SCP-4100
ocena: +4+x

INFORMACJA OD BIURA ARCHIW STELARNEGO CENTRALNEGO PROTEKTORATU

Wraz ze zniszczeniem SCP-4100, plik ten został zarchiwizowany. Najnowsza, dostępna wersja robocza tego pliku oczekuje na publikację.

Arecibo_message.svg

Kolorowa reprezentacja transmisji radiowej, pochodzącej z SCP-4100. Uważa się, że "Triumwirat" opierał swoje piktogramy na tym obrazku.

Planetarna Desygnacja Katalogowa: SCP-4100

Poziom Zagrożenia: Międzygwiezdny 0, w Granicach Powierzchni 10

Zasoby: Duże ilości organicznego i nieorganicznego węgla, bardzo duże ilości zasolonego monotlenku diwodoru, różnorodne bronie sprzed Protektoratu.

Specjalne Protokoły Kontroli: SCP-4100 obecnie jest nieprzystosowany do stałego zasiedlenia. Ze względu na dużą zawartość monotlenku diwodoru na powierzchni i w atmosferze, na niskiej orbicie obiektu zostanie rozmieszczonych 19 satelitów, które działać będą jako systemy poboru wody. Satelity te będą wyprowadzać zasolony monotlenek diwodoru, zmniejszając ryzyko zagrożenia dla pracowników Protektoratu.

Powierzchnia SCP-4100 jest obecnie domem dla wielu wodnych i lądowych istot, które stanowią zagrożenie dla pracowników i mieszkańców Protektoratu. Z tego powodu po wyczerpaniu zasobów monotlenku diwodoru z SCP-4100, a także wszelkich innych ważnych surowców, należy poddać go kwarantannie.

Opis: SCP-4100 odnosi się do planety dawniej znanej jako Ziemia. SCP-4100 posiada biosferę odpowiednią do podtrzymywania życia opartego na węglu, oddychających tlenem form życia, jednak ma niewielką powierzchnię lądową, która nie może utrzymać nie żyjących w cieczach form życia, ze stosunkiem ląd:woda wynoszącym około 10:90.

SCP-4100 było ojczystą planetą dla Homo sapiens sapiens, gatunku rozumnego organizmu, który dominował kiedyś w całym Układzie Początku Człowieka. Homo sapiens sapiens skolonizowało wiele miejsc w Układzie Początku Człowieka, w tym Marsa, Wenus, a także Tytana, największego księżyca planety Hefajstia1, wykorzystując prymitywną technologię transportu kosmicznego, w tym najprostszej podróży nadświetlnej.

SCP-4100 został w większości opuszczony pomiędzy 10997, a 11001 GSC, z powodu rozprzestrzeniania się tysięcy bytów, obiektów, wydarzeń i zjawisk znanych Homo sapiens jako "SCP" po tym, jak planeta zmierzyła się Bytem Behemotem Klasy 10. Desygnacja "SCP" zdaje się nie być powiązana ze Stelarnym Centralnym Protektoratem lub jakąkolwiek podorganizacją.

Zgodnie z historycznymi zapisami Homo sapiens, "SCP" są obiektami posiadającymi właściwości, które dawniej były uważane za anormalne w swojej naturze i były katalogowane przez organizację znaną jako "Triumwirat"2. Klasyfikacja obiektów "SCP" jako "anomalne" była głównie powodowana brakiem naukowego, kulturowego lub historycznego rozumienia przez Homo sapiens sapiens. Organizacja Triumwirat w szczególności skupiała się naprzemiennie na izolowaniu lub niszczeniu obiektów "SCP", w przeciwieństwie do naukowego badania lub wchodzenia w interakcję z rozumnymi obiektami.

Większość wiedzy na temat "Triumwiratu" pochodzi ze sztucznych satelitów pozostawionych przez nią na orbicie wokół SCP-4100, które zawierały dokumentacje zapisaną w formacie piktograficznym, prawdopodobnie dla ułatwienia odczytu przez przyszłe cywilizacje. Liczbę obiektów "SCP" skatalogowanych przez "Triumwirat" przypuszcza się na ponad 4000.

Poniżej znajduje się lista różnorodnych "SCP" skatalogowanych przez "Triumwirat".

Instrukcja do Piktogramów Triumwiratu

Biały znaczek posiada numeryczną wartość wynoszącą "1". Szary znaczek z żadną obwódką pomiędzy innymi kwadratami oznacza "0".

Znaczek w kolorze fuksji posiada numeryczną wartość wynoszącą "2" i używany jest razem z białymi znaczkami do zaznaczania liczb większych, niż "5".

Niebieskie znaczki są czasownikami lub modyfikatorami matematycznymi. Krzyżyk wskazuje na "dodać do", kreska wskazuje na "odjąć od", a para horyzontalnych pasków wskazuje na "równa się".

Żółte znaczki są rzeczownikami.

Zielone znaczki zaznaczają pozytywność lub bezpieczeństwo.

Czerwone znaczki zaznaczają negatywność lub niebezpieczeństwo.

Pomarańczowe bloki oznaczają, że znaczki wewnątrz nich przedstawiają wzór chemiczny.

Czarne kwadraciki są puste. Czarne linie zdają się zaznaczać krawędzie pomiędzy znaczkami.

173pictogram.png

Piktogram dla Obiektu "173"

Warto zwrócić uwagę w tym piktogramie na obecność przedstawienia trzech związków chemicznych: pierwszy zdaje się być krzemianem wapnia i nieznanego polimeru. Drugi związek przedstawiony w trzecim rzędzie zdaje się być cyjankiem potasu. Środek ten jest śmiertelnie trujący dla większości znanych form życia opartych na węglu, w tym Homo sapiens i interpretowany był jako "Obiekt powodujący śmierć" lub "Obiekt zabijający".

Zamieszczony obraz 173, obiektu bardzo wybielonego, pokazuje podobieństwo w budowie ciała do dronów Koshi używanych krótko przez buntowników Czarnej Zasłony w układzie Rigel, sugerując, że obiekt 173 jest ich prekursorem.

914pictogram.png

Piktogram dla Obiektu "914"

Dokument "914" obejmował wzór na częstotliwość elektromagnetycznego spektrum, która najwidoczniej jest wykorzystywana do znajdowania Obiektu "914". Ekspedycja na powierzchnię SCP-4100 znalazła części czegoś, co uważane jest za urządzenie GEAR, które wykorzystywane jest najczęściej w statkach kosmicznych Klasy Challenger. Jako że było bardzo uszkodzone, nie podjęto żadnych działań, aby je pozyskać.

882pictogram2.png

Piktogram dla Obiektu "882"

Znaczek w prawym górnym rogu odpowiada religijnemu znakowi Mekhanionów. Brak znaczków wskazujących na zabezpieczenie, a także brak opisu przekraczającego poza "maszyna" i "żelazo", może wskazywać na to, że może obecnie przebywać w posiadaniu Kościoła Mekhanionów.

2000pictogram.png

Piktogram dla Obiektu "2000". Biały prostokąt dodany by zakryć potencjalnie niebezpieczne informacje.

Nie wiadomo skąd Triumwirat wiedział o istnieniu Standardowego Pisma Galaktycznego podczas tworzenia tego piktogramu. Informacje obecne na tym piktogramie powodują przymus podróży do lokalizacji na SCP-4100, która obecnie jest zajmowana przez krater superwulkanu, który wybuchł w pewnym momencie w historii podczas obecności ludzkości na SCP-4100.

hexapodextinction.png

Piktogram 4100-1202, spekuluje się, że przedstawia ewolucję wczesnego życia na SCP-4100.

Piktogram 4100-1202 jest anachroniczny, gdyż uważa się, że przedstawia dwunożny organizm. W tamtym momencie w historii geologicznej SCP-4100 nie istniały żadne dwunożne organizmy.

dinosaurpictogram.png

Piktogram 4100-1265, dalsza ewolucja organicznego życia.

Kilka piktogramów przedstawiających organiczne życie na SCP-4100 kończą się czerwonym obrazem pozornie konsumującym organizm. Znaczenie tego jest nieznane. Istnieje też drugi zbiór piktogramów uważany za przedstawiający zapisy historyczne obrazu, jednakże kilka jest pełnych zobrazowań zbyt abstrakcyjnych do zrozumienia.

foundationhistorypictogram.png

Historia albo misja Triumwiratu.

Piktogram przedstawiający historię lub misję Triumwiratu nie daje żadnych informacji dotyczących tego, kiedy w ludzkiej historii organizacja została założona. Inne piktogramy ukazują, że symbol pojawił się po raz pierwszy koło wynalezienia prymitywnej broni palnej, ale mogły one istnieć o wiele wcześniej.

destroyerpictogram.png

Piktogram 4100-1050.

Uważa się, że Piktogram 4100-1050 jest najstarszym znanym przedstawieniem istoty przez Homo sapiens sapiens nazywanej "Niszczycielem" i wydaje się tym, co Triumwirat nazywał "SCP-4100". Obecni ludzie traktują "Niszczyciela" jako postać antyboską, odpowiedzialną za zniszczenie ich rodzimej planety. Szacuje się, że "Niszczyciel" zabił 90% życia na SCP-4100, w tym 95% wszystkich Homo sapiens.

Teoria wysunięta w Galaktycznym Roku 50025 sugeruje, że obiekty "SCP" obecne na SCP-4100 były użyte to walki z "Niszczycielem". Jest to nieprawdopodobne, gdyż większość obecnych ludzi traktuje obiekty "SCP" jako anatemy.

Zniszczenie SCP-4100:

W Galaktycznym Roku 54000 Byt Behemot Klasy 10 pasujący do opisów Niszczyciela zbliżył się do Układu Początku Człowieka z prędkością blisko świetlnej na bezpośrednim kursie kolizyjnym z SCP-4100. Większość pracowników Protektoratu i obywateli było w stanie opuścić układ. Populacja Hefajstii była niechętna do ewakuacji, pomimo zaoferowania jej miejsca na małej flocie Protektoratu. Hefajstia została całkowicie zignorowana przez Byt Behemota.

Po dotarciu do pozostałości księżyca SCP-4100, poniższa wiadomość została wysłana do wszystkich statków Protektoratu w zasięgu Słońca.

Proponowana aktualizacja pliku SCP-4100:

Planetarna Desygnacja Katalogowa: SCP-4100

Poziom zagrożenia: N/A

Zasoby: N/A

Specjalne Protokoły Kontroli: N/A

Opis: SCP-4100 odnosi się do planety dawniej znanej jako Ziemia przed użyciem jej w charakterze broni do zniszczenia bytu, który skonsumowałby większość Układu Początku Człowieka. SCP-4100 został wystrzelony w kierunku tego bytu (nazywanego "Niszczycielem" po antyboskim bycie obecnym w kulturze Homo sapiens) z prędkością nadświetlną z użyciem nieznanego systemu napędowego, co skutkowało w prawie całkowitej atomizacji zarówno SCP-4100 jak i "Niszczyciela".

Natychmiastowo przed zniszczeniem SCP-4100 poniższy piktogram został wysłany z jego powierzchni. Jego znaczenie jest nieznane.

FoundationVictorious.png

Ostatnia transmisja SCP-4100

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported