za pozwoleniem O5-█.

Badanie SCP-407 musi odbywać się w kompletnie dźwiękoszczelnym otoczeniu. Wszystkie narzędzia i podmioty muszą być wysterylizowane w celu usunięcia pyłków, zarodników grzybów, nasion roślinnych i jak największej ilości bakterii jak to tylko możliwe, aby opóźnić negatywne efekty SCP-407.

Opis: SCP-407 jest pieśnią w niezidentyfikowanym języku, najwyraźniej śpiewaną a capella. Głosy są uznawane za ludzkie. Taśma zawierająca SCP-407 została znaleziona z jednym nagraniem długości około trzydziestu (30) minut, choć gwałtowne zakończenie sugeruje, że może istnieć więcej. Pieśń została opisana przez wszystkich słuchaczy jako "kojąca", "wspaniała", "piękna" itp.

Podczas odtwarzania SCP-407 w zasięgu słuchu wydaje się zachodzić gwałtowny podział komórek. Ów efekt zdaje się zachodzić na poziomie komórkowym i nie wymaga od obiektu zdolności słyszenia muzyki. Zmiany wydają się z początku dotykać jedynie organizmów wielokomórkowych, jednak szybko zaczynają wpływać na mitozę w organizmach jednokomórkowych.

Podczas pierwszej minuty kontaktu wszystkie istoty wielokomórkowe wydają się zdrowieć. Podmioty cierpiące z powodu niedożywienia, blizn, ran fizycznych lub chronicznych chorób wydają się odzyskiwać zdrowie już po minucie wystawienia na działanie SCP-407. Udowodniono, iż leczy ono m. in. chorobę Alzheimera, Crohna, uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego oraz normalnie śmiertelne infekcje lub rany. Co interesujące, nie dotyczy to nowotworów złośliwych, choć stan pacjenta poprawił się znacznie.

Podczas drugiej i trzeciej minuty kontaktu podmioty zaczynają doznawać zbędnego i nieograniczonego rozrostu komórek, manifestującego się poprzez zmiany skórne. Owe zmiany wydają się być głównie nowotworami oraz złogami tłuszczu i wapnia, które, choć czasem bolesne i szpecące, nie stanowią zagrożenia dla życia.

Podczas czwartej minuty kontaktu zachodzi przyspieszony rozwój bakterii i grzybów, tworząc coraz niebezpieczniejsze warunki dla wystawionego na nie życia, nawet w stanie podwyższonego zdrowia. Problemy oddechowe i trawienne pojawiają się rychło w większości przypadków i pogarszają wraz z upływem czasu.

Po pięciu (5) minutach oddziaływanie SCP-407 różni się w zależności od próby. W każdym przypadku śladowe ilości roślin lub grzybów oraz wszystkie obecne zwierzęta zaczynają niekontrolowanie rozrastać się i mnożyć w różnym tempie, często tworząc nowe formy życia. Wyniki całościowe różnią się w zależności od testu oraz obiektów obecnych podczas odtwarzania SCP-407.

Dodatek 407-01: SCP-407 zostało znalezione w domu Profesora █████ z ██████, który niedawno powrócił z ekspedycji w regionach amazońskich północnej Brazylii. Agenci zostali po raz pierwszy zawiadomieni o potencjalnym SCP, kiedy [DANE USUNIĘTO]

Dodatek 407-02: Pleśń, którą pozyskano w efekcie drugiego testu SCP-407 wydaje się być odmianą Cordyceps Fungi. Zauważono podobieństwo do pleśni, na którą natknął się SCP-507. Z obawy przed podzieleniem losu podobnego do tego zaobserwowanego przez 507, testy z użyciem SCP-407 zostały ograniczone do używania jedynie pierwszych dwudziestu (20) minut nagrania.

Dodatek 407-03: Poniżej zamieszczono przykładowy przebieg próbny SCP-407. Dla uzyskania pełnych notatek z badań i eksperymentu, zobacz Dziennik Eksperymentów 407.
Notatki testu przykładowego:
<Test 2; SCP-407 odtwarzany przez 28m 32s. Wewnątrz pomieszczenia; 1 personel klasy D, niewysterylizowany>

0:25 - Obiekt zgłasza uczucie ukojenia muzyką oraz bycia silniejszą i bardziej ożywioną.

0:45 - Plamy wątrobowe i blizny zauważalne wcześniej okazują się zanikać.

2:20 - Obiekt wydaje się fizycznie urosnąć o ok. 2,5 cm. Zauważalny jest wzrost
muskulatury.

3:40 - Obiekt zgłasza bóle jelitowe.

4:20 - Obiekt zaczyna wymiotować. Widać, jak z wymiocin wyrastają rośliny, które powoli zakorzeniają się w podłodze.

4:50 - Obiekt zaczyna wykształcać wysypki i narośl na skórze.

5:30 - Poważne zmiany skórne. Obiekt oddycha ciężko, błagając o pomoc. Zgłasza ogromny ból.

6:10 - Obiekt pada na podłogę i zaprzestaje ruchu.

6:45 - Ciało obiektu zostaje szybko pokryte czymś, co wydaje się być infekcją grzybiczną. Wzrost roślinny zaobserwowany w ustach, a później oczodołach obiektu.

7:30 - Nie można już rozpoznać obiektu, pokrytego pleśniami i pędami roślin. Ciało rozpada się, podczas gdy drzewo bananowe wyłania się z wnętrzności obiektu i osiąga dojrzałość w przeciągu kilku sekund.

8:45 - Wzrost roślin i grzybów zaczął rozprzestrzeniać się w pomieszczeniu testowym. Podłoga pokrywa się czymś, co wygląda na mech i chwasty.

9:30 - Pojawiło się wiele pędów, łodyg, krzaków, a nawet małych drzew. Drzewa bananowego nie można już rozpoznać; zgrubiało i zostało pokryte listowiem oraz nalotem grzybiczym.

10:30 - Powietrze jest ciężkie od pyłków i zarodni. Wgląd do pomieszczenia jest utrudniony.

11:30 - W pomieszczeniu słychać ruch. Zaobserwowano mnogość niewielkich stworzeń insektopodobnych. Stworzenia wydają się składać z tkanki roślinnej.

17:30 - Przez ostatnie sześć minut zaobserwowano, że stworzenia gwałtownie mnożą się, dojrzewają, zabijają i zjadają inne stworzenia, po czym same zostają zjedzone. Ich rozmiar z czasem powiększa się.

19:00 - Zaobserwowano średniej wielkości ssakowate; wydają się człowiekowate i przejawiają podobieństwo do początkowego testera.

21:00 - Zaobserwowano znacznej wielkości grzyb wyrastający z jednego ze ssakowatych. Koniec grzyba otwiera się gwałtownie, wypuszczając białe zarodniki.

22:00 - Rozwój roślin pozostaje bujny, ale wszystko zaczyna pokrywać się warstwą pleśni. Roślinne stworzenia wydają się umierać powoli z przyczyn nieznanych, po czym pokrywają się pleśnią.

23:00 - Ssakowate poddają się jako ostatnie; ulegają znacznemu rozkładowi i pokrywają się tą samą pleśnią. Ciała kurczą się i rozszerzają jakby oddychały. Pędy szybko wyrastają z ciał, wybuchają zarodnikami, po czym równie szybko gniją.

28:32 - Taśma się kończy. W pomieszczeniu nie zaszły żadne zmiany od czasu pojawienia się pleśni. Pomieszczenie zostaje poddane rygorystycznemu oczyszczaniu anty-biologicznemu. Pobrano próbki pleśni. [Patrz Dodatki 407-01, 407-02]

<Koniec Testu 2>

Dodatek 407-04: SCP-407 został usunięty z systemu przez coś znanego Fundacji jako Organizacja: Ręka Węża. Usunięte zostały również wszystkie znane kopie zapasowe SCP-407. Odniesienie do Raport Powypadkowy X23.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported