SCP-4089
ocena: +3+x

teeth1.png

Transmisja wideo opublikowana przez praktykującego SCP-4089.

Identyfikator podmiotu: SCP-4089

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Fundacyjni agenci aktywni w społecznościach paradentystycznych i skupionych wokół anomalnego MLM (wielopoziomowy marketing) mają tłumić wiedzę o SCP-4089.

Fundacyjny bot (I/O-YUZE) monitoruje internet pod kątem znaczników powiązanych z SCP-4089; MFO Mi-4 ("Debuggers") ma usuwać wszystkie media cyfrowe (włączając posty forumowe, eseje i filmy instruktażowe), które odnoszą się do istnienia fenomenu.

Opis: SCP-4089 to strategia inwestycyjna, w której usunięcie i następnie konsumpcja zębów powoduje zwiększone zwroty na niektórych portfelach inwestycyjnych. Choć dokładny mechanizm, dzięki któremu inwestycje osiągają z tego zyski wydaje się działać przypadkowo, analizy wskazują, że każdy ząb odpowiada wartości US$250 (US$350 w przypadku zębów mlecznych).1

SCP-4089 ma kilka pobocznych anomalnych efektów, z czego najbardziej znaczącym jest nagłe pojawienie się zębów stałych i zębiny trzeciorzędowej. Nowe zęby mogę się różnić od poprzednich w umiejscowieniu, kształcie i liczebności.

Dodatek 4089.1: Podcast

Dodatek 4089.2: Raporty Incydentów

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported